18. februāris, 2020, Otrdiena

Kintija, Kora

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Kultūras dzīve Salacgrīvas novadā

10.11.2010 14:39

Kultūras dzīve Salacgrīvas novadā

Kultūras dzīvi Salacgrīvas novadā organizē un vada kultūras/ tautas namu darbinieki, kuri strādā Salacgrīvā, Ainažos, Liepupē un Lauvās.

Par svētkiem:
- Senākie un populārākie svētki Salacgrīvā ir Jūras svētki. Svētku svinēšana, pilnveidojot un dažādojot programmu, gadu no gada ir ļoti plaša, piesaistot ap 8000 apmeklētāju .Tradicionālas un nemainīgas ir :

- īpašās sacensības zvejnieka zābaka, sviedlīnes un glābšanas riņķa mešanā, airēšanā,
- dienas koncertprogrammas, dažādas atraktīvas nodarbes, piemēram, zivju apgleznošana
- zivju zupas vārīšanas
- skaistā svētku uguņošana pusnaktī
- balle blakus jūrai līdz rīta gaismai .

• Salacgrīvā pēc ilgāka pārtraukuma atgriezušies Plostnieku svētki, kuros uzskatāmi tiek demonstrētas un interesentiem ierādītas plosta siešanas prasmes , kā arī visas ar to saistītās izdarības. Plostu sien 2 dienas, pa Salacu tas plosto 2 dienas, ceļojumu noslēdzot pie Salacgrīvas pilskalna – ar koncertu un suminājumiem.

• kopā ar muzeja darbiniekiem tiek rīkoti Muzeju nakts pasākumi, atbilstoši katra gada ieteiktajai tēmai.

 Tradicionāli kļuvuši bērnu svētki ar pašu bērnu un jauniešu veidotu koncertu, dažādām veiklības nu atjautības sacensībām, jautrības atrakcijām un arī Salacgrīvas “Lielās balvas “ izcīņu.

 Ar īpašu noskaņu bagāts ir kļuvis Zāļu dienas rīts ar skaļu ielīgošanu, pašdarbnieku koncertu, alu un sieru. Vakarā – kopīga zaļumballe Zvejnieku parkā.

• Par tradīciju jau kļuvuši Salacgrīvas pilsētas svētki, kuru rīkošanā, gājienā, koncertā un vakara ballē iesaistās gandrīz visi Salacgrīvas uzņēmumi, iestādes un iedzīvotāji. Salacgrīvai tie ir jauni svētki – no 2004. gada

• Nozīmīgi kļuvuši folkloras svētki, kad Salacgrīvā sabrauc labi pazīstamas kopas no visiem Latvijas novadiem, lai ieskandētu Salacgrīvu dienas koncertos un sadancotu pie vakara ugunskura jūras krastā, ar īpašu rituālu pavadot saulīti jūrā

• Ar 2010. gadu tiek iedibināta jauna tradīcija-starptautiska masku tradīciju festivāla svinēšana, kas iecerēts turpināt ik gadu – Meteņos

• 2010. gada jaunums- Pirmais Salacgrīvas Klasiskās Mūzikas festivāls, kas apvienoja divas būtiskas un lieliskas lietas, proti, bērnu un jauniešu meistarklases pie slaveniem Krievijas mūziķiem un klasiskās mūzikas koncertus kultūras namā un Salacgrīvas dievnamos.

• Rudenī salacgrīvieši pulcējas Nēģu dienā, kad nēģu taču saimnieki ver durvis un laipni uzņem un cienā svētku viesus ar dažādos veidos pagatavotiem nēģiem

Blakus lielākajiem svētkiem Salacgrīvā tiek rīkoti dažādi pasākumi dažāda vecuma un interešu grupu cilvēkiem, lai kaut ko sev saistošu piemērotu atrastu ikviens.
Kā interesantākie minami:

• sadarbībā ar Latvijas Koncertdirekciju– labāko Latvijas kamermūziķu koncerti baznīcās un kultūras namā
• Latvijas profesionālo teātru viesizrādes bērniem un pieaugušajiem
• Apvienības „Kabata” izbraukuma viesizrādes
• Cirka viesizrādes  
• ikgadējais labdarības koncerts bērniem grūtdieņiem “No sirds uz sirdi”
• adventes- ziemassvētku pasākumi,
• pašdarbnieku tematiskie vakari- koncerti visu sezonu,
•  mūzikas skolu audzēkņu koncerti,
• “Jauno talantu “ konkurss talantīgiem bērniem un jauniešiem,
• Iespēja uzdziedāt ikvienam-„Paņem draugu-dziedāt nāc!”
• Kantrī – līnijdeju grupu saieti.
• Folkloras kopas Cielava aktīvā darbošanās visās latviskajās gadskārtās,
Meteņos, Lieldienās, Ūsiņos, Jāņos, Miķeļos, utt.
• latviešu danču vakari  Meteņos un Mārtiņos
• izklaides pasākumi jauniešiem un pieaugušajiem.
• Lāčplēša dienas un represēto dienas atcere,
• Valsts svētku pasākumi, kuru ietvaros tiek noteikts „Gada salacgrīvietis, uzņēmums, ģimene”
• Jauno salacgrīviešu svinīga uzņemšana pilsētnieku saimē

Liepupes pagastā darbojas:
Liepupes pagasta tautas nams "Mežgravas" ,Tālr.: 64023932

Tūjas tautas nams "Ābeļziedi" Tālr.: 69367008
Liepupes pagasta tautas namā strādā 9 darbinieki, no tiem 2-štata

Liepupē darbojas sekojoši tautas mākslas un interešu kolektīvi:
Koris "Pernigele" - vadītāja Arta Zunde.
Koris "Pernigele" ir zināms ne tikai Limbažu rajonā un valstī, bet arī ārpus Latvijas robežām  

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Ulubele" - vadītājs Jānis Trezuns.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Ulubele" piedalās visos rajona svētkos 

Vīru ansamblis - vadītājs Andris Zunde 

Liepupes amatierteātris- vadītāja Inese Broka 

Deju kolektīvs "Liepupīte" - vadītājs Jānis Trezuns. 

Ainažu kultūras nams
Valdemāra iela 50, Ainaži, tālr. 64043219; tel.mob. +37128371559
Ainažu kultūras namā strādā 12 darbinieki, no tiem 4- štata

Ainažu kultūras namā darbojas sekojoši tautas mākslas un interešu grupu kolektīvi
Jauktais koris „Krasts” – diriģente Agra Jankovska, koncertmeistare Tatjana Lazdiņa – mēģinājumi otrdienas vakaros plkst. 19.00

Jauniešu deju kolektīvs „Randiņš” – vadītāja Anita Gīze, koncertmeistare Tatjana Lazdiņa – mēģinājumi piektdienas vakaros plkst.21.00

Pieaugušo un skolēnu amatierteātri – vadītājs Zintis Sārs, mēģinājumi – trešdienas, ceturtdienas.

Bērnu deju kolektīvi „Zvirgzdiņi” un „Jūrmalnieks”- vadītāja Solveiga Muciņa, mēģinājumi – pirmdienas, piektdienas

Salacgrīvas kultūras nams
Ostas ielā 3, Salacgrīvā, telef. 64041458

Salacgrīvas kultūras namā strādā 17 darbinieki, no tiem- 8 štata darbinieki , sezonas ( tautas mākslas kolektīvu vadītāji) darbinieki-10
Salacgrīvas kultūras nama tautas mākslas kolektīvi:

• Vecākās paaudzes deju kopa “Saiva”--kolektīvs, kurš 2007. gada rudenī nosvinēja 45 gadu jubileju, aktīvi piedalās pilsētas, rajona un republikas koncertdzīvē. Ar kolektīvu 31 sezonu kopā bija vadītāja Valentīna Kalniņa, kura arī ir daudzu „Saivas „deju autore. V. Kalniņas 3 gadu prombūtnes laikā ar kolektīvu strādāja I. Indriksone, I. Luste un Ligita Dambe, līdz ar 2008. gada rudeni- atkal kopā ar „Saivu” ir Valentīna Kalniņa.

• deju kopa “Tingeltangels” –kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs, kurš  sadarbībā ar horeogrāfu J. Ērgli ir sagatavojis vairākas koncertprogrammas, kā vērienīgo deju uzvedumu ”Skroderdienas Silmačos” un deju programmu „Pa sliedēm...”. 2003. gadā – Dziesmu svētkos pirmo reizi deju kopas vēsturē aizdejoja līdz  republikas fināla sacensībām. Arī 2008., 2009. un 2010. gada skatēs-I pakāpes laureāti. Mākslinieciskā vadītāja Aija Ērgle.

• folkloras kopa “Cielava” – vadītājas Z. Mennikas neatlaidīgā un mērķtiecīgā darba rezultātā- ir kļuvusi par populāru, gaidītu un pat neiztrūkstošu kolektīvu visā novadā. Cielaviņas ir tās, kuras uztur mūsu senču dabas kalendāra rituālus dzīvus, iesaistot tajos visus sākot no bērnudārza vecumam līdz cienījamiem senioriem. Dalībnieces turpina pilnveidoties, apgūstot seno instrumentu spēli - (ģīgas, ermoņikas, ieviņa, vijole)un rīkojot danču vakarus. “Cielava” ir neiztrūkstoša dalībniece it visos ar folkloru saistītos festivālos Latvijā, piedalījusies arī Igaunijas un Lietuvas folkloristu rīkotajos saietos. 2005. gada Latvijas labākā folkloras kopa. 2010. gadā - Starptautiskā 11. Masku tradīciju festivāla rīkotājs.

• pūtēju orķestris “Enkurs”- ir ar senām tradīcijām un labiem panākumiem
bagāts kolektīvs. Kolektīva dibinātājs un ilggadējais vadītājs – diriģents P. Melnis no 2000. gada stafeti nodeva Mūzikas skolas pedagogam, diriģentam A. Šmitiņam. Kolektīvs ar labiem rezultātiem startējis visās orķestra skatēs, maršējis visos iepriekšējā rajona un pašreizējā novada pašdarbnieku svētku gājienos. 2009. gadā nosvin savus 40.                         
                
• Senioru  koris “Salaca” – dziedātājas, kas turpina “Kaijā” sāktās dziedāšanas tradīcijas un ir aktīvas gan pašmāju kultūras dzīves notikumos, gan Latvijā rīkotajos senioru koru salidojumos. Ar 2008. gadu-arī Latvijas Dziesmu svētku dalībniece. Kora mākslinieciskā vadītāja Arta Zunde.

• Jauniešu deju kolektīvs ” Randa”- pēc ilgāka pārtraukuma savu darbību atsāka 2003.gadā. 2005. gada rajona skates uzvarētājs, 2008. gada skates II pakāpes laureāts , bet 2009. un 2010. gadā – I pakāpes laureāts. Skolēnu un Vispārējo Dziesmu un Deju svētku dalībnieks . Vadītāja Anita Gīze.

• Bērnu un sieviešu vokālie ansambļi - ļoti aktīvas dziedātājas, kuru repertuārs pielāgojas visdažādākajiem pasākumiem un vajadzībām. Vadītāja Agita Zvejniece 

Interešu klubi:
• Līnijdeju klubs Salacgrīva

• austrumu deju studiju „Hasana”
• Cigun nodarbības.
• aerobikas, kalanētikas un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības.

Lauvu Tautas namā
Salacgrīvas novada Lauvās t. 64030884

Lauvās zem viena jumta darbojas Lauvu Tautas nams (viens darbinieks) , Salacgrīvas novada domes dienas centra bērniem Lauvu filiāle un saviesīgā biedrība „Svētupes Lauva”.
Reizi divos mēnešos te var satikt Salacgrīvas novada domes sociālos darbiniekus , kā arī ģimenes ārsti Sk.Eglīti.
Ikdienā Lauvu TN tiek dota iespēja palasīt preses izdevumus, izmantot interneta pakalpojumus, kā arī spēlēt galda spēles.