22. aprīlis, 2018, Svētdiena

Armanda, Armands

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

20.04.2018 09:44

Apbūves tiesību izsole komercdarbības attīstības zemes gabaliem

Pašvaldība rīko apbūves tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli komercdarbības attīstībai zemes gabaliem Ainažos Dārza ielā 4, kadastra Nr. 6605 003 0089, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0087 -1500 kv.m platībā, Dārza ielā 4A, kadastra Nr. 6605 003 0090, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0088 -1500 kv.m platībā, Dārza ielā 6A, kadastra Nr. 6605 003 0091, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0089 -1200 kv.m platībā un Ozolu ielā 4C, kadastra Nr. 6605 003 0083, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0081 -1200 kv.m platībā, nosakot iepriekš minēto zemes gabalu apbūves tiesības kā vienu izsoles objektu.

Lasīt vairāk →

17.04.2018 09:35

Izsola Traktoru VALTRA N 111H

SIA “Salacgrīvas ūdens” (reģ.Nr.54103072471) nodod atsavināšanai traktoru VALTRA N 111H, reģistrācijas Nr. T5919LT, izlaiduma gads 2007.

Atsavināšanas veids – pārdošana izsolē.

Lasīt vairāk →

26.03.2018 11:25

Izsole par zemes gabalu iznomāšanu Salacgrīvas pilsētā laika posmā no 2018.gada 20.jūlija līdz 22.jūlijam (Positivus)

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko nomas tiesību mutisku izsoli par zemes gabalu iznomāšanu Salacgrīvas pilsētā laika posmā no 2018.gada 20.jūlija līdz 22.jūlijam. Tiek iznomātas daļas no zemes gabala Kapu ielā 2, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0079 un Pērnavas ielā, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0070.

Lasīt vairāk →

26.03.2018 11:01

Izsolē pārdod īpašumu “Ataudziņas”

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Ataudziņas”, kadastra Nr. 6672 007 0542, Salacgrīvas pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0542 (2277kv.m platībā) un būves ar kadastra apz. 6672 007 0542 001.

Lasīt vairāk →

26.03.2018 10:34

Izsolē pārdod īpašumu Pērnavas ielā 60D

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Pērnavas ielā 60D, kadastra Nr. 6615 010 0188, Salacgrīvā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 010 0186 (1671 kv.m platībā) un būves ar kadastra apz. 6615 010 0120 002.

Lasīt vairāk →

23.03.2018 11:46

Izsolē pārdod īpašumu “Tūjas skola”

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Tūjas skola”, kadastra Nr. 6660 006 0152, Liepupes pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apz. 6660 006 0152 (0,315 ha platībā), kadastra apz. 6660 006 0174 (1,22 ha platībā) un dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 6660 006 0152 001.

Lasīt vairāk →

05.03.2018 16:45

Izsolē pārdod īpašumu “Rožābeles” Liepupes pagastā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Rožābeles”, kadastra Nr. 6660 009 0611, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 009 0596 (5,43 ha platībā).

Lasīt vairāk →

05.03.2018 16:36

Izsolē pārdod īpašumu Valdemāra ielā 93A, Ainažos

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Valdemāra ielā 93A, Ainažos, kadastra Nr. 6605 004 0033, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6605 004 0033 (2011 kv.m platībā).

Lasīt vairāk →

05.03.2018 16:27

Izsolē pārdod īpašumu Salacgrīvā, “Strūklas”

Saskaņā ar izsoles noteikumu punktu 6.3  noteiktajā termiņās saņemts pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās personas par īpašuma “Strūklas” pirkšanu.

Izsole netiks rīkota!

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Salacgrīvā, “Strūklas”, kadastra Nr. 6635 501 0001, kas sastāv no būves ar kadastra apz. 6635 001 0035 001.

Lasīt vairāk →

Pieteikšanās izsolēm

Pieteikties izsolēm iespējams klātienē vai nosūtot dokumentus un maksājuma uzdevumu uz e-pastu: dome@salacgriva.lv, tālr.  64071986, 64071982