24. oktobris, 2019, Ceturtdiena

Renāte, Modrīte, Mudrīte

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Sakoptāko sētu konkurss

05.07.2019 11:38

27.jūnijā vērtēšanas komisija: priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jomās Evija Keisele, deputāte Aija Kirhenšteine, ainavu arhitekte Gundega Upīte – Vīksna, galvenā arhitekte Ineta Cīrule, Ainažu pilsētas pārvaldniece Ilona Jēkabsone, Liepupes pagasta pārvaldniece Ilze Ozoliņa un kārtībniece Gunita Bisniece devās apskatīt Salacgrīvas novada sakoptāko īpašumu konkursam pieteiktās viensētas, savrupmājas, daudzdzīvokļu mājas un uzņēmumus.

Savu darbu vērtēšanas komisija uzsāka Ainažu pagasta “Jaunbrantos”, tālāk ceļš veda uz Salacgrīvu, Korģeni, Tūju, Dunti un noslēdzās ar daudzdzīvokļu mājas “Kristiņi” daiļdārza apskati Jelgavkrastos.

Šogad vērtēšanas komisija viesojās: Ainažu pagasta “Jaunbrantos”, Ziedu ielā 8 un Jūrmalas ielā 9, Salacgrīvā, Korģenē apskatot veikala un daudzdzīvokļu mājas 11 apkārtni, viesu namā “Tūjas krasti”, Tūjā Liedaga ielā 41. un 2., pie veikala Liedags, viesnīcas Meke Duntē un daudzdzīvokļu mājas “Kristiņi” Jelgavkrastos.

Sakoptāko sētu sumināšana un apbalvošana šogad notiks jau pavisam drīz – 13.jūlijā, Jūras svētkos Salacgrīvā.

Konkursa „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2019” mērķis ir veicināt sakoptas, labiekārtotas, videi draudzīgas dzīves un darba vides veidošanu Salacgrīvas novadā, izkopt novada iedzīvotāju gaumi un izdomu, dabas skaistuma izpratni, sekmēt daiļdārzu veidošanu novadā un sakoptu teritoriju skaita pieaugumu, attīstīt novada iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmi sadarboties un dalīties savu īpašumu sakopšanas pieredzē, veicināt tūrisma attīstību, Salacgrīvas novada viesu vēlmi apmeklēt un iepazīt sabiedriskos objektus un celt novada iedzīvotāju un uzņēmēju pašapziņu un lepnumu par savu paveikto darbu.

Paldies viensētu, privātmāju, daudzdzīvokļu un uzņēmumu īpašniekiem par drosmi pieteikt savu īpašumu konkursam un ieguldīto darbu, izdomu un finanšu līdzekļiem savu īpašumu sakārtošanā un izdaiļošanā. Lai arī turpmāk pietiek drosmes, izdomas un darba spara!

Ilga Tiesnese