22. aprīlis, 2021, Ceturtdiena

Armanda, Armands

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

IZSOLE ATCELTA - Pārdod zemes gabalu rakstiskā izsolē Lini, Liepupes pagastā

18.02.2021 16:03

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot rakstiskā izsolē īpašumu Liepupes pagastā, Lini, kadastra Nr. 6660 006 0111, zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0201 (5,84 ha platībā).

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 17 655,00.

Izsoles solis – EUR 1 000,00.

Pieteikums rakstiskai izsolei jānosūta pa pastu slēgtā aploksnē Salacgrīvas novada domei Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV- 4033 ar atzīmi: “Pieteikums izsolei Lini, Liepupes pagastā, neatvērt līdz 2021.gada 26.aprīļa plkst.17.00”.

Izsoles pretendentam līdz 2021.gada 26.aprīļa plkst.17.00 jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 30,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas. Izsole notiks 2021.gada 27.aprīlī plkst.16.00, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106 telpā.

Ar rakstiskas izsoles noteikumiem un prasībām pretendentiem var iepazīties mājas lapā: www.salacgriva.lv/sadaļā/izsoles, tālrunis uzziņām 64071986, 64071982, e-pasts: dome@salacgriva.lv

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930