25. augusts, 2019, Svētdiena

Patrīcija, Ludis, Ludvigs, Ivonna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Paldies par svētkiem!

28.05.2019 16:01

Paldies par svētkiem!

25. maijā aizvadījām nu jau ceturto Reņģēdāju festivālu ar visām tam piederīgajām lietām un vietām. Reņģu smelšanu, uz bodi skriešanu, virves vilkšanu un svara bumbu celšanu, dienas  koncertiem, bērnu svētkiem  un pirmo zaļumballi vakarā. Nekas jau nenotiek tāpat vien, lai viss izdotos kā nākas, savu enerģiju un laiku pasākumos ieguldījuši gan pieaugušie, gan bērni, gan kolektīvi, gan to vadītāji.

 Paldies, ka novada bērnu svētkos kopā sanāca lieli un mazi no Ainažiem – Krišjāņa Valdemāra pamatskolas 1.-4. klašu koris un 5-9. klašu ansamblis kurus vada skolotāja Tatjana Lazdiņa. Bērnu deju kolektīvs ,,Jūrmalnieks’’ ar vadītāju Kristu Muciņu.
Paldies Liepupes pamatskolas deju kolektīvam ,,Liepupīte’’ un bērnu dārza audzēkņiem par dāvāto prieku un dejām  Jāņa Trezuna vadībā, kā arī visa vecuma skolas kora dziedātājiem un viņu enerģiskajai skolotājai Solveigai Bokai.
Tāpat liels paldies Salacgrīvas bērnu kolektīviem un to vadītājiem. Salacgrīvas novada kultūras centra bērnu popgrupai ,,Adatiņas’’ un vadītājai Agitai Zvejniecei, pirmskolas vecuma bērnu deju kolektīva dalībniekiem un Salacgrīvas vidusskolas  deju kolektīva ,,Vēverīši’’ 1.-2. un 4.-5. klašu grupām un vadītājai Anitai Gīzei. Salacgrīvas vidusskolas pūtēju orķestrim ,,Reids’’ un kultūras centra pūtēju orķestrim ,,Enkurs’’  - Vadītājam  Vitālijam Bogdanovičam.

Visas dienas garumā uz skatuves varēja redzēt Salacgrīvas novada kolektīvus – Liepupes jauktais  koris ,,Pernigele’’ ar vadītāju Artu Zundi svētkus atklāja rīta pusē, savukārt Salacgrīvas ,,Salaca’’ ar vadītāju Jāni Lucānu tos pēcpusdienā noslēdza. Deju kolektīvs ,,Saiva’’  festivālam tapināja pavisam jaunu,  vadītājas Valentīnas Kalniņas deju, ,,Tingeltangels’’ Jāņa Ērģļa vadībā nodejoja Salacgrīvā un pēcpusdienā devās koncertēt Iecavā, ,,Randa’’ ar vadītāju Anitu Gīzi, pēc festivāla vadītāja  Laura Dzelzīša ieteikuma, ierādīja deju soļus  vakara ballītei. Klausoties Agitas Zvejnieces vadītā sieviešu ansambļa ,,Dziedātprieks’’ priekšnesumu tā vien gribējās dungot līdzi. ,,Cielava’’ un ,,Cielavas spēlmaņi’’ Zentas Mennikas vadībā skandēja dziesmas jūrai un festivāla vaininiecei – reņģei.
Šogad svētkos viesojās arī vīru ansamblis ,,Dziļezers’’ no Limbažiem ar vadītāju Daci Robuli. Paldies radošo darbnīcu vadītājām Lienei Eglītei un Martai Dancei un viņu brīvprātīgajiem palīgiem.
Paldies sporta sacensību tiesnešiem un viņu palīgiem.
Paldies visiem par kopā būšanu!

Salacgrīvas novada kultūras centrs.