19. aprīlis, 2019, Piektdiena

Vēsma, Fanija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada domes paziņojumi par iepirkumiem 2017.gads

 Pieteikuma publicēšanas dat.  Nosaukums  Iesniegšanas dat.  Pievienotie dokumenti   Rezultāti
 29.12.2017.

 Zvejnieku parka labiekārtojums un vides kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, ID.Nr.SND 2017/51-EJZF

 26.01.2018. plkst.11:00

 SND 2017/51 EZJF Nolikums

SND 2017/51 EZJF Tehniskā specifikācija

SND 2017/51 EZJF atbildes uz jautājumiem

SND 2017/51 EZJF atbildes uz jautājumiem 2

SND 2017/51 EZJF atbildes uz jautājumiem 3

PIELIKUMI

papildus rasējumi

 SND 2017/51-EJZF ziņojums
 22.12.2017

 Ainažu kultūras nama atjaunošana, ID.Nr.SND 2017/49-EJZF

 10.01.2018. plkst.15:00

 SND 2017/49 EJZF Nolikums

SND 2017/49 1.1 pielikums darbu apjomi

PIELIKUMI

 SND 2017/49 EJZF lēmums
 21.12.2017

 Būvprojekta izstrāde Bocmaņa laukuma, Krīperu un Kalna ielas pārbūvei Salacgrīvas pilsētā, ID.Nr.SND 2017/50 

 10.01.2018. plkst.11:00

 SND 2017/50 Nolikums

SND 2017/50 atbildes uz jautājumiem

Atsauce uz SND 2017/50

 SND 2017/50 lēmums
 19.12.2017.

 Elektroenerģijas iegāde Salacgrīvas novada domes un tās pakļautībā esošo iestāžu vajadzībām, ID.Nr.SND 2017/47

 29.01.2018. plkst.10:00

 SND 2017/47 Nolikums ar grozījums

SND 2017/47 1.pielikums
SND 2017/47 2.pielikums
SND 2017/47 3.pielikums
SND 2017/47 4.pielikums
SND 2017/47 5.pielikums ar grozījums

SND 2017/47 atbildes uz jautājumiem

 SND 2017/47 ziņojums
 18.12.2017.

 Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā, ID.Nr.SND 2017/48

 04.01.2018. plkst.11:00

 SND 2017/48 Nolikums

PIELIKUMI

 SND 2017/48 lēmums
 12.12.2017.

 Ainažu kultūras nama atjaunošana, ID.Nr.SND 2017-46-EJZF

 27.12.2017. plkst.15:00

 SND 2017/46 EZJF atbildes uz jautājumiem

 SND 2017/46-EJZF lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu
 11.12.2017.

 Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2018.gadā, ID.SND 2017/45

 22.12.2017. plkst.11:00

 SND 2017/45 Nolikums  SND 2017/45 lēmums
 11.12.2017.

 Atklāts konkurss "Salacgrīvas novada domes un tās struktūrvienību datortīkla administrēšana", ID.Nr.SND 2017/44 

 05.01.2018. plkst.11:00

 Iepirkums pārtraukts  
 27.11.2017.

 Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2018.gadā, ID.Nr.SND 2017/43

 08.12.2017. plkst.11:00

 SND 2017/43 Nolikums    SND 2017/43 Lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu
 15.11.2017.

 Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2018.gadā, ID.Nr.SND 2017/42

 27.11.2017. plkst.11:00

 Iepirkums pārtraukts  
 03.11.2017.

 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Salacgrīvas novada domes autotransportam, ID.Nr.SND 2017/41

 15.11.2017. plkst.11:00

 SND 2017/41 Nolikums  SND 2017/41 Lēmums
 20.09.2017.

 Autonoma saules-vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā, ID.Nr.SND 2017/40-EJZF

 02.10.2017. plkst.11:00

 SND 2017/40 EJZF Nolikums

SND 2017/40 EJZF pielikumi

 SND 2017/40 EJZF lēmums
 01.09.2017.

 Salacgrīvas pilsētas Smilšu ielas seguma atjaunošana, ID.Nr.SND 2017/39 

 12.09.2017.

plkst. 15:00

 SND 2017/39 Nolikums

 SND 2017/39 lēmums
 31.08.2017.

 Stāvlaukuma un piebraucamā ceļa pārbūve Zvejnieku parkā, ID.Nr.SND 2017/38

 11.09.2017. plkst. 11:30

 SND 2017/38 Nolikums

Pielikums 1.1.darbu apjomi

Pielikums 1.2 Vispārīgā daļa

Pielikums 1.2.GP1

Pielikums 1.2.TS1

Pielikums 1.2.TS1A

Pielikums 1.2.TS2

Pielikums 1.2.LKT1

pielikums 1.2.LKT2

Pielikums 1.2.LKT3

Pielikums 1.2.LKT4

Pielikums 1.2.ELT1

Pielikums 1.2.ELT2

Pielikums 1.2.ELT3

Pielikums 1.2.ELT4

 SND 2017/38 lēmums
 31.08.2017.

 Sēņu ielas, Svētciemā, Salacgrīvas novadā pārbūve, ID.Nr.SND 2017/37-ERAF

 11.09.2017. plkst. 11:00

 Iepirkumu procedūra pārtraukta

 
 25.08.2017.

 Salacgrīvas novada domes darbinieku veselības apdrošināšana, ID.Nr.SND 2017/36

 07.09.2017. plkst.11:00

 SND 2017/36 Nolikums

SND 2017/36 precizētais finanšu piedāvājums

 SND 2017/36 Lēmums
 25.08.2017.

 Salacgrīvas novada teritorijas ikdienas uzturēšanas, ID.Nr.SND 2017/35

 05.10.2017. plkst.11:00

 SND 2017/35 Nolikums

SND 2017/37 precizēts 7.pielikums

SND 2017/35 precizēts 2.pielikums

SND 2017/35 1.1 pielikums Salacgrīva labais krasts

SND 2017/35 1.2 pielikums Salacgrīva kreisais krasts

SND 2017/35 1.3 pielikums Kuiviži

SND 2017/35 1.4 pielikums Vecsalaca 1

SND 2017/35 1.5 pielikums Vecsalaca 2

SND 2017/35 1.6 pielikums Korģene

SND 2017/35 1.7 pielikums Upuralas

SND 2017/35 1.8 pielikums apzīmējumi

 SND 2017/35 ziņojums
 21.08.2017.

 Sanitāro telpu remonts PII "Vilnītis" filiālē Korģenē, ID.Nr.SND 2017/34

 01.09.2017 plkst.15:00

 SND 2017/34 Nolikums

SND 2017/34 1.1 pielikums

 SND 2017/34 Lēmums
 10.08.2017.

 Kokskaidu granulu piegāde, ID.Nr.SND 2017/33

 21.08.2017. plkst.15:00  SND 2017/33 Nolikums  SND 2017/33 Lēmums
 31.07.2017

 Liepupes vidusskolas skolēnu pārvadājumi 2017./2018.m.g. un neregulārie pārvadājumi, ID.Nr.SND 2017/32

 11.08.2017. plkst.11:00  SND 2017/32 Nolikums  SND 2017/32 lēmums
 27.07.2017.

 Salacgrīvas pilsētas Smilšu ielas seguma atjaunošana, ID.Nr.SND 2017/31

 07.08.2017. plkst.15:00

 

 SND 2017/31 lēmumus par iepirkuma procedūras pārtraukšanu
 26.07.2017.

 Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma izstrāde 2018.-2029.gadam, ID.Nr.SND 2017/30

 07.08.2017. plkst. 11:00

 SND 2017/30 Nolikums

SND 2017/30 atbildes uz jautājumiem

PIELIKUMI

 SND 2017/30 Lēmums
 17.07.2017.

 Gājēju ietves izbūve Salacgrīvas pilsētas Valmieras un Vidzemes ielas krustojumā ID.nr.SND 2017/29

 28.07.2017. plkst.12:00

 SND 2017/29 Nolikums

SND 2017/29 1.1 pielikums

SND 2017/29 1.2 pielikums

 SND 2017/29 lēmums
 04.07.2017.

 Salacgrīvas pilsētas Smilšu ielas seguma atjaunošana, ID.Nr.SND 2017/28

 17.07.2017. plkst.12:00 Iepirkuma procedūra pārtraukta  
 22.06.2017.

 Ielas seguma izbūve Salacgrīvas pilsētas Krasta ielā, ID.Nr.SND 2017/27

 05.07.2017. plkst.12:00

 SND 2017/27 Nolikums

SND 2017/27 pielikums 1.1

SND 2017/27 pielikums 1.2

 SND 2017/27 Lēmums
 19.06.2017.

 Noeju izbūve uz jūru Salacgrīvas novadā, ID.Nr.SND 2017/26-EJZF

 03.07.2017. plkst.10:00

 SND 2017/26-EJZF atbildes uz jautājumiem

SND 2017/26 EJZF Nolikums

SND 2017/26 EJZF pielikums 1.1

SND 2017/26 EJZF pielikums 1.2

SND 2017/26 EJZF pielikums 1.3

3SND 2017/26 EJZF pielikums 1.4

SND 2017/26 EJZF pielikums 1.5

SND 2017/26 EJZF pielikums 1.6

SND 2017/26 EJZF pielikums 1.7

SND 2017/26 EJZF pielikums 1.8

 SND 2017/26 EJZF lēmums
 15.06.2017.  Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma izstrāde 2018.-2029.gadam, ID.Nr.SND 2017/25  30.06.2017. plkst.11:00

 Iepirkuma procedūra pārtraukta

 
 15.06.2017.  Logu, durvju un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari, id.Nr.SND 2017/24
 30.06.2017. plkst.10:00

 SND 2017/24 Nolikums

SND 2017/24 pielikums 1.1

SND 2017/24 pielikums 1.2.1

SND 2017/24 pielikums 1.2.2

SND 2017/24 pielikums 1.2.3

SND 2017/24 pielikums 1.2.4

SND 2017/24 pielikums 1.2.5

SND 2017/24 pielikums 1,3.1

SND 2017/24 pielikums 1.3.2

SND 2017/24 pielikums 1.3.3

 SND 2017/24 lēmums
 06.06.2017.  Sanitāro telpu remonts, ID.Nr.SND 2017/23  19.06.2017. plkst.15:00

 SND 2017/23 Nolikums

SND 2017/23 1.1 pielikums apjomi 1.daļa

SND 2017/23 1.2 pielikums apjomi 2.daļa

SND 2017/23 1.3 pielikums apjomi 3.daļa

SND 2017/23 apgaismes ķermeņi 2.daļa

SND 2017/23 apgaismes ķermeņi 3.daļa

 SND 2017/23 lēmums
 06.06.2017.  Velo takas izveide uz bijušās dzelzceļa līnijas, ID.Nr.SND 2017/22  19.06.2017. plkst.11:30

 SND 2017/22 Atbildes uz jautājumiem

SND 2017/22 Nolikums

 SND 2017/22 lēmums
 06.06.2017.  Liepupes vidusskolas bibliotēkas korpusa jumta siltināšana, ID.Nr.SND 2017/21
 19.06.2017. plkst.11:30

 SND 2017/21 Atbildes uz jautājumiem

SND 2017/21 Nolikums

 SND 2017/21 lēmums
 06.06.2017.  Būvprojekta izstrāde ugunsdzēsības muzeja pārbūvei Ainažos, ID.Nr.SND 2017/20  19.06.2017. plkst.11:00  SND 2017/20 Nolikums  
 19.05.2017.  Sanitāro telpu remonts, ID.Nr.SND 2017/19  30.05.2017. plkst.12:30 

 Iepirkums pārtraukts, jo nav iesniegti piedāvājumi

 
 18.05.2017.  Saieta zāles atjaunošana Korģenē, ID.Nr.SND 2017/18-ELFLA  30.05.2017. plkst.12:00

 SND 2017/18 Nolikums

SND 2017/18 Būvdarbu apjomi 1.1

 ND 2017/18 lēmums
 13.05.2017  Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielas asfalta seguma atjaunošana, ID.Nr.SND 2017/17

  25.05.2017. plkst.11:30

 ND 2017/17 Nolikums

 SND 2017/17 lēmums 17-1

 ND 2017/17 lēmums

 08.05.2017.  Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Salacgrīvā, ID.Nr.SND 2017/16

 22.05.2017. plkst.11:00

 SND 2017/16 Atbildes uz jautājumiem

SND 2017/16 Nolikums

ND 2017/16 1.1 pielikums

ND 2017/16 1.2 pielikums

ND 2017/16 1.3 pielikums

 SND 2017/16 lēmums
 21.04.2017.  Gājēju ietvju izbūve Salacgrīvas pilsētā, ID.Nr.SND 2017/15

 03.05.2017. plkst.12:00

 SND 2017/15 Nolikums

SND 2017/15 1.2 pielikums

SND 2017/15 1.3 pielikums

SND 2017/15 1.4 pielikums

SND 2017/15 1.5 pielikums

SND 2017/15 1.6 pielikums

SND 2017/15 1.7 pielikums

 ND 2017/15 lēmums
 21.04.2017.
 Salacgrīvas pilsētas Viļņu ielas asfalta seguma atjaunošana, ID.Nr.SND 2017/14

 03.05.2017. plkst.11:30

 SND 2017/14 Nolikums

SND 2017/14 1.1 pielikums

SND 2017/14 1.2 pielikums

 ND 2017/14 lēmums
 21.04.2017.  Salacgrīvas pilsētas Pērnavas ielas asfalta seguma atjaunošana, ID.Nr.SND 2017/13

 03.05.2017. plkst.11:00

 SND 2017/13 Nolikums  ND 2017/13 lēmums
 13.04.2017.  Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve, ID.Nr.SND 2017/12-ELFLA

 11.05.2017. plkst.11:00

 SND 2017/12 Nolikums

SND 2017/12 ELFLA Ziņojums
 23.03.2017.
 Salacgrīvas novada kapu apsaimniekošana, ID.Nr.SND 2017/11

 19.04.2017. plkst.11:00

 SND 2017/11 Nolikums

SND 2017/11 1.1 Salacgrīva

SND 2017/11 1.2 Stienūžii

SND 2017/11 1.3 Liepupe

SND 2017/11 1.4 Ainaži

SND 2017/11 1.5 Kuiķule

 SND 2017/34 Ziņojums
 16.03.2017.  Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve, ID.Nr.SND 2017/10

 27.03.2017. plkst.11:00

 SND 2017/10 Nolikums

SND 2017/10 1.1 būvdarbu apjomi

SND 2017/10 1.2 tehniskais projekts 1.d

SND 2017/10 1.2 tehniskais projekts 2.d

 SND 2017/10 lēmums
 28.02.2017.  Jumta siltināšana administratīvai ēkai Sporta ielā 6, Salacgrīvā, ID.Nr.SND 2017/9

 13.03.2017. plkst.12:30

 SND 2017/9 Nolikums  SND 2017/9 ziņojums
 27.02.2017.  Būvprojektu izstrāde noejām uz jūru Salacgrīvas novadā, ID.Nr.SND 2017/8

 10.03.2017. plkst.12:30

 SND 2017/8 Nolikums  SND 2017/8 Ziņojums
 23.02.2017.  Būvprojektu izstrāde ielu apgaismojuma izbūvei Salacgrīvas novadā, ID. Nr.SND 2017/7

 06.03.2017.

plkst. 12.00

 SND 2017/7 Nolikums  SND 2017/7 ziņojums
 13.02.2017.  Būvprojektu izstrāde noejām uz jūru Salacgrīvas novadā, ID.Nr.SND 2017/6 

 24.02.2017. plkst.12:30

 Iepirkums pārtraukts, jo nav iesniegti piedāvājumi  
 13.02.2017.  Puķu stādu piegāde un stādīšana, ID.Nr.SND 2017/5

 24.02.2017. plkst.12:00

 SND 2017/5 Nolikums  SND 2017/5 ziņojums
 01.02.2017.  Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūves darbiem, ID.Nr.SND 2017/4

 13.02.2017. plkst.15:00

 SND 2017/4 Nolikums

SND 2017/4 1.1.pielikums

 SND 2017/4 Ziņojums
 25.01.2017.  Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, ID Nr.SND 2017/3

 01.03.2017. plkst.15.00

 SND 2017/3 Nolikums

SND 2017/3 Atbildes uz jautājumiem

 SND 2017/3 ziņojums
 11.01.2017.  Būvprojekta izstrāde meliorācijas sistēmas izbūvei Jūras, Jūrmalas, Melnalkšņu, Smilšu un Pļavas ielu kvartālā, Salacgrīvas pilsētā, ID.Nr.SND 2017/2  24.01.2017. plkst.12:00  SND 2017/2 Nolikums  SND 2017/2 ziņojums
 04.01.2017.  Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā, ID.Nr.SND 2017/1  16.01.2017. plkst.12:00  SND 2017/1 Nolikums  SND 2017/1 ziņojums