19. februāris, 2019, Otrdiena

Zane, Zuzanna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par satiksmes ierobežojumiem un caurlaižu režīma noteikšanu "Positivus" laikā

28.06.2018 10:22

Par satiksmes ierobežojumiem un caurlaižu režīma noteikšanu

Salacgrīvas novada dome pēc mūzikas festivāla "Positivus" rīkotāja SIA "Positivus", lūguma nosaka transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumus un caurlaižu režīmu Salacgrīvas pilsētas teritorijā mūzikas festivāla "Positivus" norises laikā no 2018.gada 19.jūlija plkst.8.00 līdz 2018.gada 22.jūlija plkst.24.00 Pērnavas, Sporta, Čiekuru un Dzeņu ielās, atbilstoši plānam (pievienots pielikumā Nr.l).

Transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi ar attiecīgu caurlaižu režīmu nepieciešami, lai nodrošinātu satiksmes drošību un nekustamo īpašumu īpašniekiem piekļuvi ar transportlīdzekļiem saviem nekustamajiem īpašumiem. Positivus ir izstrādājis caurlaižu izsniegšanas kārtību un lūdz par šo kārtību informēt Salacgrīvas novada iedzīvotājus (pievienots pielikumā Nr.2.). Caurlaides nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuriem nepieciešams piekļūt saviem īpašumiem ar transportlīdzekļiem izsniedz saskaņā ar pievienoto kārtību, kā arī Positivus festivāla rīkotāji savā noteiktajā kārtībā izsniedz un kontrolē caurlaides apmeklētājiem un darbiniekiem.

Ņemot vērā to, ka festivāls piesaista ievērojamu apmeklētāju skaitu, no kuriem lielākā daļa ierodas personīgajos transportlīdzekļos, tādējādi veidojot garus un ilgstošus automašīnu sastrēgumus uz autoceļa VIA Baltica pie iebraukšanas Salacgrīvas pilsētas teritorijā, lūdzam izveidot smago automašīnu pagaidu apbraukšanas ceļu: Tūjas pagrieziens - Limbaži - Aloja-Ainaži (apvedceļa karte pievienota pielikumā Nr.3).

Lai nodrošinātu satiksmes drošību Salacgrīvas pilsētā, pirms iebraukšanas Salacgrīvas pilsētā un pēc izbraukšanas no Salacgrīvas pilsētas teritorijas uzstādīs atbilstošas pagaidu ceļa zīmes, ierobežojot atļauto ātrumu, apstāšanos un stāvēšanu, kā arī gājēju un transportlīdzekļu pārvietošanos.

PIELIKUMS - Par satiksmes ierobežojumiem un caurlaižu režīma noteikšanu mūzikas festivāla "Positivus" laikā

Caurlaižu režīms ierobežotajā FESTIVĀLA teritorijā ar apsardzi sākot no 2018.gada 19.julija.


Iebraukšana FESTIVĀLA teritorijā atļauta tikai ar atbilstošām caurlaidēm.
Personas, kurām nepieciešams iekļūt vai caurbraukt FESTIVĀLA teritoriju - tā piemēram nekustamo īpašumu īpašnieki, to viesi, iestāžu un  uzņēmumu darbinieki -  var saņemt caurlaides      sūtot     pieteikumu      līdz 2018.gada     6.jūlijam      uz e pasta     adresi caurlaides@positivus.com.
No  2018.gada   19.jūlija   caurlaides   būs   iespējams   saņemt   Pērnavas   ielas   sākumā   pie FESTIVĀLA VIP ieejas apsardzes darbiniekiem, nosaucot savu Vārdu Uzvārdu un īpašuma adresi.
Pieteikuma nosūtītājs var izņemt visas caurlaides, kuras pieteicis vai caurlaidi var izņemt transportlīdzekļa vadītājs, kuram atbilstoši valsts numurzīmei ir izsniegta caurlaide.
Caurlaidei visu caurlaižu režīma laiku jāatrodas novietotai redzamā vietā aiz transportlīdzekļa priekšējā stikla.
Transportlīdzekļus atjauts novietot stāvēšanai tikai sava īpašuma robežās.
Transportlīdzekļa vadītājam FESTIVĀLA teritorijā ir jāpakļaujas Organizatoru pārstāvju
un/vai apsardzes darbinieku norādījumiem.