19. aprīlis, 2019, Piektdiena

Vēsma, Fanija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Nominācija Salacgrīvas Goda pilsonis

19.10.2018 15:03

Nominācija Salacgrīvas Goda pilsonis

Jau ierasts, ka Valsts svētku svinību laikā Salacgrīvā godinām pilsētas Gada cilvēkus. Atgādinām, ka Salacgrīvas novada augstākais apbalvojums ir Salacgrīvas novada Goda pilsonis”.

Šo apbalvojumu piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Salacgrīvas novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Apbalvojumu “Salacgrīvas Novada Goda pilsonis” var piešķirt ne tikai Salacgrīvas novada iedzīvotājiem, bet arī Latvijas un ārvalstu personām.

Kandidātus apbalvojuma „Salacgrīvas Novada Goda pilsonis” piešķiršanai var izvirzīt Domes deputāti, Domes komitejas, komisijas un Salacgrīvas novadā reģistrētās juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Salacgrīvas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu, un deklarētās dzīvesvietas adresi un kontakttālruni).

Kandidātu izvirzīšana notiek ar rakstveidā, iesniedzot iesniegumu novada Domē 14 dienu laikā pēc kandidātu pieteikšanas izsludināšanas Salacgrīvas pašvaldības mājas lapā www.salacgriva.lv Kandidātu „Salacgrīvas Novada Goda pilsonis” apbalvojuma piešķiršanai izvirzīšana notiek attiecīgā gada oktobrī.

Šobrīd Salacgrīvas novadā ir trīs Goda pilsoņi – doktors Arturs Kristiansens – Šlesviga (Vācija), Alfrēds Šlisers – ilggadējs zvejnieku kolhoza “Brīvais vilnis” priekšsēdētājs un Aleksejs Lundins – Maskava (Krievija) – Starptautiskā Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla dibinātājs un patrons.

 

Ilga Tiesnese