22. aprīlis, 2021, Ceturtdiena

Armanda, Armands

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Pārdod rakstiskā izsolē īpašumu Jūras iela 1, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā

18.02.2021 16:08

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot rakstiskā izsolē īpašumu Jūras iela 1, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novada,  kadastra Nr. 6672 007 0396, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0396 (1040 kv.m platībā) un divu stāvu dzīvojamās ēkas ar kadastra apz. 6672 007 0396 001.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 4 590,00.

Izsoles solis – EUR 200,00.

Pieteikums rakstiskai izsolei jānosūta pa pastu slēgtā aploksnē Salacgrīvas novada domei Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV- 4033 ar atzīmi: “Pieteikums izsolei Jūras iela 1, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, neatvērt līdz 2021.gada 24.maija plkst.17.00”.

Izsoles pretendentam līdz 2021.gada 24.maija plkst.17.00 jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 30,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas. Izsole notiks 2021.gada 25.maijā plkst.14.30, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106 telpā.

Ar rakstiskas izsoles noteikumiem un prasībām pretendentiem var iepazīties mājas lapā: www.salacgriva.lv/sadaļā/izsoles, tālrunis uzziņām 64071986, 64071982, e-pasts: dome@salacgriva.lv.

Nekustamā īpašuma Jūras iela 1, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā izsoles noteikumi

Atrašanās vieta

PIETEIKUMS

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930