22. aprīlis, 2018, Svētdiena

Armanda, Armands

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Vakance uz Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas PALĪGSTRĀDNIEKA amata vietu

18.04.2018 11:13

Salacgrīvas novada dome, Reģ.Nr.90000059796 aicina pieteikties darbā uz vakanto Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas PALĪGSTRĀDNIEKA amata vietu

Galvenie darba pienākumi: 
• strādnieka amatā galvenie uzdevumi ir veikt darbus, kuri saistīti ar telpu un funkcionāli saistītās teritorijas ikdienas apsaimniekošanu, uzturēšanu, un sagatavošanu kultūras
pasākumiem;

• veikt saimnieciskos darbus, tai skaitā inventāra labošanu un uzturēšanu (jumti, dažādi ikdienas pieremontēšanas darbi, lampiņu nomaiņas organizēšana u.c);

• veikt vienkāršus standarta darbus (piemēram, materiālu sagatavošana apstrādei, darba instrumentu apkope, materiālu iekraušana un izkraušana) ieskaitot pašvaldības ēkās – Salacgrīvas
novada mūzikas skola, mākslas skola, Salacgrīvas novada bibliotēka, Salacgrīvas muzejs, Salacgrīvas novada dome, Svētciema bibliotēka;
• darbs neietver sarežģītas tehnikas izmantošanu;
• Prasības amata pretendentiem:
• vismaz ar vidējo vispārējo, speciālo vai arodizglītību;
• Spēja plānot un organizēt savu darbu, strādāt komandā.
• Prasme sazināties valsts valodā.

Mēs piedāvājam:
• Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.
• Sociālās garantijas.

Amata pretendentiem līdz 07.05.2018. plkst.18.00 personīgi jāiesniedz Salacgrīvas novada domes personāla speciālistei, Kab.Nr.204, Smilšu ielā 9, Salacgrīva, LV – 4033, vai pa e-pastu: gunta.kristina@salacgriva.lv , vai faksu 64071993, šādi dokumenti:
• CV;
• izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas.

Kontaktpersona: Ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists Edžus Jirgensons, tālr.Nr. 27336687.