12. jūlijs, 2024, Piektdiena

Indriķis, Ints, Namejs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

SALACGRĪVAS NOVADA MŪZIKAS SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

SALACGRĪVAS NOVADA MŪZIKAS SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Ziņas par Salacgrīvas novada Mūzikas skolu

Iestādes vispārīgs raksturojums.

Salacgrīvas novada Mūzikas skola, sākotnēji- Salacgrīvas bērnu mūzikas skola, dibināta 1974.gada 1.jūlijā ar toreizējās Salacgrīvas pilsētas padomes lēmumu. 

Skolas pirmais direktors līdz 1991. gadam bija Leonhards Fārenhorsts. Līdz 1991. gadam mūzikas skola atradās Salacgrīvas vidusskolas telpās, bet pašlaik- PII „Vilnītis” ēkas rietumu korpusā. 

Mūzikas skolu no 1991. gada līdz 2007.gadam vadīja Pēteris Melnis, bet no 2007. gada līdz 2012.gadam- Monvīds Rozenbergs. Pašreizējā skolas direktore Katrīna Borozdina ir iestādes vadītāja no 2012. gada 7.decembra. 

2002.gadā skolai tika izdota Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.1470902326, bet pēc novadu reformas Salacgrīvas Mūzikas skolai izdota Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības iestādes reģistrācijas apliecība, Nr.4376902326. Skola ir pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kuras darbību nosaka Salacgrīvas Mūzikas skolas NOLIKUMS, kas apstiprināts Salacgrīvas novada domes sēdē 2012. gada 15.februārī,lēmumsNr.97., protokols Nr.3;11.§. Skolas darbs tiek organizēts atbilstoši LR likumdošanai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Skolas adrese- Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Salacgrīvas novads. 

SALACGRĪVAS NOVADA MŪZIKAS SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - Dokuments

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031