24. oktobris, 2019, Ceturtdiena

Renāte, Modrīte, Mudrīte

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par satiksmes ierobežojumiem un caurlaižu režīma noteikšanu mūzikas festivāla "Positivus" laikā

11.07.2019 14:05

Par satiksmes ierobežojumiem un caurlaižu režīma noteikšanu mūzikas festivāla

Salacgrīvas novada dome pēc mūzikas festivāla "Positivus" rīkotāja SIA "Positivus", lūguma nosaka transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumus un caurlaižu režīmu Salacgrīvas pilsētas teritorijā mūzikas festivāla "Positivus" norises laikā no 2019.gada 25.jūlija plkst.8.00 līdz 2019.gada 27.jūlija plkst.24.00 Pērnavas, Sporta, Čiekuru un Dzeņu ielās, atbilstoši plānam (pievienots pielikumā Nr.l).

Transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi ar attiecīgu caurlaižu režīmu nepieciešami, lai nodrošinātu satiksmes drošību un nekustamo īpašumu īpašniekiem piekļuvi ar transportlīdzekļiem saviem nekustamajiem īpašumiem. Positivus ir izstrādājis caurlaižu izsniegšanas kārtību un lūdz par šo kārtību informēt Salacgrīvas novada iedzīvotājus (pievienots pielikumā Nr.2.). Caurlaides nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuriem nepieciešams piekļūt saviem īpašumiem ar transportlīdzekļiem izsniedz saskaņā ar pievienoto kārtību, kā arī Positivus festivāla rīkotāji savā noteiktajā kārtībā izsniedz un kontrolē caurlaides apmeklētājiem un darbiniekiem.

Lai nodrošinātu satiksmes drošību Salacgrīvas pilsētā, pirms iebraukšanas Salacgrīvas pilsētā un pēc izbraukšanas no Salacgrīvas pilsētas teritorijas uzstādīs atbilstošas pagaidu ceļa zīmes, ierobežojot atļauto ātrumu, apstāšanos un stāvēšanu, kā arī gājēju un transportlīdzekļu pārvietošanos.

 

POSITIVUS FESTIVĀLA 2019 CAURLAIŽU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
1. Caurlaižu režīms mūzikas festivāla "Positivus" teritorija (turpmāk- FESTIVĀLS) ir spēkā no 2019.gada 22.jūlija līdz 2019.gada 29.jūlijam.
2. Caurlaižu režīms ierobežotajā FESTIVĀLA teritorijā ar apsardzi sākot no 2019.gada 25.jūlija.
3. Iebraukšana FESTIVĀLA teritorijā atļauta tikai ar atbilstošām caurlaidēm.
4. Personas, kurām nepieciešams iekļūt vai caurbraukt FESTIVĀLA teritoriju - tā piemēram nekustamo īpašumu īpašnieki, to viesi, iestāžu un uzņēmumu darbinieki - var saņemt caurlaides sūtot pieteikumu līdz 2019.gada 22.jūlijam uz e pasta adresi caurlaides@positivusfestival.com. Lūdzu epastā norādiet savu vārdu, uzvārdu, īpašuma adresi, mobilo tālruni un transporta līdzekļa valsts numurzīmi.
5. No 2019.gada 25.jūlija caurlaides būs iespējams saņemt Pērnavas ielas sākumā pie FESTIVĀLA VIP ieejas apsardzes darbiniekiem, nosaucot savu Vārdu Uzvārdu un īpašuma adresi.
6. Pieteikuma nosūtītājs var izņemt visas caurlaides, kuras pieteicis vai caurlaidi var izņemt transportlīdzekļa vadītājs, kuram atbilstoši valsts numurzīmei ir izsniegta caurlaide.
7. Caurlaidei visu caurlaižu režīma laiku jāatrodas novietotai redzamā vietā aiz transportlīdzekļa priekšējā stikla.
8. Transportlīdzekļus atjauts novietot stāvēšanai tikai sava īpašuma robežās.
9. Transportlīdzekļa vadītājam FESTIVĀLA teritorijā ir jāpakļaujas Organizatoru pārstāvju un/vai apsardzes darbinieku norādījumiem.
10. UZ ĪPAŠUMU VECDZEŅI ATĻAUTS IELAIST PIEGĀDES TRANSPORTU, KURJERPASTU UN KLIENTUS.
11. IZSNIEDZOT TUKŠO CAURLAIDI APSARDZES DARBINIEKAM JĀAIZPILDA AR ATBILSTOŠU NUMURU UN ADRESI!

Pielikums un KARTE

map.jpg