20. aprīlis, 2021, Otrdiena

Mirta, Ziedīte

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Pārdod rakstiskā izsolē zemes gabalu Tērces iela 7A, Salacgrīvā

18.02.2021 15:57

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot rakstiskā izsolē īpašumu Tērces iela 7A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6615 002 0199, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0197 (0,4972 ha platībā).

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 3 730,00.

Izsoles solis – EUR 300,00.

Pieteikums rakstiskai izsolei jānosūta pa pastu slēgtā aploksnē Salacgrīvas novada domei Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV- 4033 ar atzīmi: “Pieteikums izsolei Tērces iela 7A, Salacgrīvā,, neatvērt līdz 2021.gada 26.aprīļa plkst.17.00”.

Izsoles pretendentam līdz 2021.gada 26.aprīļa plkst.17.00 jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 30,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas. Izsole notiks 2021.gada 27.aprīlī plkst.16.30, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106 telpā.

Ar rakstiskas izsoles noteikumiem un prasībām pretendentiem var iepazīties mājas lapā: www.salacgriva.lv/sadaļā/izsoles, tālrunis uzziņām 64071986, 64071982, e - pasts: dome@salacgriva.lv.

Nekustamā īpašuma Tērces iela 7A, Salacgrīvā, rakstiskas izsoles noteikumi

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930