26. februāris, 2018, Pirmdiena

Mētra, Evelīna, Aurēlija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā

NOLIKUMS - Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru

1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Nolikums nosaka kārtību, kādā Salacgrīvas novadā sportistiem un viņu treneriem piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā (turpmāk tekstā - naudas balva) un šo balvu apmēru.
1.2 Nolikuma mērķis ir atbalstīt un stimulēt sportisko aktivitāti Salacgrīvas novadā. Veicināt Salacgrīvas novada iedzīvotāju dalību Latvijas un starptautiskās sacensībās. Stimulēt un apbalvot labākos sportistus. Apbalvojuma saņemšanai var pretendēt sportisti un viņu treneri, kuriem:
1.2.1. sezonas laikā, t.i., no iepriekšējā gada 1.oktobra līdz kārtējā gada 30.septembrim, deklarētā dzīves vieta ir Salacgrīvas novadā;
1.2.2. vai kuri, sezonas laikā, t.i., no iepriekšējā gada 1.oktobra līdz kārtējā gada 30.septembrim, pārstāv Limbažu un Salacgrīvas novadu Sporta skolu, Salacgrīvas novadā reģistrētu sporta klubu, biedrību vai Salacgrīvas novadu;

Lasīt vairāk →

Salacgrīvas novada domes konsultatīvā Sporta padome

SPORTA PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.2 2016.gada 29.augustā plkst.17.00

SPORTA PADOMES SĒDES PROTOKOLS PROTOKOLS Nr.1 2016. gada 7.aprīlī plkst.17.00

Salacgrīvas novada domes konsultatīvā Sporta padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs - Kristaps Močāns, 

Padomes priekšsēdētāja vietnieks - Aleksandrs Pavlovskis

Ilona Balode - Salacgrīvas novada domes pārstāvis;

Rasma Turka - Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas pārstāvis;

Sandra Bērziņa - Salacgrīvas vidusskolas pārstāvis;

Mārīte Sakārne - Liepupes vidusskolas pārstāvis;

Kristaps Močāns - Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārstāvis;

Aleksandrs Pavlovskis - Liepupes pagasta biedrību un klubu pārstāvis;

Mareks Runcis - Ainažu un Ainažu pagasta biedrību un klubu pārstāvis;;

Kaspars Neimanis - Salacgrīvas un Salacgrīvas pagasta biedrību un klubu pārstāvis;

Ainārs Šmits - Salacgrīvas un Salacgrīvas pagasta biedrību un klubu pārstāvis.

Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes NOLIKUMS