12. jūlijs, 2024, Piektdiena

Indriķis, Ints, Namejs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas kultūras nams

10.11.2010 12:47

Salacgrīvas kultūras nams

FACEBOOK - Salacgrīvas kultūras nams

Ostas ielā 3, Salacgrīvā, tel. 64041458, e-pasts: 

Pārsla Dzērve - Salacgrīvas novada kultūras centrs direktore parsla.dzerve@salacgriva.lv

Inese Jerāne - Kultūras pasākumu organizators inese.jerane@salacgriva.lv

Salacgrīvas kultūras namā strādā 18 darbinieki, no tiem - 7 štata darbinieki, sezonas (tautas mākslas kolektīvu vadītāji) darbinieki-11

Salacgrīvas kultūras nama tautas mākslas kolektīvi

 Senioru deju kolektīvs “Saiva” - dibināts 1962. gadā Aktīvi piedalās pilsētas, novada un Latvijas dejotāju koncertdzīvē. Senioru deju kolektīvu sadancošans un deju konkursa “Saivas jampadracis” iedibinātājs. Uz Salacgrīvu šajā dienā ceļu mēro ap 10 kolektīviem no dažādām Latvijas vietām Kolektīva ilggadīgā vadītāja Valentīna Kalniņa, kura ir daudzu „Saivas„ oriģināldeju autore - ar “Saivu kopā bija līdz 2019.gadam - 41 sezonas. Šajā laiku strauji nomainās dejotāju sastāvs un arī vadītājs jauns - Ričards Jerāns

saiva.jpg

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Tingeltangels” – dibināts 2002.gadā. 2003.gadā – Dziesmu svētkos pirmo reizi deju kopas vēsturē aizdejoja līdz republikas fināla sacensībām. Deju apriņķa skatēs-Augstākās pakāpes laureāti. Katru gadu trešajā februāra nedēļā rīko vidējās paaudzes deju kolektīvu koncertu “Tingeltangeļa deju putenis” Mākslinieciskais vadītājs Jānis Ērglis.

tingel.jpg

 Folkloras kopa “Cielava” – dibināts 1988.gadā. Vadītājas Zenta Mennikas neatlaidīgā un mērķtiecīgā darba rezultātā - ir kļuvusi par populāru, gaidītu un pat neiztrūkstošu kolektīvu visā novadā. Uztur mūsu senču dabas kalendāra rituālus dzīvus, iesaistot tajos visus sākot no bērnudārza vecumam līdz cienījamiem senioriem. Kopš 2009.gada - vairāku Starptautiskā Masku tradīciju festivāla īkotājs. Šobrīd aktuāli ir iedibināt danču muzicēšanas un dejošanas vakarus mūsu novadā. 

cielav.jpg

 Folkloras muzikantu kopa „Cielavas spēlmaņi” - kolektīvs dibināts 2005. gadā, vadītāja Zenta Mennika. No sākotnēji pāris muzikantiem stabili kopā spēlē 5 dalībnieki - uzjundot latvisko prieku un aizrautību ikvienā pasākumā. Muziaknti spēlē - akordeonu, ermoņikas, bungas, vijoli, cimboli ģīgu, cītaru.

cspel.jpg

 Pūtēju orķestris “Enkurs”- dibināts 1969.gadā . Senām tradīcijām un labiem panākumiem bagāts kolektīvs. Kolektīva dibinātājs un ilggadējais vadītājs – diriģents P. Melnis, kurš no 2000. gada vadības stafeti nodeva toreizējam Mūzikas skolas pedagogam, diriģentam A. Šmitiņam. Orķestrim plašs repertuārs – no klasikas līdz zaļumballēm. No 2015. gada novembra – mākslinieciskais vadītājs Vitālijs Bogdanovičs. 

puteji.jpg

 Senioru koris “Salaca” – dibināts 1962.gadā Pirmais diriģents V. Pēcis. Dziedātājas ir aktīvas dalībnieces gan pašmāju kultūras dzīves notikumos, gan Latvijā rīkotajos senioru koru salidojumos, gan dažādos sadraudzības koncertos. Ar 2008.gadu - arī Latvijas Dziesmu svētku dalībniece. Kora mākslinieciskais vadītājs Jānis Lucāns.

salaca.jpg

 Jauniešu deju kolektīvs ”Randa” - pēc ilgāka pārtraukuma savu darbību atsāka 2003.gadā. Kolektīvs ir Dziesmu svētku dalībnieks. Piedalās gan pilsētas, novada, draugu un arī ārzemju pasākumos. Organizē Lustes dienas pasākumu – krāsainu Latvijas jauniešu deju kolektīvu koncertu un balli katru gadu marta trešajā sestdienā. Vadītāja Anita Gīze.

rand.jpg

 Bērnu popgrupas “Adatiņas” un “Sapņi ar spārniem” - dibināts 2005.gadā. Novada pasākumu dalībnieks un Latvijas bērnu un jauniešu dziesmu konkursu dalībnieks.. Vadītāja Agita Zvejniece.

 Sieviešu vokālais ansambļis “Dziedātprieks” - dibināts 2007.gadā Kolektīvs repertuāru pielāgo visdažādākajiem pasākumiem un vajadzībām, parādot cik plašas ir dalībnieču spējas. Repertuāra izvēlē un dažādībai sadarbojas ar daudziem mūziķiem. Popularitāti ieguva, piedaloties Latvijas šlāgerdziesmu aptaujā. Vadītāja Agita Zvejniece

dziedatprieks.jpg

 Divi pirmskolas vecuma bērnu deju kolektīvi. Vadītāja Anita Gīze

 Teātra studija Visa Veida Versijas - dibināts 2011. gadā, kad pēc pirmās amatieru izrādes “Limuzīns jāņu nakts krāsā” izrādīšanas pilskalnā loģiski šķita turpināt darboties tik sen Salacgrīvā nebijušā kolektīvā kā teātris. Vadītāja Inese Jerāne. Katru gadu kolektīvs sagatavo jaunus iestudējumus - uz Ziemassvētkiem un pavasarī.

versijas.jpg

Centrā darabojas sekojošas biedrības un interešu grupas:

 • fotobiedrība Salacgrīva
 • pensionāru biedrība.
 • aerobikas, kalanētikas un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības.

Par lielākajiem svētkiem:

- Senākie un populārākie svētki Salacgrīvā ir Jūras svētki. Svētku svinēšana, pilnveidojot un dažādojot programmu, gadu no gada ir ļoti plaša, piesaistot ap 4000 apmeklētāju .Tradicionālas un nemainīgas ir :

- īpašās sacensības zvejnieka zābaka, sviedlīnes un glābšanas riņķa mešanā,

- dienas koncertprogrammas, dažādas atraktīvas nodarbes un meistardarbnīcas

- zivju zupas vārīšana

- vizināšanās ar kuģīšiem jūrā

- sacensības smaiļošanā un basketbolā

- uguņošana pusnaktī

- balle blakus jūrai līdz rīta gaismai .

 • Salacgrīvā pēc ilgāka pārtraukuma- ar 2008. gadu atgriezās Plostnieku svētki, kuros uzskatāmi tiek demonstrētas un interesentiem ierādītas plosta siešanas prasmes , kā arī visas ar to saistītās izdarības. Plostu sien 2 dienas, pa Salacu tas plosto 1 dienu, ceļojumu noslēdzot pie Salacgrīvas jahtu ostas – ar koncertu un suminājumiem. Sākoties Reņģēdāju festivālam- tas ieintegrējās tā ietvaros.
 • Reņģēdāju festivāls no 2016. gada- kuivižnieka Dzintra Kolāta iecere un lolojums, uzmanību un akcentu liekot uz reņģi- zvejošanu, krastā nogādāšanu, pavārmākslu un mielošanos. Dienas garumā pulcē ap 2000 reņģēdāju.
 • Lustes diena- jauniešu deju kolektīva RANDA veidots Latvijas jauniešu deju kolektīvu sadancis.
 • Saivas jampadracis- senioru deju kolektīva SAIVA rīkots Latvijas senioru deju kopu sadancis-jaunrades deju konkurss
 • Par jauku tradīciju kopš 2011.gada  22. jūnija kļuvusi Jāņu ielīgošana- ar teatralizētu koncertuzvedumu un balli.
 • Kopš 2010. gada- Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāls, kas ietver  bērnu un jauniešu meistarklases pie slaveniem starptautiskiem mūziķiem,  klasiskās mūzikas koncertus novadā , Salacgrīvas dievnamos. Galā koncerts Kuivižu jahtu ostā.

Vēl minami:

 • sadarbībā ar Latvijas Koncertiem– labāko Latvijas kamermūziķu koncerti baznīcās un kultūras centrā
 • Latvijas profesionālo teātru un koncertu viesizrādes/koncerti  bērniem un pieaugušajiem
 • Cirka viesizrādes  
 • adventes- ziemassvētku pasākumi,
 • pašdarbnieku tematiskie vakari- koncerti visu sezonu,
 • mūzikas skolu audzēkņu koncerti,
 • “Jauno talantu “ konkurss talantīgiem bērniem un jauniešiem,
 • Folkloras kopas Cielava aktīvā darbošanās visās latviskajās gadskārtās,

Meteņos, Lieldienās, Ūsiņos, Jāņos, Miķeļos, utt.

 • Lāčplēša dienas gājiens un represēto dienas atcere,
 • Valsts svētkiem veltīts pasākums, kura ietvaros tiek noteikts „Gada salacgrīvietis “ un balle.
 • Jauno salacgrīviešu svinīga uzņemšana novadnieku saimē
 • Gadu mijas balle un uguņošana
 • 8. marta pasākumi
 • Teātra studijas Visa veida versijas pirmizrādes
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031