22. aprīlis, 2021, Ceturtdiena

Armanda, Armands

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Nekustamā īpašuma izsole ar pretendentu atlasi un turpmākās izmantošanas nosacījumiem Dīķu ielā 5, Salacgrīvā

21.01.2021 16:43

Pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi īpašumu Dīķu iela 5, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā kadastra Nr. 6615 004 0132, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 004 0132 (0,5836 ha platībā) – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 6 130,00.

Izsoles solis – EUR 300,00.

Izsolei jāpiesakās līdz 2021.gada 22.marta plkst.17.00, izsole notiks 2021.gada 23.martā plkst.14.30 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.

Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 20,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.

Ar izsoles noteikumiem un īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumiem var iepazīties mājas lapā: www.salacgriva.lv/sadaļā/izsoles, tālrunis uzziņām 64071986, 64071982.

Nekustamā īpašuma Dīķu iela 5, Salacgrīvā izsoles noteikumi un turpmākās izmantošanas nosacījumi

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930