23. februāris, 2018, Piektdiena

Haralds, Almants

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

SALACGRĪVAS NOVADA DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS

Smilšu iela 9,

Salacgrīva,

Salacgrīvas novads,

LV - 4033

Pēc administratīvi teritoriālās reformas 2009.gadā 19.augustā ir izveidots Salacgrīvas novada domes sociālais dienests, kas nodrošina Salacgrīvas novada iedzīvotājiem profesionālu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Salacgrīvā un divās novada pārvaldēs Ainažos un Liepupē.

SALACGRĪVAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS

Par paveikto pagājušajā 2015.gadā un iecerēm jaunajā gadā Sociālajā dienestā

Sociālā dienesta struktūra

-

Sociālā dienesta vadītāja

soc.dienests@salacgriva.lv

(+371)64071980; (+371) 29157673

Klientu pieņemšanas laiks Salacgrīvā

Pirmdienās no 9:00 - 13:00 , no 14:00 - 17:00

Klientu pieņemšanas laiks Ainažos

Katra mēneša trešā trešdiena no 11:00 - 13:00

Klientu pieņemšanas laiks Liepupē

Katra mēneša trešā trešdiena no 14:00 -16:00 

ZANE PAEGLE

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Salacgrīvā un Salacgrīvas pagastā

zane.paegle@salacgriva.lv

(+371)64071980

Klientu pieņemšanas laiki

Pirmdienās no 8:30 - 13:00, no 14:00 - 18:00

Ceturtdienās no 8:30 - 13:00

INGA PAROLE

Sociālais pedagogs Salacgrīvas vidusskolā

inga.parole@salacgriva.lv 

(+371) 64071980, 22044371

Klientu pieņemšanas laiki Salacgrīvas vidusskolā

Pirmdienās no 8:30 - 15:00

Otrdienās no 8:30 - 15:00

Trešdienās no 8:30 - 15:00

Ceturtdienās no 8:30 - 15:00

Piektdienās no 8:30 - 15:00

INGA VEIDE

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām Salacgrīvā un Salacgrīvas pagastā

inga.veide@salacgriva.lv

(+371) 64071980

Klientu pieņemšanas laiki

Pirmdienās no 8:30 - 13:00 , no 14:00 - 18:00

Trešdienās no 8:30 - 13:00, no 14:00 - 17:00

Ceturtdienās no 8:30 - 13:00

IVETA MENDZIŅA

Sociālās palīdzības organizators Salacgrīvā un Liepupes pagasta pārvaldē

iveta.mendzina@salacgriva.lv

(+371) 64071980

Klientu pieņemšanas laiki

Pirmdienās no 8:30 - 13:00 , no 14:00 - 18:00

Trešdienās (Liepupē) no 8:30 - 13:00

Ceturtdienās no 8:30 - 13:00

GUNA CĪRULE

Sociālais darbinieks Ainažu pilsētas pārvaldē

guna.cirule@salacgriva.lv

(+371) 64071306

Klientu pieņemšanas laiki

Pirmdienās no 8:30 - 13:00 , no 14:00 - 17:00

Ceturtdienās no 8:30 - 13:00

LĪVIJA BĒRZIŅA

Sociālais darbinieks Liepupes pagasta pārvaldē

livija.berzina@salacgriva.lv

(+371) 64020303

Klientu pieņemšanas laiki

Pirmdienās no 8:30 - 13:00 , no 14:00 - 18:00

Ceturtdienās no 8:30 - 13:00

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBA LAIKS 

Pirmdien no 8:00 – 18:00

Otrdien no 8:00 – 17:00

Trešdien no 8:00 – 17:00

Ceturtdien no 8:00 –17:00

Piektdien no 8:00 – 17:00

Pusdienas pārtraukums no 13:00 – 14:00

 

 

Veco ļaužu mītne "Sprīdīši", 64071622, fakss 64071621,spridisi@salacgriva.lv 

 

Veco ļaužu mītne "Sprīdīši" - direktora pienākumu izpildītāja Anita Lūse, 28313193, anita.luse@salacgriva.lv 

 

 

SOCIĀLĀ DIENESTA GALVENIE UZDEVUMI

1. Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām ar mērķi - palīdzēt personai, ģimenei un personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas.

2. Sniegt klientam sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

Salacgrīvas novada domes Sociālajā dienestā sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība tiek piešķirti, balstoties uz klienta sociālās situācijas un vajadzību individuālu izvērtējumu, kā noteikts  Sociālo pakalpojumu  un sociālās palīdzības likuma 4.pantā.

Lēmumu par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu, izskatot personas iesniegtos dokumentus un iesniegumu, izskata Sociālā dienesta sēdē (mēneša pirmajā un trešajā otrdienā), balstoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Salacgrīvas novadā.

Nr.6 Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Salacgrīvas novadā

Nr.7 Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā

Nr.8 Par papildus palīdzību Salacgrīvas novadā

Nr.9 Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību Salacgrīvas novadā

Serkanais krusts (Sila iela-2) darba laiks: Pirmdien, trešdien, ceturtdien no plkst.9:00-12:00

15.08.2017 08:31

Cienījamie vecāki!

Ir palicis viens mēnesis līdz jaunajam mācību gadam, tāpēc atgādinu, ka:

1. Tiesības saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu, ir ģimenēm, kuras Sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām un maznodrošinātām un izsniedzis to apliecinošu izziņu, kā arī daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst valstī noteikto obligāto un vidējo izglītību Salacgrīvas novada izglītības iestādēs.

Lasīt vairāk →

11.02.2014 14:53

Par paveikto Sociālajā dienestā 2013. gadā.

2013.gads Sociālajā dienestā pagājis daudz un labi strādājot. Gada nogalē mūsu dienesta darbu vērtēja Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu un kvalitātes kontroles departamenta speciālisti. Saņemot aktu būtiski pārkāpumi netika konstatēti. Uzskatu, ka tas ir novērtējums dienesta darbam. Par padarīto. Pavasarī Ainažos tika organizēts 6 dienu seminārs - apmācību kurss vecākiem „Bez pēriena. Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas”. Semināru vadīja dienesta  speciālistes Guna Cīrule un Līvija Bērziņa un sertifikātus saņēma 3 vecāki.

Lasīt vairāk →