16. decembris, 2018, Svētdiena

Alvīne

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

04.12.2018 10:25

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko apbūves tiesību izsoli komercdarbības attīstībai zemes gabaliem Salacgrīvas novadā, Ainažos

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko apbūves tiesību izsoli komercdarbības attīstībai zemes gabaliem Salacgrīvas novadā, Ainažos Ozolu ielā 6, Ozolu ielā 4A un Ozolu ielā 4B

Izsoles objektam tiek piešķirtas Apbūves tiesības uz 20 gadiem.

Apbūves tiesību izsoles sākumcenu izsoles objektam vienam gadam – euro  650,00

Izsolei jāpiesakās līdz 2019.gada 7.janvāra plkst. 17.00, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, tālr. 6 4071986, 64071982.

Izsole notiks 2019.gada 9. janvārī plkst.11.00 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106.telpā.

Lasīt vairāk →

04.12.2018 09:18

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli zemes gabala daļai “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli zemes gabala daļai “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. Zemes vienības kadastra apz.6615 007 0130 700 kv.m platībā. Iznomātās zemes izmantošanas veids - teritorijas labiekārtošana.

Izsoles sākumcenu nomas maksu vienam gadam – 28,00 euro.

Nomas līguma termiņš - 6 (seši) gadi.

Izsoles dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās ar izsoles noteikumiem notiek katru darba dienu līdz 2018.gada 19. decembra plkst. 17.00, Salacgrīvas novada domē – Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, tālr. 6 4071986.

Izsole notiks 2018.gada 20.decembrī plkst.10.00 Salacgrīvas novada domē 106. telpā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.

Lasīt vairāk →

19.10.2018 11:24

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē īpašumu “Vecsprīdīši”

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā,  “Vecsprīdīši”, kadastra Nr. 6672 005 0270, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 005 0270 (0,2961 ha platībā), dzīvojamās mājas ar piebūvi ar kadastra apz. 6672 005 0270  001 un pagrabu ar kadastra apz. 6672 005 0270 002.

Īpašuma nosacītā cena – 3245,00 euro

Izsoles solis – 200,00 euro.

Lasīt vairāk →

Pieteikšanās izsolēm

Pieteikties izsolēm iespējams klātienē vai nosūtot dokumentus un maksājuma uzdevumu uz e-pastu: dome@salacgriva.lv, tālr.  64071986, 64071982