A A A teksta izmērs

AICINĀJUMS!

02.10.2014 16:29

Svētciemā, Dārza ielā 23, Svētciema attīstības biedrības izremontētās telpas gaida vietējos iedzīvotājus! Izremontētā zālīte ar paceļamo skatuves grīdu gaida jūsu rosinātas aktivitātes - radošās darbnīcas, vingrošanu un tikšanās kopīgām sarunām.

Mārīte Liepiņa-Bērziņa Svētciema attīstības biedrība

Jaunrades konkurss “Mana vasara” noslēdzies

02.10.2014 16:13

30.septembrī, Liepupes vidusskolā notika piektais jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākums, kura šī gada tēma “Mana vasara”. Konkursa idejas autors un organizators Andris Zunde, atklājot noslēguma pasākumu, sacīja “Katru gadu jaunrades konkursa tēma ir atšķirīga, šogad to izvēlējāmies pavisam vieglu - “Mana vasara”. Ikvienam bija iespēja rakstīt, zīmēt vai veidot vasarā sakrātās emocijas uz papīra vārdos un zīmējumos. Bija neviltots prieks lasīt šos dzejolīšus, teikšu godīgi, reizēm kaklā iestrēga kamols un acīs saskrēja asaras..… lasīju un atcerējos savu bērnību un skolas laiku, kādas bija manas vasaras un kā tās aprakstāt jūs.” 

IMG_3089.JPG

Lasīt vairāk »

Sācies lašu un taimiņu nārsta laiks

02.10.2014 12:17

Šī gada janvāra beigās pie Salacas upes esošas pašvaldības parakstīja sadarbības līgumu par tās saglabāšu un attīstību. Katra no līguma parakstītājām pašvaldībām dara daudz, lai Salacas upi un tās resursus nosargātu un saglabātu. Salacgrīvas novada dome šobrīd lielu uzmanību pievērš lielākai Salacas bagātībai– lašiem un taimiņiem. 

l1385019137.jpg

Lasīt vairāk »

Rudenīgs vakars.

Pēc garas dienas,kad atpūšas domas un prāts,

Tu pie manis ciemos nāc,

Ar zeltkrāsas saules rietu,ar pīlādžu rūgtuma garšu,

Kur dvēsele nerod sev vietu.

Tu izkrāso visas krāsas cik Tev tās ir dotas,

Jo esi mākslinieks liels,

Kam pieder burvju otas.

Lasīt vairāk »

Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā 9.kārta

30.09.2014 15:38

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Salacgrīvas novada jaunieši vecumā no 18-25 gadiem var piedalīties konkursā „Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā.”

2. Konkursu rīko Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kas atrodas Salacgrīvā, Smilšu ielā 9. Konkursa rīkotāja pilnvarotā kontaktpersona ir Dzintra Eizenberga, tel. +37164071985, e-pasta adrese: dzintra.eizenberga@salacgriva.lv.

Lasīt vairāk »

Valdība Siguldas un Salacgrīvas novadiem piešķir finanšu līdzekļus dabas radīto stihiju novēršanai

30.09.2014 15:18

Valdība nolēma piešķirt Siguldas novadam – 58 559 eiro un Salacgrīvas novadam – 64 586 eiro, lai novērstu dabas stihiju radītos postījumus un kompensētu izdevumus. To paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotie Ministru kabineta rīkojuma projekti „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, ko valdība akceptēja 2014. gada 30. septembrī.

Lasīt vairāk »

PAZIŅOJUMS!

30.09.2014 11:17

2014. gada septembrī ir sagatavota ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 1. redakcija Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcijai, ieskaitot akvatorijas padziļināšanu līdz atzīmei -7.00 metri. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.13 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2014. gada 6. janvārī. Paredzētā darbība ir Salacgrīvas ostas paplašināšanas un padziļināšanas projekta pēdējās trīs kārtas, ierosinātāja – Salacgrīvas ostas pārvalde (reģ. Nr.90000462446, juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Salacgrīva, LV-4033).

DSCN3539.JPG

Lasīt vairāk »

"Via Baltica" posma Svētciems - Salacgrīva rekonstrukcija iekavējas

30.09.2014 08:46

Jau pagājušopirmdien ceļu būves firma Binders bija plānojusi sākt Via Baltica rekonstrukciju posmā no Svētciema līdz Salacgrīvai. Tam trūka tikai būvatļaujas, kas būtu reģistrēta Salacgrīvas novada būvvaldē. Tā atteicās būvatļauju reģistrēt, pagājušās nedēļas nogalē par to informējot būvnieku.

Celu-remonts-latviesu-1.jpg

Lasīt vairāk »

Mājas lapa izveidota 17.12.2010

Informācija pēdējo reizi atjaunota 02.10.2014, plkst 18:00

Izveidots: Izveidots: Tīklu sistēmas