26. februāris, 2020, Trešdiena

Mētra, Evelīna, Aurēlija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Liepupes pagasta tautas nams

02.12.2010 13:55

Liepupes pagasta tautas nams „Mežgravas”, Dunte, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads,
LV-4023, t. 64023932, Kultūras darba vadītāja Arta Zunde e-pasts: arta.zunde@salacgriva.lv 

Juridiskā adrese: Smilšu iela-9, Salacgrīva, LV-4033

Untitled.jpg

1d.jpg

Liepupes pagasta tautas nama ēka būvēta 1907. gadā pagasta valdes un tautas nama vajadzībām. Šim nolūkam tā kalpo līdz mūsdienām.
Liepupes pagasta tautas namā strādā 1 štata darbinieks.

Tautas nama Misija, vīzija, mēŗķi
Misija
Veicināt kultūrvērtības saglabāšanas procesu tradicionālajā kultūrā, vairot pagasta un novada atpazīstamību kultūras sfērā.
• kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana;
• tautas jaunrades attīstība;
• pilsoniskas sabiedrības veidošana;
• līdzsvarota kultūras procesa attīstība un pieejamība;
• integrācijas veicināšana.
Vīzija
Nodrošināt kultūras mantojuma nepārtrauktību un saglabāšanu, atbalstot un stimulējot radošu jaunrades procesu amatiermākslas kolektīvu darbībā, daudzveidīgu kultūras, izglītības un saturīgu atpūtas procesu pieejamību visu vecumu un interešu apmeklētājiem.
Liepupes pagasta tautas nams ir vietējas nozīmes kultūras un izglītības centrs, kas
• koordinē, plāno un organizē vietējās, valsts un starptautiskās nozīmes kultūras, mākslas, atpūtas, un veselīga brīvā laika pavadīšanas pasākumus Liepupes pagasta iedzīvotāju visu paaudžu un interešu grupām, nodrošinot sniegto pakalpojumu pieejamību ikvienam iedzīvotājam;
• realizē valsts kultūrpolitiku pagastā, saskaņā ar nacionālās programmas „Kultūra” noteiktajiem mērķiem un virzieniem;
• nodrošina valsts svētku, piemiņas dienu, koncertu, festivālu un citu kultūras norišu organizēšanu, māksliniecisko un radošo kolektīvu atbalstu saskaņā ar Salacgrīvas novada domes lēmumiem un rīkojumiem , kā arī piešķirto budžetu;
• organizē un nodrošina profesionālās mākslas pieejamību Liepupes pagasta iedzīvotājiem;
• apzina, izvērtē un analizē kultūras politiku, kultūras vērtības un jaunrades procesus;
• sadarbojas ar citām pagasta un novada kultūras un izglītības iestādēm, biedrībām, kristīgajām konfesijām un privātuzņēmējiem.
Mērķis:
• īstenojot kultūrpolitiku pašvaldības teritorijā, Tautas nams realizē izvirzītos darbības mērķus saskaņā ar nacionālās programmas „Kultūra” apakšprogrammā „Tradicionālā kultūra un amatiermāksla” noteiktajiem mērķiem un virzieniem atbilstoši visu paaudžu, tautību un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām.

Prioritātes:
Par Liepupes tautas nama prioritātēm uzskatāmas:
- tautas mākslas saglabāšana un attīstība kā latviešu tautas kultūras pamats un neatņemama sastāvdaļa.
- vēsturisko un mūsdienu tradīciju saglabāšana, pārmantojamība un attīstība

 

Liepupes tautas nama pašdarbības kolektīvi 2017/18. gada sezonā

Jauktais koris Pernigele

Vadītāja Arta Zunde, kormeistare Katrīna Borozdina, vokālā pedagoģe katrīna Felsberga.
Nosaukums „Pernigele”, tāpat kā tāda paša nosaukuma senais vietvārds cēlies no lībiešu valodas. Lībiešu ( līvu) valodā pärn - liepa, joug - upe, strauts. T.i. - Liepu upe – Liepupe.
Koris "Pernigele" dibināts 1904.gadā kā Liepupes dziedāšanas biedrības koris un ir viens no vecākajiem koriem Latvijā. Koris aktīvi piedalās vietējā kultūras dzīvē, dziedot dažādos pasākumos, kā arī baznīcās visā Latvijā. Kopš 1926.gada koris piedalās Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos. Kora mākslinieciskā vadītāja un diriģente ir Arta Zunde, kura kori atjaunoja 1999.gadā. Kopš tā laika koris ir audzis un ieguvis balvas vietējos un starptautiskos konkursos. Nu jau vairāk kā 10 gadus pēc kārtas ir atzīts par labāko Limbažu Dziesmu svētku apriņķa kori un vienu no labākajiem visā Vidzemē. 2015. gada Limbažu koru apriņķa skatē koris pirmo reizi ieguvis A pakāpi, kas ir augstākais vērtējums. Koris ar labiem rezultātiem piedalījies starptautiskos kora mūzikas festivālos – konkursos: Cantonigros (Spānija) – 7 vieta, Skien ( Norvēģija) - Grand Prix garīgās mūzikas kategorijā , Ohridā (Maķedonija) – 2. vietas diploms. 2014. gadā koris piedalījās Austrālijas latviešu 55. Kultūras dienās. 2017. gadā pabija koncerttūrē Gruzujā. Latvijas simtgades Dziesmu un Deju svētku ietvaros mūsējie kopā ar Latvijas labākajiem koriem ir uzaicināti piedalīties vokāli simfoniskajā koncertā Arēnā Rīga. Tikko saņemts arī oficiāls ielūgums uz XV Latviešu Dziesmu svētkiem Kanādā 1919. gadā.
2017. gadā koris „Pernigele” Limbažu dziesmu svētku apriņķa skatē novērtēts kā labākais jauktais koris reģionā.

 

Liepupes pagasta amatierteātris. Režisore Inese Broka

Amatierteātra darbība uzsākta 2006.gada 1.decembrī ar mērķi popularizēt teātra mākslu un veicināt tās pieejamību plašai sabiedrībai. Kolektīvā iesaistījušies talantīgi un aizrautīgi cilvēki. Darbības 10 gados iestudētas 17 izrādes, kas rādītas Liepupes pagasta kultūras namos, Minhauzena muzejā, veikalā "Muižas klēts", Salacgrīvā, Svētciemā, Ainažos, Stūrīšos, Lādē, Vidrižos, Skultē, Viļķenē, Limbažos. Kolektīvs regulāri piedalījies Limbažu apriņķa amatierteātru skatēs. 2012. – 2013.gadā Liepupes amatierteātris iesaistījās Igaunijas – Krievijas – Latvijas pārrobežu projektā "Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā" un piedalījās festivālos Volhovā. 2016.gada jūnijā teātris kopā ar Liepupes vīru ansambli devās uz Vāciju, lai kuplinātu Štutgartes latviešu biedrības “Saime” organizētās Jāņu svinības.
Tradicionālajos Liepupes pagasta svētkos jūlijā amatierteātra dalībnieki kopā ar pieaicinātajiem pagasta cilvēkiem un citiem tautas nama pašdarbības kolektīviem iestudē brīvdabas izrādes, kas pulcē skatītājus no tuvas un tālas apkaimes. Mēģinājumi notiek Liepupes pagasta “Birzgaiļos”, kur, pateicoties Radošās apvienības “Vāgūzis” īstenotajam projektam, izbūvēta zāle ar skatuvi, kā arī telpas aktieriem un kostīmu un rekvizītu glabāšanai.

2017. gada pavasarī teātris svinēja savu 10 gadu jubileju.

 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs Ulubele vadītājs Jānis Trezuns, koncertmeistare Sandra Budeviča.

Tautas dejas attīstību Liepupē saistām ar deju speciālista Jāņa Trezuna atnākšanu uz pastāvīgu dzīvi pagastā deviņdesmito gadu sākumā. Šodien mēdz teikt, ka Liepupē dejo visi un tas nav tālu no patiesības. Sākot no pirmskolas vecuma grupām un beidzot ar vidējās paaudzes deju kolektīvu. Visi deju kolektīvi regulāri ir starp labākajiem reģiona skatēs savās grupās, ir vairākkārtēji Dziesmu un Deju svētku dalībnieki. Mūsu dejotājiem ir draugi visos Latvijas novados, kā arī Lietuvā un Slovākijā.
Viens no pēdējo gadu nozīmīgākajiem notikumiem ir Liepupes dejotāju piedalīšanās Agra Daņiļēviča, Uģa Brikmaņa un Edžus Aruma veidotajā dejas izrādē „No zobena saule lēca”.
2017. gadā savu 10 gadu Jubileju kolektīvs sagaidīja ar Limbažu Dziesmu un Deju apriņķa skatē iegūtu augstāko pakāpi D grupā. 2018. gada Dziesmu un Deju svētku ietvaros kolektīvs kopā ar citiem labākajiem dejotājiem uzaicināts piedalīties Zelta fonda deju lielkoncertā Arēnā Rīga.

 

Jauniešu deju kolektīvs “Liepupīte”, vadītājs Jānis Trezuns, koncertmeistare Sandra Budeviča.

Mēdz teikt, ka jaunība ir tad, kad acis veselas, bet skatiena skaidrumu vēl nav paspējusi aptumšot dzīves pieredze. Prieks par mūsu jauniešiem, kuri atkalapvienojušies, lai turpunātu turēt augstu tautas dejas karogu Liepupē.

 

Etnisko tradīciju kopa Skale
Vadītāja Arta Zunde
„Skale” dibināta 2010. gadā ar mērķi saglabāt, kopt un popularizēt tautas gara mantas. Folkloristu pārziņā nodoti Meteņi, Lieldienas, Vasaras Saulgrieži, Miķeļi, Ziemas Saulgrieži un citi tradicionālie latviešu svētki. Piedaloties biedrības „Jūrkante” projektā „Senie amati mūsdienās” iegūti un restaurēti tautas mūzikas instrumenti.

Valda Andersona kapela Ieviņa
Vadītājs Valdis Andersons.
Tūjietis Valdis Andersons pazīstams visā Latvijā kā seno instrumentu kolekcionārs un mūsdienās reti sastopamo klēpja ermoņiku, tautā sauktu par Ieviņām, spēlmanis. Nu jau vairākus gadus ap sevi pulcē seno instrumentu kolekcionārus un spēles entuziastus no tuvākas un tālākas apkaimes. Atrestaurējis instrumentus un izveidojis seno ziņģu kapelu, kas aktīvi piedalās vietējos un valsts mēroga pasākumos.

Liepupes vīru ansamblis
Vadītājs Agris Kalniņš  
Dibināts 2007. gadā kā akustiskais vokāli – instrumentālais ansamblis.
Tajā darbojas vīri no Duntes, Liepupes, Tūjas un Salacgrīvas.
Vīru ansamblis regulāri piedalās pagasta un novada pasākumos, kā arī piedalījies XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku Tautas mūzikas koncertā „Raksti”.
Pastāvēšanas laikā ir sagatavotas vairākas koncertprogrammas. Ierakstītas dziesmas skaņu ierakstu studijā. Kolektīvs 2016. gadā kuplinājis Štutgartes latviešu diasporas Jāņu svinības, bet 2017. gadā sarīkojumu Eslingenas Dziesmu svētkiem 70 .

Aicinu jaunos dalībniekus pieteikties pie kolektīvu vadītājiem vai tautas namā!
T. 64023932

Tautas namā 2016-2017.gadā darbojas astoņi pašdarbības kolektīvi:

Jauktais koris Pernigele 
Vadītāja Arta Zunde, kormeistare Katrīna Borozdina, vokālā pedagoģe katrīna Felsberga.
Nosaukums „Pernigele”, tāpat kā tāda paša nosaukuma senais vietvārds cēlies no lībiešu valodas. Lībiešu ( līvu) valodā pärn - liepa, joug - upe, strauts. T.i. - Liepu upe – Liepupe.
Koris "Pernigele" dibināts 1904.gadā kā Liepupes dziedāšanas biedrības koris un ir viens no vecākajiem koriem Latvijā. Koris aktīvi piedalās vietējā kultūras dzīvē, dziedot dažādos pasākumos, kā arī baznīcās visā Latvijā. Kopš 1926.gada koris piedalās Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos. Kora mākslinieciskā vadītāja un diriģente ir Arta Zunde, kura kori atjaunoja 1999.gadā. Kopš tā laika koris ir audzis un ieguvis balvas vietējos un starptautiskos konkursos. Nu jau vairāk kā 10 gadus pēc kārtas ir atzīts par labāko Limbažu Dziesmu svētku apriņķa kori un vienu no labākajiem visā Vidzemē. 2015. gada Limbažu koru apriņķa skatē koris pirmo reizi ieguvis A pakāpi, kas ir augstākais vērtējums. Koris ar labiem rezultātiem piedalījies starptautiskos kora mūzikas festivālos – konkursos: Cantonigros (Spānija) – 7 vieta, Skien ( Norvēģija) - Grand Prix garīgās mūzikas kategorijā , Ohridā (Maķedonija) – 2. vietas diploms. 2014. gadā koris piedalījās Austrālijas latviešu 55. Kultūras dienās.
2016. gadā koris „Pernigele” Limbažu dziesmu svētku apriņķa skatē novērtēts kā labākais jauktais koris reģionā. Otrā no kreisās diriģente Arta Zunde.
Liepupes pagasta amatierteātris

Režisore Inese Broka

Amatierteātra darbība uzsākta 2006.gada 1.decembrī ar mērķi popularizēt teātra mākslu un veicināt tās pieejamību plašai sabiedrībai. Kolektīvā iesaistījušies talantīgi un aizrautīgi cilvēki. Darbības 8 gados iestudētas 16 izrādes, kas rādītas Liepupes pagasta kultūras namos, Minhauzena muzejā, veikalā "Muižas klēts", Salacgrīvā, Svētciemā, Ainažos, Stūrīšos, Lādē, Vidrižos, Skultē, Viļķenē, Limbažos. Kolektīvs regulāri piedalījies Limbažu apriņķa amatierteātru skatēs, un 2013./2014.gada sezonā iegūta 1.pakāpe. 2012. – 2013.gadā Liepupes amatierteātris iesaistījās Igaunijas – Krievijas – Latvijas pārrobežu projektā "Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā" un piedalījās festivālos Volhovā. Tradicionālajos Liepupes pagasta svētkos jūlijā amatierteātra dalībnieki kopā ar pieaicinātajiem pagasta cilvēkiem un citiem tautas nama pašdarbības kolektīviem iestudē brīvdabas izrādes, kas pulcē skatītājus no tuvas un tālas apkaimes. Mēģinājumi notiek Liepupes pagasta “Birzgaiļos”, kur, pateicoties Radošās apvienības “Vāgūzis” īstenotajam projektam, izbūvēta zāle ar skatuvi, kā arī telpas aktieriem un kostīmu un rekvizītu glabāšanai.

2016.gada jūnijā teātris kopā ar Liepupes vīru ansambli devās uz Vāciju, lai kuplinātu Štutgartes latviešu biedrības “Saime” organizētās Jāņu svinības. Pirmajā rindā trešā no kreisās teātra režisore Inese Broka.

Etnisko tradīciju kopa Skale
Vadītāja Arta Zunde
„Skale” dibināta 2010. gadā ar mērķi saglabāt, kopt un popularizēt tautas gara mantas. Folkloristu pārziņā nodoti Meteņi, Lieldienas, Vasaras Saulgrieži, Miķeļi, Ziemas Saulgrieži un citi tradicionālie latviešu svētki. Piedaloties biedrības „Jūrkante” projektā „Senie amati mūsdienās” iegūti un restaurēti tautas mūzikas instrumenti.

Valda Andersona kapela Ieviņas
Vadītājs Valdis Andersons. 
Tūjietis Valdis Andersons pazīstams visā Latvijā kā seno instrumentu kolekcionārs un mūsdienās reti sastopamo klēpja ermoņiku, tautā sauktu par Ieviņām, spēlmanis. Nu jau vairākus gadus ap sevi pulcē seno instrumentu kolekcionārus un spēles entuziastus no tuvākas un tālākas apkaimes. Atrestaurējis instrumentus un izveidojis seno ziņģu kapelu, kas aktīvi piedalās vietējos un valsts mēroga pasākumos.

Bērnu deju kolektīvs Liepupīte, vidējās paaudzes deju kolektīvs Ulubele vadītājs Jānis Trezuns, koncertmeistare Sandra Budeviča.

Tautas dejas attīstību Liepupē saistām ar deju speciālista Jāņa Trezuna atnākšanu uz pastāvīgu dzīvi pagastā deviņdesmito gadu sākumā. Šodien mēdz teikt, ka Liepupē dejo visi un tas nav tālu no patiesības. Sākot no pirmskolas vecuma grupām un beidzot ar vidējās paaudzes deju kolektīvu. Visi deju kolektīvi regulāri ir starp labākajiem reģiona skatēs savās grupās, ir vairākkārtēji Dziesmu un Deju svētku dalībnieki. Mūsu dejotājiem ir draugi visos Latvijas novados, kā arī Lietuvā un Slovākijā.
Viens no pēdējo gadu nozīmīgākajiem notikumiem ir Liepupes dejotāju piedalīšanās Agra Daņiļēviča, Uģa Brikmaņa un E. Aruma veidotajā dejas izrādē „No zobena saule lēca”

Liepupes vīru ansamblis
Vadītājs Agris Kalniņš 
Dibināts 2007. gadā kā akustiskais vokāli – instrumentālais ansamblis.
Tajā darbojas vīri no Duntes, Liepupes, Tūjas un Salacgrīvas.
Kolektīvs piedalījies Limbažu dziesmu svētku apriņķa vokālo ansambļu skatēs, kur atzīts par labāko kolektīvu reģionā.
Vīru ansamblis regulāri piedalās pagasta un novada pasākumos, kā arī piedalījies XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku Tautas mūzikas koncertā „Raksti”. 
Pastāvēšanas laikā ir sagatavotas vairākas koncertprogrammas. Ierakstītas dziesmas skaņu ierakstu studijā. 2016. gadā kolektīvs kuplināja Štutgartes latviešu diasporas Jāņu svinības Vācijā.

Tradicionālie pasākumi.
Liepupē katrs pašdarbības kolektīvs un biedrība sadarbībā ar tautas namu uzņemas atbildību par kāda pagasta pasākuma organizēšanu.
Gadskārtu ieražas Meteņi, Lieldienas, Vasaras Saulgrieži, Ziemas Saulgrieži un citi tradicionālie latviešu svētki nodoti folkloras kopas „Skale” pārziņā. 

Top piparkūkas “Skales” vadībā.
Vasaras Saulgrieži „Zeltiņos”

Pavasara tradīcija – Tulpju balle. 
Par Tulpju balli mēdz teikt, ka tā ir laba iespēja vīriem nopelnīt plusiņu vai vismaz dzēst kādu mīnusiņu pie sievām.

Jaundzimušo liepupiešu uzņemšana novadnieku saimē

Maijā, kad ievas jau pilnos ziedos un plaukt sāk ābeles, Salacgrīvas novada jaundzimušie svinīgi tiek uzņemti novadnieku saimē. Ik gadu šāds pasākums notiek arī Liepupē.

Akustiskās mūzikas festivāls „Sudraba kaija”
Akustiskās mūzikas festivāls „Sudraba kaija” ir pirmais un pagaidām vienīgais festivāls Latvijā un Baltijā, kurš pulcē dažādu mūzikas žanru kolektīvus no folkloras kopām līdz alternatīvajam rokam , kas spējīgi muzicēt akustiski. Par tā patronu kļuvis pazīstamais komponists un mūziķis Valts Pūce. Festivāla organizāciju uzticēts vadīt Liepupes vīru ansamblim un tā vadītājam. Festivāls ar konkursu un akustiskiem koncertiem norisinās Liepupes pagastā.
Arfas burvība – 2016. gada festivāla “Sudraba kaija” noslēguma koncerts Liepupes baznīcā.

Konkursa specbalvu – iespēju uzstāties uz POSITIVUS skatuves 2016. gadā ieguva Lorete Medne .

Pēterdienas danču svētki
Jūnija beigās vai jūlija sākumā par nozīmīgu pasākumu kļuvusi dejotāju pulcēšanās „Pēterdienas danču svētkos” Liepupes pilskalnā. Tas ir laiks, kad mājinieki uzņem savus draugus no visiem Latvijas novadiem un ārzemēm. Šo pasākumu sadarbībā ar tautas namu sekmīgi koordinē mūsu deju kolektīvi un to vadītājs.

Vasaras viducī, jūlija pēdējā sestdienā rīkojam Liepupes pagasta svētkus, kuru galvenais notikums ir muzikāls brīvdabas uzvedums ar visu tautas nama pašdarbības kolektīvu un pagasta iedzīvotāju piedalīšanos. Šī uzveduma sagatavošanā galveno lomu uzņemas amatierteātris un tā režisore. 
Pagasta svētki vienlaicīgi ir arī pašdarbnieku sezonas noslēguma sarīkojums. Izrādes dalībnieku kopbilde kopā ar Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu (trešajā rindā trešais no labās) 
Sagaidot pagastsvētkus tradicionāls kļuvis fotokonkurss, ko rīkojam sadarbībā ar Liepupes baznīcas draudzi, krodziņu „Meke” un Latvijas fotogrāfijas muzeju.
Savukārt jauktais koris „Pernigele” šajā dienā aicina klausītājus uz vasaras mūzikas koncertu Liepupes baznīcā, kurā piesaista arī draugu korus un Latvijā pazīstamus māksliniekus.

Rudens sezona tradicionāli sākas ar Liepupes senioru balli. Šo sarīkojumu sadarbībā ar tautas namu organizē Salacgrīvas novada pensionāru biedrības Liepupes nodaļa.

Rudens tradīcija - Ražas balle
Uz šo sarīkojumu tiek aicināti pagasta zemnieki un piemājas saimniecību īpašnieki. Dažādos formātos Ražas balle pagastā notiek jau vairāk kā desmit gadus un ieņem stabilu vietu starp jaunāko laiku tradīcijām. Par tradicionālu kļuvis arī pasākuma ietvaros rīkotais „Zaptu” konkurss, kurā savus konservējumus, ievārījumus un citus brūvējumus degustācijai nodod čaklākās mājsaimnieces. Pēdējos gados šā pasākuma ietvaros notiek arī Salacgrīvas novada konkursa „Sakoptākais īpašums” uzvarētāju godināšana..

Valsts svētku sarīkojums.

Valsts svētku sarīkojumā pagasta iedzīvotājiem tiek dāvāts pašvaldības atbalstīto tautas nama pašdarbības kolektīvu koncerts. Koncertu tradicionāli kuplina arī Liepupes skolas audzēkņi.
Ziemassvētki mazajiem liepupiešiem
Par tradīciju kļuvis Ziemassvētku sarīkojums mazajiem liepupiešiem, kur bērniem kopā ar vecākiem ir iespēja noskatīties izrādi un sagaidīt Ziemassvētku vecīti. Sākotnēji tas bija iecerēts kā pasākums pirmsskolas vecuma liepupiešiem, kas neapmeklē bērnudārzu, taču pēdējos gados ieguvis popularitāti un to apmeklē arvien vairāk bērnu, jo, kā zināms, Ziemassvētki nekad nevar būt par daudz.

Labo darbu balva. 
Viena no jaunākajām tautas nama tradīcijām ir aptauja Labo darbu balva. Pagasta iedzīvotāji aicināti pieteikt balvai ikvienu cilvēku, kurš šajā gadā nesavtīgi darbojies pagasta iedzīvotāju labā. Balvas tiek pasniegtas sarīkojumā „Labo darbu balva” , kas notiek gada nogalē. 
Bez pieminētajiem tradicionālajiem pasākumiem tautas nams pagasta iedzīvotājiem organizē teātra izrādes, koncertus, izstādes un kinofilmu demonstrēšanu sadarbībā ar Latvijas kinematogrāfistu savienību un nodibinājumu „Kinopunkts”. 
Tautas nams piedāvā īrēt telpas semināriem, kursiem, radošām darbnīcām, atpūtas un ģimeņu tradīciju pasākumiem.

 

2d.jpg

 

3d.jpg

 

1s.jpg

 

2s.jpg

 

3s.jpg

 

1g.jpg

 

2g.jpg

 

3g.jpg