25. augusts, 2019, Svētdiena

Patrīcija, Ludis, Ludvigs, Ivonna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Tautas mākslas kolektīvu sasniegumi

28.05.2019 15:39

Tautas mākslas kolektīvu sasniegumi

Sākot ar šī gada marta mēnesi- visi Salacgrīvas novada kultūras/tautas nami – Salacgrīvas, Liepupes, Ainažu, Lauvas- apvienojušās vienā iestādē- Salacgrīvas novada kultūras centrā. Tautas mākslas kolektīvu darbībā tas nav radījis pārmaiņas- kolektīvi radoši un centīgi turpina darboties savās ierastajās telpās un apstākļos. Kolektīvu priekšgalā ir to ilggadīgie vadītāji, kuri turpina sekmēt, attīstīt un radoši pilnveidot mūsu novada kolektīvu mākslinieciskās kvalitātes.

Katram kolektīvam, sezonu uzsākot- tas parasti ir oktobrī- ir iezīmēti plāni, mērķi un darbības virzieni, bet pamatā visam- vēlme un patikšana dziedāt, dejot, muzicēt. Un pašvaldība rod un dod šo iespēju- cilvēkiem sevi radoši realizēt, nodrošinot vadītājus, telpas, transportu, iespēju robežās tērpus un aprīkojumu. Šādā sadarbībā top jaunas un skaistas koncertprogrammas, pasākumi un izrādes.
No katra kolektīva dalībnieka šī darbošanās prasa papildus enerģiju- vienu vai divreiz nedēļā cītīgu darbu mēģinājumos, tik dārgo un vienmēr pietrūkstošo laiku veltīt koncertiem un pasākumiem. Atšķirībā no citiem brīvā laika pavadīšanas hobijiem- dalība mākslinieciskos kolektīvos neatļauj iespēju izvēlēties- tikt vai netikt kādā koncertā piedalīties- noteikti ir jābūt! Par to visiem LIELUM LIELS PALDIES!
Katru gadu gandrīz visi kolektīvi savu varēšanu atrāda Latvijas Nacionālā kultūras centra žūrijai – savas nozares skatēs un konkursos.
Kolektīvu priekšnesumi skatēs tiek vērtēti pēc punktu sistēmas, kopsummā iedalot pakāpes- A ( augstākā pakāpe) 1., 2. un 3. pakāpe. Konkursos iegūst vietas-1.,2. un 3.

2019. gada skates un konkursi atkārtoti pierādīja, ka Salacgrīvas novadā darbojas mākslinieciski augsti novērtēti kolektīvi , kuri ieguvuši sekojošus rezultātus:

Liepupes jauktais koris PERNIGELE, diriģente Arta Zunde, kormeistares Katrīna Borozdina un Katrīna Paula Felsberga- A pakāpe – visaugstāk novērtētais koris Limbažu koru apriņķī.
Salacgrīvas senioru sieviešu koris SALACA, diriģents Jānis Lucāns- 1. pakāpe
Ainažu jauktais koris KRASTS, diriģente Agra Jankovska- 1. pakāpe

Salacgrīvas vidējās paaudzes deju kolektīvs TINGELTANGELS vadītājs Jānis Ērglis -A pakāpe – visaugstāk novērtētais D grupas deju kolektīvs Limbažu deju apriņķī
Salacgrīvas senioru deju kolektīvs SAIVA , vadītāja Valentīna Kalniņa, koncertmeistare Ligita Dambe- 1. pakāpe
Ainažu kultūras nama senioru deju kopa RADURAKSTI, vadītāja Anita Gīze, koncertmeistare Lolita Jakabsone -2. pakāpe
Salacgrīvas jauniešu deju kolektīvs RANDA, vadītāja Anita Gīze, koncertmeistare Lolita Jakabsone- 1. pakāpe
Liepupes vidējās paaudzes deju kolektīvs ULUBELE, vadītājs Jānis Trezuns, koncertmeistare Sandra Budēviča- 1. pakāpe
Ainažu vidējās paaudzes deju kolektīvs RANDIŅŠ, vadītāja Anita Gīze, koncertmeistare Lolita Jakabsone- 1. pakāpe
Liepupes jauniešu deju kolektīvs LIEPUPĪTE, vadītājs Jānis Trezuns, koncertmeistare Sandra Budēviča -2. pakāpe
Salacgrīvas kultūras nama pūtēju orķestris ENKURS, vadītājs Vitālijs Bogdanovičs un diriģents Klāvs Borozdins – p/o konkursā Siguldā – 3. grupā 2. vieta

Paldies kolektīvu vadītājiem par atbildīgo un uz labiem rezultātiem virzīto darbu!
Paldies kolektīvu dalībniekiem par ieguldījumu-- laiku, pūlēm un atbildību- tautas mākslas attīstībā un Salacgrīvas novada vārda spodrināšanā!
Jūsu priekšnesumi vienmēr tiek bagātīgi apveltīti ar skatītāju/klausītāju aplausiem, simpātijām un līdzi jušanu!
Paldies Salacgrīvas novada domei par atbalstu tautas mākslas darbības nodrošināšanā-telpām, transportu un skaistajiem tērpiem!

Pārsla Dzērve Salacgrīvas novada kultūras centra direktore