20. janvāris, 2020, Pirmdiena

Aļģirds, Orests, Oļģerts, Aļģis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Pašvaldība pārdod izsolē zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Transporta ielā 11

21.11.2019 11:22

Pašvaldība pārdod izsolē zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Transporta ielā 11,  kadastra Nr. 6615 009 0015, zemes vienības kadastra apz. 6615 009 0015  (0,2422 ha platībā).

Nosacītā cena –  EUR 5620,00

Izsoles solis – EUR 560,00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā: www.salacgriva.lv/sadaļā/ izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020.gada 27.janvārī plkst.17.00. Izsole notiks 2020.gada 28.janvārī plkst.15.00, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106 telpā, tālrunis uzziņām - 6 4071986.

Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 10,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā/izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, 207.kabinetā tālr. 6 4071986.

Nekustamā īpašuma Transporta ielā 11, Salacgrīvā izsoles noteikumi