20. janvāris, 2020, Pirmdiena

Aļģirds, Orests, Oļģerts, Aļģis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko zemes gabala Pērnavas ielā 57B nomas tiesību mutisku izsoli.

21.11.2019 12:47

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko zemes gabala Pērnavas ielā 57B, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0054  4,7911 ha platībā un zemes gabala Salacgrīvā  ar kadastra apz. 6615 010 0162 (3,5741 ha platībā) nomas tiesību mutisku izsoli.

1. Nomas objekts –  zemes gabals ar kadastra apz.  6615 010 0054 (4,7911 ha platībā) un zemes gabals ar kadastra apz. 6615 010 0162 (3,5741 ha platībā).

2. Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksai gadā – EUR 167,30.

3. Izsoles solis – EUR 15,00.

4. Nomas objekta  iznomāšanas mērķis – teritorijas labiekārtošana.

5. Nomas termiņš – 10 (desmit) gadi.

6. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

7. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš - līdz 2020.gada 27.janvāra plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Salacgrīvas novada domē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 27.janvāra plkst.17.00. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

8. Izsole notiks 2020.gada 28.janvārī plkst.15.00 Salacgrīvas novada domes telpās, Smilšu ielā 9, 106. telpā.

9. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumu punktu 6.nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Salacgrīvas novada pašvaldības mājas lapā www.salacgriva.lv).

10. Nomas līguma projekts pielikumā.

11. Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates laiku pa tālruni 64071986.

ZEMES NOMAS LĪGUMS

Zemes gabalu ar kadastra apz.6615 010 0054 un 6615 010 0162, Salacgrīvā nomas tiesību izsoles noteikumi