22. septembris, 2017, Piektdiena

Maigurs, Mārica, Māris

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Pirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis”

Adrese: Pērnavas iela 29, Salacgrīva, LV – 4033

Tālrunis 64041839

e – pasts salacgrivavilnitis@salacgriva.lv

Darba laiks: 7:00 – 18:00

PII “Vilnītis” filiāle Svētciemā

Adrese: Dārza iela 26, Salacgrīvas pagasts, LV – 4033

Tālrunis 64071701

e – pasts salacgrivavilnitis@salacgriva.lv

Darba laiks 7:30 – 17:30

Pielikums 2017 (pptx)

PII “Vilnītis” filiāle Korģenē

Adrese: Zītaru iela 2, Korģene, Salacgrīvas pagasts, LV – 4054

Darba laiks 7:00 – 18:00

Iestādes vadītāja: Dace Vilemsone (t. 29134662)

Pieņemšanas laiki Salacgrīvā: P.9:00 – 14:00, O.13:00 – 17:30

Pieņemšanas laiks filiālēs Svētciemā un Korģenē pēc iepriekšējas vienošanās.

Iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā Ligita Dambe (t. 29112156)

Pieņemšanas laiks iepriekš sazinoties.

Iestādes vadītājas vietniece saimnieciskajā jomā Valentīna Jēkabsone (t. 28609195).

Lietvede Valda Ābola.

 Logopēdi

 Anita Saulīte Darba laiks Iestādē Salacgrīvā:

 

 T. 8:00 – 14:00

 

 C. 8:00 – 14:00

 

 Guna Tazāne Darba laiks Iestādē Salacgrīvā:

 

 C. 8:00 – 15: 50

 

 Darba laiks filiālē Svētciemā

 

 T. 8:30 – 13:00

Bērna uzņemšanai Iestādē nepieciešams:

vecāku iesniegums (aizpilda uz vietas);

bērna dzimšanas apliecības kopija;

bērna medicīniskā karte ar speciālistu slēdzieniem par bērna veselības stāvokli;

bērnam, kuram konstatēti fiziskās vai garīgās attīstības traucējumi, medicīniski pedagoģiskās padomes slēdziena kopija.

Par bērna uzturēšanos Iestādē ar vecākiem slēdz līgumu, kurā atrunātas Iestādes darbinieku, bērnu un vecāku tiesības, pienākumi un Iekšējie kārtības noteikumi.

Iestādē (2016./2017.m.g.) darbojas 10 bērnu vecuma grupas, kuras komplektē pēc bērnu vecuma īpatnībām:

1) Mazbērnu grupa (bērniem līdz 3 gadu vecumam) “Mārītes”;

2) 3 – 4 gadīgo bērnu grupa “Bitītes”;

3) 3 – 4 gadīgo bērnu grupa “Taurenīši”;

4) 4 – 5 gadīgo bērnu grupa “Vāverēni”;

5) 5 -6 gadīgo bērnu grupa “Zaķēni”;

6) 6 - 7 gadīgo bērnu grupa “Saulītes”;

7) Jaukta vecuma grupa “Peļu skola” filiālē Korģenē;

8) Jaukta vecuma grupa (1,5 līdz 4 - gadīgajiem) “Snīpīši” filiālē Svētciemā;

9) Jaukta vecuma grupa (5 – 7 gadīgajiem) “Snīpji” filiālē Svētciemā;

Iestādē realizē vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111. Mācību darbu organizē noteiktā kārtībā dienas gaitā pirmsskolai raksturīgās darba formās –rotaļnodarbībās (gan atsevišķu priekšmetu, gan integrētās), rotaļās, spēlēs frontāli, pa apakšgrupām un individuāli.

Tiek īstenota speciālā izglītības programma, kods 01015611 izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Iestāde realizē interešu izglītības programmu: Džimbas skola, kur izglītojamie apgūs dažādus drošības jautājumus skolotājas Ingas Leimanes vadībā.

Iestādes tradīcijas:

Atkalredzēšanās svētki; Miķeļi; Mārtiņi; Latvijas dzimšanas diena; Rūķu darbnīcas Adventa laikā; Ziemassvētki; Ģimeņu dziedāšanas svētki; Pasaku mēnesis; Lieldienas; Putnu dienas; Mātes diena; Izlaidums; Jāņi.