16. decembris, 2018, Svētdiena

Alvīne

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novads

 Centrs:

 Salacgrīva

 Platība:

 637,6 km2

 Iedzīvotāji:

 8024 (01.01.2018)

 Blīvums:

 12,6 iedz./km2

 Izveidots:

 2009. gadā

 Domes priekšsēdētājs:

 Dagnis Straubergs

 Teritoriālās vienības:

 Ainaži
 Ainažu pagasts
 Liepupes pagasts
 Salacgrīva
 Salacgrīvas pagasts

 Salacgrīvas novada ģerbonis

novads v2 1 lielaks.jpg

 Salacgrīvas novada karogs

salacgrivas karogs.jpg

 Salacgrīvas novada logo

sal logo zils.jpg

 Salacgrīva

 Platība:

 12,57 km²

 Iedzīvotāji:

 2823 (01.01.2018)

 Blīvums:

 224,6 iedz./km²

 Pilsētas tiesības iegūtas:

 1928. gadā

 Pasta indekss:

 LV-4033

 Salacgrīvas pilsētas ģerbonis

Salacgrivas gerbs.jpg

 Salacgrīvas pilsētas karogs

salackar.jpg

 Salacgrīvas pilsētas logo

print_logo.jpg

 Ainaži

 Platība:

 5 km²

 Iedzīvotāji:

 787 (01.01.2018)

 Blīvums:

 157,4 iedz./km²

 Pilsētas tiesības iegūtas:

 1926. gadā

 Pasta indekss:

 LV-4035

 Ainažu pilsētas ģerbonis

Ainazi_gerb.jpg

 Ainažu pilsētas karogs

image-5031.jpg

 Liepupes pagasts

 Centrs:

 Mustkalni

 Platība:

 157,9 km2

 Iedzīvotāji:

 1838 (01.01.2018)

 Blīvums:

 11,6 iedz./km2

 Pasta Indekss:

 LV-4023

Liepupes pagasta ģerbonis

404px-Coat_of_Arms_of_Liepupes_pagasts.jpg

 

Salacgrīvas novada dome

Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033
Reģ. Nr. 90000059796
PVN Reģ. Nr. LV90000059796

Tel. 64071973, 64075000, fakss - 64071993 

dome@salacgriva.lv

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-13:00, 14:00-18:00. 

Otrdiena 8:00-13:00, 14:00-17:00. 

Trešdiena 8:00-13:00, 14:00-17:00. 

Ceturtdien 8:00-13:00, 14:00-17:00. 

Piektdiena 8:00-13:00, 14:00-16:00.

Kontakti

1dome.jpg

SALACGRĪVAS NOVADA DOME

Adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033

Reģ. Nr. 90000059796
PVN Reģ. Nr. LV90000059796

Tel. 64071973, fakss - 64071993 dome@salacgriva.lv

Pašvaldība pieņem elektroniski parakstītus dokumentus

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-13:00, 14:00-18:00.

Otrdiena 8:00-13:00, 14:00-17:00.

Trešdiena 8:00-13:00, 14:00-17:00.

Ceturtdien 8:00-13:00, 14:00-17:00.

Piektdiena 8:00-13:00, 14:00-16:00.

Pēdējā darba dienā pirms svētku dienas, darba laiks tiek samazināts par vienu stundu.

kac.jpg

Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, Kab.Nr. 109

Tel.64071973 (par pašvaldības pakalpojumiem)

Tel.6407500 (par valsts iestāžu pakalpojumiem) 

dome@salacgriva.lvsalacgriva@pakalpojumucentri.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste Ārija Mikša, arija.miksa@salacgriva.lv, 

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-13:00, 14:00-18:00. 

Otrdiena 8:00-13:00, 14:00-17:00.

Trešdiena 8:00-13:00, 14:00-17:00.

Ceturtdien 8:00-13:00, 14:00-17:00.

Piektdiena 8:00-13:00, 14:00-16:00.

UZMANĪBU - SVARĪGI!

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda parsonu apliecinošs dokuments - pase vai identifikācijas karte.

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumu saraksts

 A/S Swedbanka
 kods HABALV22
 konts LV18HABA0551012205203

 A/S SEB banka
 kods UNLALV2X
 konts LV71UNLA0013013130848

 DNB banka

 kods RIKOLV2X

 konts LV77RIKO0002013118289

 A/S Citadele banka (EUR)
 kods PARXLV22
 konts LV10PARX0002241210033

Pamatbudžeta konti

 Speciālā budžeta konts
 A/S SEB banka

 Kods UNLALV2X

 Konts LV55UNLA0013000142836 

 Ziedojumu konts
 A/S Citadele Banka(EUR)

 Kods PARXLV22

 Konts LV32PARX0002241210025 

Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas ziedojumu konts - A/S Citadele Banka(EUR) Kods PARXLV22 Konts LV32PARX0002241210025

Salacgrīvas novada domes darbinieku, iestāžu vadītāju telefonu numuri un e-pastu adreses

 

 Tel.nr.

Kab.

 e-pasts

 Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

 64024994

203

 dagnis.straubergs@salacgriva.lv

 Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis

 64071970,

25606611

201

 cirulis.janis@salacgriva.lv

 Priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos Evija Keisele

 26420464

 

 evija.keisele@salacgriva.lv 

 Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane

 64024994, 

fakss 64071993

204  inita.hartmane@salacgriva.lv
       

 Izpilddirektors Andris Zunde

 64071972,

 25631555

202

 andris.zunde@salacgriva.lv 

 Izpilddirektora palīgs tehniskajos jautājumos Jānis Blūmiņš

 27363311

205

 janis.blumins@salacgriva.lv 

 Tehniskā sekretāre Jana Kovača

 64071998,

109

 jana.kovaca@salacgriva.lv 

 Padomnieks juridiskos jautājumos Dita Lejniece

 64071974

201

 dita.lejniece@salacgriva.lv

 Juriskonsults Marija Paula Pēce 

  108  marija.paula.pece@salacgriva.lv 

 Personāla speciāliste Gunta Kristiņa

 64071975

204

 gunta.kristina@salacgriva.lv

 Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja (Dzīvesvietas deklarēšana) – Līga Zālīte

 64071979

107

 liga.zalite@salacgriva.lv

 „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” - Ceļu un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Edžus Jirgensons

 64024992,

 27336687

206

 edzus.jirgensons@salacgriva.lv 

 Finanšu nodaļas vadītāja Ilze Bendrāte

 64071977

104

 ilze.bendrate@salacgriva.lv

 Finanšu nodaļas vadītājas vietniece Guna Jirgensone

 64071988

103

 guna.jirgensone@salacgriva.lv

 Ekonomiste-budžeta plānotāja Ināra Lazdiņa

 64071994

103

 inara.lazdina@salacgriva.lv

 Algu grāmatvede Inese Stivriņa

 64071978

101

 inese.stivrina@salacgriva.lv

 Grāmatvede Aija Sumčenko

 64071978

101

 aija.sumcenko@salacgriva.lv

 Grāmatvede Maija Andersone

 64024991

101

 maija.andersone@salacgriva.lv

 Grāmatvede Zane Zvejniece

 64071992

102

 zane.zvejniece@salacgriva.lv 

 Grāmatvede Olga Lūse

 64024989

102

 olga.luse@salacgriva.lv

 Projektu vadītāja Sarma Kacara

 64071982

110

 sarma.kacara@salacgriva.lv

 Projektu koordinatore Solvita Kukanovska

 64071982

110

 solvita.kukanovska@salacgriva.lv

 Uzņēmējdarbības atbalsta centrs

KONTAKTINFORMĀCIJA - Salacgrīvas novada domes Klientu apkalpošanas centrs tālr.Nr.64071973, fakss 64071993 vai e-pasts: dome@salacgriva.lv 

 64071973

 

 dome@salacgriva.lv 

 Informācijas nodaļas vadītāja Ilga Tiesnese

 64071987, 

 26545574

105

 ilga.tiesnese@salacgriva.lv

 Informācijas aprites speciālists Kaspars Neimanis

 64071987

105

 kaspars.neimanis@salacgriva.lv

       

 Autovadītājs - kurjers Mārcis Kalniņš

 29235646

   

 Autovadītājs - kurjers Māris Zvejnieks

 29267759    

 

 SOCIĀLAIS DIENESTS

 

 

 

 Sociālā dienesta vadītāja Ilze Ēltamma

 64024997, 

 29157673

115

 ilze.eltamma@salacgriva.lv 

 Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Zane Paegle

 64024993

114

 zane.paegle@salacgriva.lv

 Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām Inga Veide

 64071980

113

 inga.veide@salacgriva.lv

 Sociālais pedagogs Inga Parole

 64071980 25694747

114

 inga.parole@salacgriva.lv 

 Sociālais darbinieks Iveta Mendziņa (Ainaži)  64071306  

 iveta.mendzina@salacgriva.lv

 Sociālais darbinieks Līvija Bērziņa (Liepupe)

64020303 22044371    livija.berzina@salacgriva.lv 

 Sociālais rehabilitētājs Baiba Kuņeca

 26113351 114  baiba.kuneca@salacgriva.lv 

 Sociālās palīdzības organizators Agita Zvejniece

 64071999 112  agita.zvejniece@salacgriva.lv 

 

 BĀRIŅTIESA

 

 

 barintiesa@salacgriva.lv

E-adrese: 

 _DEFAULT@40900003023 

 Bāriņtiesas priekšsēdētāja Maruta Pirro

 64024996, 

 25436459

116

 maruta.pirro@salacgriva.lv

 Bāriņtiesas sekretāre, bāriņtiesas locekle Dina Bantersone

 64071990

117

 dina.bantersone@salacgriva.lv

 Bāriņtiesas locekle, dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece - Ginta Jēkabsone

 28007713

 64023933

 

 ginta.jekabsone@salacgriva.lv

 

 NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODAĻA

 

 

 

 Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja, zemes lietu speciāliste Guna Paegle

 64024990

207

 guna.paegle@salacgriva.lv

 Nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste Valda Neimane

 64071984

108

 valda.neimane@salacgriva.lv

 Nekustamā īpašuma speciāliste Digna Būmane

 64071986

207

 digna.bumane@salacgriva.lv

 

 ADMINISTRATĪVA KOMISIJA

     

 Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Marija Paula Pēce

 64071969

108

 marija.paula.pece@salacgriva.lv 

 

 SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODAĻA

 

 

 

 Kārtībniece Gunita Bisniece

 26443894

111

 gunita.bisniece@salacgriva.lv

 

 Kārtībnieks Didzis Žibals

 25636008

111

 didzis.zibals@salacgriva.lv

 

 BŪVVALDE

 

 

 

 Būvvaldes vadītāja - Galvenā arhitekte Ineta Cīrule

 64071996,

 29343086

208

 ineta.cirule@salacgriva.lv

 Būvinspektors Artis Ukass

 64071997,

 29457785

209

 artis.ukass@salacgriva.lv

 Teritorijas plānotāja Vineta Krūze

 64071997,

26662248

209  vineta.kruze@salacgriva.lv  

 Salacgrīvas novada ainavu arhitekte Gundega Upīte-Vīksna

 27336698,  64024998 205  gundega.upite-viksna@salacgriva.lv 

 Enerģētiķis Ziedonis Tomsons

 64024992,

 26552180

206

 ziedonis.tomsons@salacgriva.lv 

 Salacgrīvas novada izglītības speciāliste Antra Paegle

 64024995

26443291

111

 antra.paegle@salacgriva.lv 

 

IESTĀDES

 Salacgrīvas novada bibliotēka-vadītāja Hedviga Inese Podziņa

64071989,

fakss 64071995

hedviga.podzina@salacgriva.lv 

 Svētciema bibliotēka- vadītāja Līga Borozdina

64071721

svetciemabiblioteka@salacgriva.lv

 Korģenes bibliotēka-

vadītāja Ilze Baumane

64030843

29275200

korgenesbiblioteka@salacgriva.lv

 Ainažu bibliotēka- vadītāja Sanita Kānīte

64043254

ainazubiblioteka@salacgriva.lv 

 Tūjas bibliotēka- vadītāja Zeltīte Millere

64032172

tujasbiblioteka@salacgriva.lv

 Liepupes bibliotēka- vadītāja Sarmīte Zvīne

64020139

liepupesbiblioteka@salacgriva.lv

 

 Salacgrīvas muzejs - vadītāja - Ieva Zilvere

 64071981

 muzejs@salacgriva.lv 

 Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs "BĀKA" - vadītāja Liene Eglīte

 64071991

 liene.eglite@salacgriva.lv 

 Jaunatnes lietu speciāliste - Marta Dance

 64071991

 marta.dance@salacgriva.lv 

 Salacgrīvas kultūras nams - vadītāja Pārsla Dzērve

 64041458

 parsla.dzerve@salacgriva.lv 

 Lauvu Tautas nams - vadītāja Indra Kauliņa

 64030884

 indra.kaulina@salacgriva.lv 

 Zvejnieku parks - pārvaldnieks Kristaps Močāns

 64041553,

 28372195

 zvejniekuparks@salacgriva.lv

 Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs - vadītāja Kristīne Paegle

 64041254,

 26463025

 kristine.paegle@salacgriva.lv 

 TIC Ceļojuma konsultants - Līga Līsmane

 64041254

 info@visitsalacgriva.lv

 Ostas pārvalde - pārvaldnieks - Ivo Īstenais

 64071111

 port@salacgrivaport.lv

 SALACGRĪVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

 

 

 Salacgrīvas vidusskola - direktore Sanita Šlekone

 64023060

 sanita.slekone@salacgrivasvsk.lv 

 V-sk. sekretāre - Daiga Lūse

 64023061

 daiga.luse@salacgrivasvsk.lv 

 V-sk. grāmatvede - Dace Trautmane

 64023062

 dace.trautmane@salacgrivasvsk.lv 

 Dir. vietn. izglītības jomā Santa Čiževska

 64023064

 santa.cizevska@salacgrivasvsk.lv 

 Salacgrīvas Mūzikas skola - direktore Katrīna Borozdina

 64041867,

 28386412

 katrina.borozdina@salacgriva.lv

 Salacgrīvas Mākslas skola - direktors Imants Klīdzējs

 64041346,

 29151889

 makslasskola@salacgriva.lv

 Pirmskolas izglītības iestāde "Vilnītis" - vadītāja Dace Vilemsone

 64041839

 salacgrivavilnitis@salacgriva.lv

 dace.vilemsone@salacgriva.lv  

 Pirmskolas izglītības iestādes "Vilnītis" filiāle Svētciemā

 64071701

 salacgrivavilnitis@salacgriva.lv 

 Veco ļaužu mītne "Sprīdīši"

 64071622,

 fakss 64071621

 spridisi@salacgriva.lv 

 Veco ļaužu mītne "Sprīdīši" - direktora pienākumu izpildītāja Anita Lūse

 28313193

 anita.luse@salacgriva.lv 

 

 Salacgrīvas novada domes Ainažu pilsētas pārvalde

 

 ainazi@salacgriva.lv

 Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja - Ilona Jēkabsone

 64071308,

 29136539

 ilona.jekabsone@salacgriva.lv

 Ainažu pilsētas pārvaldes sekretāre - Gundega Puriņa

 64071310,

 28653675

fakss 64071309

 gundega.purina@salacgriva.lv 

 Bāriņtiesas locekle - Ginta Jēkabsone 

 64071313,

28007713

 ginta.jekabsone@salacgriva.lv 

 Ainažu pārvaldes ēku un apsaimniekošanas teritorijas pārzinis - Raivis Viļļa

 64071356

 raivis.villa@salacgriva.lv 

 Salacgrīvas novada Tūrisma informācijas centrs Ainažos - vadītāja Inta Briģe

 64071241

 26414207

 inta.brige@salacgriva.lv

 Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola - direktore Sandra Kuka

 64043379
 64043289

 ainazu.skola@salacgriva.lv

 Kultūras nama vadītāja - Solveiga Muciņa 

 64043219

 28371559

 solveiga.mucina@salacgriva.lv 

 Mākslinieciskās daļas vadītāja Madara Oga-Timofējeva

 64043219   

 

 Liepupes pagasta pārvalde

 

 liepupe@salacgriva.lv 

 Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja/pienākumu izpildītāja - Ilze Ozoliņa 

 64020118

 ilze.ozolina@salacgrīva.lv 

 Liepupes pagasta pārvaldes sekretāre - Inga Ģēgere

 64020142,

 fakss 64023928

 inga.gegere@salacgriva.lv 

 Bāriņtiesas locekle, dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece - Ginta Jēkabsone

 28007713

 64023933

 ginta.jekabsone@salacgriva.lv

 Nekustamā īpašuma nodokļa speciālista palīgs, kasiere Inga Ģēģere

 64023931

 inga.gegere@salacgriva.lv

 Sociālā darba organizatore – Agita Zvejniece

 64020303

 agita.zvejniece@salacgriva.lv 

 Sociālais darbinieks - Līvija Bērziņa

 64020303,

 22044371

 livija.berzina@salacgriva.lv

 Liepupes apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Normunds Žulps

 27292266 

 

 Liepupes pagasta tautas nama vadītājs - Armands Leimanis

 64023932

 armands.leimanis@salacgriva.lv 

 Liepupes vidusskolas direktore ir Arta Rubeze

 64020376

 64020354

 liepupesvsk@salacgriva.lv

 

Datu aizsardzības speciālists: Uldis Sīpols, + 371 26658265, e-pasts: datu.specialists@salacgriva.lv

Salacgrīvas novada dome, Reģ. Nr. 90000059796, juridiskā adrese: Smilšu iela-9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033, +371 64071973,e-pasts:  dome@salacgriva.lv