22. aprīlis, 2021, Ceturtdiena

Armanda, Armands

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Pārdod zemes starpgabalu Vidzemes ielā 22A, Salacgrīvā

18.02.2021 15:15

alacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Vidzemes ielā 22A, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 003 0110, zemes vienības kadastra apz. 6615 003 0110 (1748 kv.m platībā). Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēšanas dienas.

Ja noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas ir saņemts pieteikums par starpabala pirkšanu, izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu.

Ja noteiktajā termiņā no vairākām pirmpirkuma tiesīgām personām tiek saņemts pieteikums par starpgabala pirkšanu, tiek rīkota izsole starp šīm personām.

Izsoles objekta nosacītā cena – euro 1955,00

Izsoles solis – euro 190,00.

Izsoles dalības pretendentam līdz 2021.gada 26.aprīļa plkst.17.00 jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā – SEB banka, kods UNLALVX, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 :

dalības maksa – 20,00 euro (tajā skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā: www.salacgriva.lv/sadaļā/ izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta līdz 2021.gada 26.aprīļa plkst.17.00. Izsole notiks 2021.gada 27.aprīlī plkst.15.30, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106 telpā, tālrunis uzziņām - 6 4071986, 64071982, e-pasts: dome@salacgriva.lv.

Nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Vidzemes ielā 22A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā izsoles noteikumi

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930