A A A teksta izmērs

Biedrība „Jūrkante” izvērtējusi Zivju rīcības programmā iesniegtos projektus

23.03.2011 14:29

3.februārī noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam ( RP) pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Aktivitātēs „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība un Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana.

Šajā kārtā pieejamais finansējums bija Ls 64 479

logo.biedriba.JPG
12.jpg
12123.jpg
logo.zivis.jpg

Biedrības koordinatore Dzintra Eizenberga stāsta „Šoreiz projektu rakstītāju un iesniedzēju aktivitāte nebija tik liela, kā cerēts, jo Zivju rīcības programma īstenošanai nosacīju ir samēra sarežģīti. Abās aktivitātēs kopā iesniegti septiņi projekti. Projekti uzrakstīti labi, tajos paustas ļoti interesantas idejas, tāpēc biedrības valde lēma, lūgt LAD šo projektu atbalstam rast papildus finansējumu no biedrības „Jūrkante” tām aktivitātēm, kuru līdzekļi netika apgūti.”

Biedrībā “.Jūrkante” Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākumam “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” 5.2. aktivitātes “Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” 2.rīcībā – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras attīstība iesniegti divi projekti - Biedrības „Ainaži” Ceļojam, baudām, atpūšamies un Limbažu rajona mednieku kolektīva „Ainaži” Informēts makšķernieks
Tās pašas aktivitātes 3.rīcībā – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistīto pakalpojumu attīstība iesniegti trīs projekti biedrības „Tūjaskrasts” „Pamatlīdzekļu iegāde zvejas laivu stacijas izveidei”, biedrības  „Ainaži” „Paši audzējam-paši tirgojam” biedrības „Kuivižu jahtklubs” - Mikroklases jahtu „Optimist” iegāde, biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” Ūdenatrakciju inventāra iegāde
5.3. aktivitātē “Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana” 2.rīcībā – Uzņēmējdarbības attīstība un dažādošana iesniegts Fiziskās personas Ojāra Zvejnieka projekts - Malkas zāģis ir ari skaldītājs
Šobrīd projektus izvērtējusi „Jūrkantes” vērtēšanas komisija un projekti nosūtīti LAD. Ceram, ka jau maija beigās zināsim, kuri projekti ir guvuši atbalstu.

Ilga Tiesnese

Komentāri (0)

Mājas lapa izveidota 17.12.2010

Informācija pēdējo reizi atjaunota 15.10.2019, plkst 15:53

Izveidots: Izveidots: Tīklu sistēmas