20. aprīlis, 2021, Otrdiena

Mirta, Ziedīte

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli telpai Ostas ielā 3, Salacgrīvā

18.02.2021 16:17

1. Nomas objekts – telpa (15 kv.m platībā) Ostas ielā 3, Salacgrīvā.
2. Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksai gadā – EUR 30,00.
3. Izsoles solis – EUR 3,00.
4. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – uzņēmējdarbības veikšanai (ofisa vajadzībām vai pakalpojumu sniegšanai).

5. Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
6. Nomniekam par saviem līdzekļiem jāuzstāda ūdens starpskaitītājs.
7. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā par apkuri, elektrību, ūdeni un kanalizāciju pēc pašvaldības piestādītā rēķina.
8. Izsoles objekta nosolītajam jākompensē iznomātājam pieaicinātā sertificētā vērtētāja atlīdzības summu par nomas maksas noteikšanu, kas ir EUR 90,00 (deviņdesmit euro).
9. Izsoles veids – pirmā nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
10. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš - līdz 2021.gada 22.marta plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Salacgrīvas novada domē ne vēlāk kā līdz 2022.gada 22.marta plkst.17.00.
11. Izsole notiks 2021.gada 23.martā plkst.15.00 Salacgrīvas novada domē telpās, Smilšu ielā 9. Izsoles komisijai ir tiesības mainīt izsoles norises vietu, paziņojot pretendentiem, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 22.marta 17.00.
12. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumu punktu 6.nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Salacgrīvas novada pašvaldības mājas lapā www.salacgriva.lv ).
13. Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates laiku pa tālruni 64041458, 29418614.

Nomas tiesību izsoles noteikumi nedzīvojamai telpai Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā

NOMAS LĪGUMS

 

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930