20. aprīlis, 2021, Otrdiena

Mirta, Ziedīte

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Pārdod starpgabalu Miera iela 3A, Ainažos

18.02.2021 12:46

Pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo zemes starpgabalu Miera iela 3A, Ainažos, kadastra Nr.6605 006 0110, zemes vienības kadastra apz. 6605 006 0109 (680 kv.m platībā). Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēšanas dienas. Ja noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas ir saņemts pieteikums par starpabala pirkšanu, izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu.

Ja noteiktajā termiņā no vairākām pirmpirkuma tiesīgām personām tiek saņemts pieteikums par starpgabala pirkšanu, tiek rīkota izsole starp šīm personām.

Izsoles objekta nosacītā cena – euro 2 155,00

Izsoles solis – euro 100,00.

Izsoles dalības pretendentam līdz 2021.gada 26.aprīļa plkst.17.00 jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā – SEB banka, kods UNLALVX, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 :

dalības maksa – 20,00 euro (tajā skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā: www.salacgriva.lv/sadaļā/ izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta līdz 2021.gada 26.aprīļa plkst.17.00. Izsole notiks 2021.gada 27.aprīlī plkst.15.00, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106 telpā, tālrunis uzziņām - 64071986, 64071310.

Nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Miera iela 3A, Ainažos, Salacgrīvas novadā izsoles noteikumi

 

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930