22. aprīlis, 2021, Ceturtdiena

Armanda, Armands

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Pārdod nekustamo īpašumu Liedaga iela 16, Tūjā, Liepupes pagastā

18.02.2021 15:17

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot rakstiskā izsolē Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Liedaga iela 16, Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 003 0446, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 003 0445 (0,043 ha platībā) un būves - transformatoru apakšstacijas ar kadastra apz. 6660 003 0445 001.

Pirmpirkuma tiesīgā persona - Enerģētikas likuma 22.pantā noteiktie subjekti.

Pirmpirkuma tiesīgai personai pieteikums par IZSOLES OBJEKTA pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēšanas dienas.

Ja noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas ir saņemts ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums, tā var iegūt IZSOLES OBJEKTU par izsolē nosolīto augstāko cenu. Ja noteiktajā termiņā ir saņemts pieteikums par IZSOLES OBJEKTA pirkšanu no vairākām pirmpirkuma tiesīgām personām, tiek rīkota izsole starp šīm personām, saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem.

Izsoles objekta nosacītā cena – euro 2 090,00.

Izsoles solis – euro 200,00.

Izsoles dalības pretendentam līdz 2021.gada 26.aprīļa plkst.17.00 jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā – SEB banka, kods UNLALVX, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 :

dalības maksa – 30,00 euro (tajā skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.

Pieteikums rakstiskai izsolei jānosūta pa pastu slēgtā aploksnē Salacgrīvas novada domei Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV- 4033 ar atzīmi: “Pieteikums izsolei Liedaga ielā 16, Tūjā, neatvērt līdz 2021.gada 26.aprīļa plkst.17.00”.

Ar rakstiskas izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā: www.salacgriva.lv/sadaļā/ izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta līdz 2021.gada 26.aprīļa plkst.17.00. Izsole notiks 2021.gada 27.aprīlī plkst.14.30, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106 telpā, tālrunis uzziņām - 64071986, 64071982, e-pasts: dome@salacgriva.lv.

Nekustamā īpašuma Liedaga iela 16, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā rakstiskas izsoles noteikumi

Atrašanās vieta transformatora apakšstacijai Liedaga ielā 16, Tūjā

PIETEIKUMS

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930