19. februāris, 2019, Otrdiena

Zane, Zuzanna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

08.06.2017 15:31

Jaunā uzņēmēju konsultatīvā padome

30.maijā notika jaunievēlētās Salacgrīvas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes pirmā sēde. Sēdi vadīja novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un padomes darba kārtības galvenais punkts – uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vēlēšanas.

Lasīt vairāk →

Uzņēmēju konsultatīvā padome

Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs - Mārtiņš Smilts

Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks - Gints Ronis

Īpašnieks

Uzņēmums

Pārstāvētā nozare

Tel. Nr.

e-pasts

Kristīne Mauliņa

z.s Tūjsmuiža

ražošanas nozares pārstāvis

29361130

Kristine.maulina@inbox.lv

Armands Upītis

SIA Kubikmetrs

ražošanas nozares pārstāvis

29233473

armands@kubikmetrs.lv

Ernests Kupčs

SIA BALTIC FOREST

ražošanas nozares pārstāvis

26555924

ernests@balticforest.lv

Ilze Kalniņa

SIA Ardagh Metal Packaging Latvia

ražošanas nozares pārstāvis

26179779

Ilze.kalnina@ardaghgroup.com

Mārtiņš Smilts

SIA SAND ARCHITECTURE AND DESIGN

būvniecības nozares pārstāvis

28390565

Martins.smilts@gmail.com

 

Jānis Ozols

SIA ACTEKS

tirdzniecības un cita veida pakalpojumu nozares pārstāvis;

28341821

acteks@acteks.lv

Marita Birkenberga

z/s Upīte

Radīts Salacgrīvas novada - tirdzniecība

20211143

Marita.upite@inbox.lv

Ilona Trēziņa

SIA KUIVIŽU ENKURS

restorānu un ēdināšanas nozares pārstāvis

26191121

tilona@inbox.lv

Ojārs Jūliks

SIA KAPTEIŅU OSTA

restorānu un ēdināšanas nozares pārstāvis

25623500

Ojars.juliks@kapteinuosta.lv

Evija Klēviņa

Z/s VĒJAVAS

tūrisma nozares pārstāvis

 

veejavas@inbox.lv

Ilze Kalniņa

A/S Citadele banka

finanšu institūcijas pārstāvis;

29199299

Ilze.Kalnina@citadele.lv

Gints Ronis

SIA MEDAGAS

amatniecības nozares pārstāvis;

26544254

Gints.ronis@inbox.lv

Edžus Zvīnis

 

jauniešu uzņēmējdarbības nozares pārstāvis;

26281355

e.zvinis@gmail.com

Mārcis Saklaurs

 

mežu un lauku ceļu loģistikas nozares pārstāvis.

26612520

Marcis.saklaurs@gmail.com

Padome dibināta 2004. gadā

Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums

Pieteikums aktīvā nodarbinātības pasākuma īstenošanai

Pieteikums aktīvā nodarbinātības pasākuma

„Pasākums noteiktām personu grupām”[1] īstenošanai[2]

[1] Pieteikumu iesniedz ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) un nodarbinātības speciālā budžeta ietvaros īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums noteiktām personu grupām” un ESF projekta „Jauniešu garantijas” (Nr.7.2.1.1/15/I/001) ietvaros īstenotā pasākuma „Subsidētās darbavietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” īstenošanai.

[2] Informācija par Pasākumu un Pieteikuma aizpildīšanas paraugu atrodama Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk - NVA) mājaslapas sadaļā “Darba devējiem”.

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Nomenklatūras pozīciju un tām atbilstošo produktu saraksts

27.10.2015 14:08

Aicinājums uzņēmējiem

2.novembrī plkst.16:00 aicina uz paplašināto uzņēmēju konsultatīvo padomi Salacgrīvas novada domes šēžu zālē, par lauku ceļiem.

Darba kārtības jautājums.

Lauku ceļu fondu naudas sadales kritēriji un ceļu posmu apstiprināšana.