A A A teksta izmērs

Salacgrīvas novada domes septembra sēdes darba kārtība

15.09.2014 16:19

2014.gada 17.septembrī plkst. 15.00
Salacgrīvas novada domes sēžu zālē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā

DARBA KĀRTĪBA

Informācija: Par Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas darbību, aktualitātēm, audzēkņu sasniegumiem (ziņo Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktore D.Zaļupe)
1. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 626 „Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2014.gadā”
2. Par nolikuma „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” apstiprināšanu
3. Par finansiālu atbalstu biedrībai "Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība"

Lasīt vairāk »

Konkurss „Dabai labu darīt!” skolniekiem un pirmsskolniekiem

15.09.2014 11:18

SIA ZAAO (ZAAO) sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu aicina ZAAO darbības reģiona skolas un pirmskolas izglītības iestādes iesaistīties otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu nodošanas konkursā „Dabai labu darīt!” Konkurss tiek rīkots jau četrpadsmito gadu, šogad iegūstot jaunu skanējumu tā nosaukumā. Konkursa rīkotāji vēlas, lai bērni aizdomātos, ka viss liekais nav jāizmet, vairākas lietas ir iespējams nodot otrreizējai pārstrādei jaunu lietu radīšanai, tādejādi saudzējot dabas resursus.

Lasīt vairāk »

Peldūdens kvalitāte 2014.gada peldsezonā kopumā vērtējama kā laba

15.09.2014 09:58

Šodien, 15.septembrī, noslēdzas 2014.gada oficiālā peldsezona. Šajā peldsezonā visā Latvijā Veselības inspekcijas speciālisti ņēma ūdens paraugus 54 oficiālajās peldvietās – 33 jūras piekrastes peldvietās un 21 iekšzemes ūdeņu peldvietā (sešās upes peldvietās un piecpadsmit ezeros vai ūdenskrātuvēs). Apkopojot datus par peldvietu ūdens kvalitāti, jāsecina, ka šogad kopumā visās oficiālajās peldvietās ūdens kvalitāte ir bijusi laba.

scan0032.jpg
 

Lasīt vairāk »

Salacgrīvas senioru vasara aizvadīta

15.09.2014 09:47

Mēs, Salacgrīvas novada pensionāri, esam diezgan nemierīgi ļaudis, kas visur grib būt, un piedalīties. Bet ne ja katram tas nemiers vajadzīgs. Ir daļa senioru, kas labi jūtas savā noslēgtajā pasaulē starp saviem tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem. Viņi neapmeklēs sapulces, nedosies ekskursijās un nepiedalīsies talkās. Vēl ir seniori, kas to visu būtu darījuši, bet... veselības problēmas visām vēlmēm uzliek savu veto.

scan0046.jpg
 

Lasīt vairāk »

Tūrisma un sporta diena Krimalniekos

12.09.2014 09:24

5.septembra rīts ausa saulains un silts, un skolas autobuss visus Liepupes vidusskolas skolēnus un skolotājus veda nevis uz skolu, kā ierasts, bet aizvizināja uz kempingu ‘’Krimalnieki’’ Tūjā , kur tika organizēta tradicionālā Tūrisma un sporta diena. Šī tradīcija Liepupes vidusskolā iedibināta pirms astoņiem gadiem, un kopš tā laika nekādas dabas kaprīzes – ne lietus, ne vējš – nespēj atturēt Liepupes skolas saimi no tā. Liels paldies kempinga ‘’Krimalnieki’’ saimniekam Ingum Konstantam, kas vienmēr laipni atvēl sava īpašuma teritoriju skolēnu sportiskajām aktivitātēm.

krim.JPG
 

Lasīt vairāk »

Salacgrīvas vidusskolas skolotāji mācību gadu sāk ar izglītošanos

12.09.2014 09:18

Otrā septembra pēcpusdienā, kad skolēni devās mājup no skolas, daļa skolotāju devās uz Vides izglītības centru Salacgrīvā pie speciālistes Intas Somas. Mērķis - uzzināt, kā skaidrot vides aizsardzības jautājumus un panākt augstāku vides apziņas līmeni skolēniem un praktiskās nodarbībās izkoptu vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kuras ikdienā varētu izmantot darbā ar skolēniem gan mācību stundās, gan klases stundās.

lolita.sk.jpg
 

Lasīt vairāk »

Mācību gadu uzsākot.....

12.09.2014 09:16

Klāt ir atkal jaunais mācību gads, kad pirmsskolas izglītības iestādē “Vilnītis” ir dzirdami bērnu smiekli un redzams atkalredzēšanās prieks. Iestāde ir labi apmeklēta : kopējais izglītojamo skaits šogad ir 211 bērni, no tiem 11 Korģenes filiālē, 29 Svētciema filiālē .

Šis gads ,,Vilnītim’’ ir īpaši svarīgs, jo tas ir jubilejas gads, kurā svinēsim 30. dzimšanas dienu. Jubilejas gada ietvaros ir paredzēti dažādi pasākumi gan bērniem , gan darbiniekiem.

Lasīt vairāk »

Mammadaba Vēstniecības karoga pacelšana

12.09.2014 09:11

Pirmais septembris šajā mācību gadā Salacgrīvas vidusskolā sākās mazliet savādāk nekā citus gadus. Bez visām svētku uzrunām, pirmklasnieku jaukajiem dzejolīšiem, divpadsmitās klases skolēnu apsveikuma vārdiem un dziesmu, notika vēl kāds nebijis notikums. Klātesot LVM Rietumvidzemes Mežsaimniecības speciālistei Andai Slasportei un Salacgrīvas Meža iecirkņa vadītājam Vilim Pūtelim, pie skolas tika pacelts Mammadaba Vēstniecības karogs.

lolita.1.jpg
 

Lasīt vairāk »

Pustūkstotis iedzīvotāju papildina zināšanas par videi draudzīgu rīcību

03.09.2014 14:07

SIA „ZAAO” (ZAAO) vasaras mēnešos realizēja Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītu projektu - interaktīvu akciju „Atkritumi=resursi!”. Jūlijā un augustā Valmierā, Balvos, Jaunpiebalgā, Cēsīs, Salacgrīvā un Smiltenes novadā pašvaldību organizēto svētku laikā ZAAO iedzīvotājiem piedāvāja izglītojošu akciju „Atkritumi=resursi”. Akcijai atsaucās vairāk nekā 500 cilvēki.

IMG_9036.JPG

Lasīt vairāk »

Mājas lapa izveidota 17.12.2010

Informācija pēdējo reizi atjaunota 15.09.2014, plkst 18:00

Izveidots: Izveidots: Tīklu sistēmas