06. jūnijs, 2020, Sestdiena

Ingrīda, Ardis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

26.05.2020 08:40

Pašvaldība rīko Apbūves tiesību izsoli Ainažos Kristiāna Dāla ielā 1

1. Izsoles objekts – Apbūves tiesības uz zemes gabala daļu Kristiāna Dāla ielā 1, Ainažos, zemes vienības kadastra apz. 6605 002 0074 (5400 kv.m platībā).

2. Apbūves tiesības nodibināšanas mērķis – pakalpojuma objekta būvniecībai.

3. Izsoles objekta - Apbūves tiesību maksa gadā – eur 225,92.

Lasīt vairāk →

25.05.2020 10:47

Pārdodot mutiskā izsolē īpašumu – zemes starpgabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Robežu ielā 1A

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu  Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Robežu ielā 1A, kadastra Nr. 6615 007 0233, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0239 (442 kv.m platībā). Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēšanas dienas.

Lasīt vairāk →

25.05.2020 10:40

Pārdod izsolē īpašumu Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, Liepupē, Takas iela 2

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, Liepupē, Takas iela 2, kadastra Nr. 6660 009 0522, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0498 (0,1610 ha platībā) – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 920,00.

Izsoles solis – EUR 90,00.

Izsolei jāpiesakās līdz 2020.gada 3.augusta plkst.17.00, izsole notiks 2020.gada 4.augustā plkst.15.00 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.

Lasīt vairāk →

Pieteikšanās izsolēm

Pieteikties izsolēm iespējams pa pastu- sūtot pieteikumus vai pa e-pastu: dome@salacgriva.lv,

tālr. 64071986, 64071982.

Pasākumi
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930