22. jūlijs, 2018, Svētdiena

Marija, Marika, Marina, Marī

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Konkurss "Vēstule no Latvijas"

02.08.2017 10:52

Konkurss

Liepupes pagasta tautas nams sadarbībā ar Salacgrīvas novada izglītības iestādēm izsludina ikgadējo literāro darbu jaunrades konkursu. Tēma - “Vēstule no Latvijas”. Aicinām piedalīties Salacgrīvas novada skolu jaunatni, iesniedzot darbus dzejā un prozā. Konkursa darbi iesniedzami Liepupes pagasta tautas namā, Liepupes, Salacgrīvas vidusskolā un Ainažu pamatskolā latviešu valodas un literatūras skolotājiem, kā arī elektroniski (obligāti): andris.zunde@salacgriva.lv līdz 2017. gada 22. septembrim.

Labākie darbi tiks godalgoti un autori uzaicināti piedalīties savu darbu lasījumos konkursa noslēgumā Liepupes vidusskolā.

Tuvākai informācijai tālrunis: 64023932. Nolikums Salacgrīvas novada mājas lapā: www.salacgriva.lv :

Literāro darbu jaunrades konkurss

“Vēstule no Latvijas”

Nolikums.

Liepupes pagasta tautas nams sadarbībā ar Salacgrīvas novada izglītības iestādēm organizē literāro darbu jaunrades konkursu, aicinot tajā piedalīties Salacgrīvas novada skolu jaunatni.

1.Mērķis.

1.1. veicināt jauniešu radošo darbību un vērtību apzināšanos,
1.2. rast iespējas jaunajiem autoriem popularizēt savus darbus,
1.3. veidot radošu vidi literāru talantu attīstībai.

2.Organizatori.

Konkursu organizē Liepupes pagasta tautas nams sadarbībā ar Salacgrīvas novada izglītības iestādēm.

3.Konkursa norise.

• konkursa dalībnieki ir Salacgrīvas novada skolu jaunieši bez vecuma ierobežojuma.
• Darbu iesniegšana līdz 2017. gada 22.septembrim plkst. 15.00

Literārie darbi iesniedzami šādās kategorijās:
• - dzeja
• - proza

Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks literārajā pēcpusdienā Liepupes vidusskolā ( Laiks tiks precizēts).

4.Konkursa darbu apjoms un noformējums.

• Darbi iesniedzami datorrakstā un elektroniski, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu un klasi.
• Darba apjoms 1-5 lpp. proza, 1-5 lpp. dzeja.
• Viens autors var iesniegt vairākus darbus abās nominācijās.

5.Darbu vērtēšana.
• darba oriģinalitāte,
• darba izpildes un noformējuma kvalitāte,
• darbus vērtēs organizatoru izveidota žūrija.

6. Kontakti.

Andris Zunde, tālrunis 26526554, e-pasts: andris.zunde@salacgriva.lv