26. aprīlis, 2018, Ceturtdiena

Rūsiņš, Sandris, Alīna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Uzsāktie detālplānojumi

25.03.2011 23:13

Detālplānojums nekustamajā īpašumā "Pelmas" (kadastra Nr. 6605 001 0077), Ainažos, Salacgrīvas novadā.

Uzsākts: 16.11.2016.

Lēmums: Nr.415

Ierosinātāja: Ingrīda Linda Sūrmane

Izstrādātājs: SIA "Vidzemes mērnieks"

Detālplānojums, nekustamajos īpašumos "Roņi" (kadastra Nr. 66600130026), "Roņi" (kadastra Nr. 66600130024), "Roņi 2" (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā

Uzsākts: 19.03.2014.

Lēmums: Nr.86

Ierosinātājs: SIA "ZS Invest", Gunta Razumeja

Izstrādātājs: SIA "Pils M"

Detālplānojums, zemes vienībai "Laveri" Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā (kad.Nr.66600070002)

Uzsākts: 20.11. 2013 lēmums Nr. Nr.568

Ierosinātājs: Māra Mežgaile

Izstrādātājs: SIA "VIA DESIGN GROUP"

Detālplānojums, Sporta ielā 4/6 Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
Uzsākts: 19.08. 2009 lēmums Nr. 123
Ierosinātājs: Salacgrīvas pašvaldība

Detālplānojums Pērnavas ielā 43; Pērnavas ielā 47A Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
Uzsākts: 16.12.2010 lēmums Nr. 435
Ierosinātājs: Māris Vētra
Izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”

Detālplānojums Pērnavas ielā 35C Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
Uzsākts: 16.12.2009 lēmums Nr. 433
Pirmā redakcija:19.05.2010 lēmums Nr. 271
Ierosinātājs: Ilze Ladusāne – Martirova
Izstrādātājs: Ivars Bebris

Detālplānojums "Mārītes", "Granti" Lembuži , Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
uzsākts: 16.06.2010. lēmums Nr. 332
1. redakcija nodota sabiedriskajai apspriešanai 15.06.2011. lēmums nr.350.
Ierosinātājs: Arņa Granta pilnvarojumā Ēriks Martinovs
Izstrādātājs: SIA „Pils M”

Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas materiāli

Paskaidrojuma raksts detalplanojums_paskaidrojuma_raksts.doc , Esošā izmantošana pasreizeja_izmantosana.pdf , Plānotā izmantošana galvenais_plans.pdf

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts no 22.06.2011.līdz 14.07.2011. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2011.gada 6.jūlijā plkst. 18 Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9. Ar detālplānojuma 1.redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 8-1, LV-1010. Konsultācijas pa tālr. 29606093 vai apmeklētāju pieņemšanas laikos otrdienās un piektdienās no plkst.9 līdz 18.

Detālplānojums Meldru iela 18, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
Uzsākts: 20.10.2010. Lēmuma Nr. 564
Ierosinātājs Lielsalacas evanģeliski luteriskā draudze

Detālplānojums "Bangas" Tūja, Liepupes pag.,
Uzsākts: 16.03.2011. lēmums Nr. 165
Ierosinātājs - Veltas Rones pilnvarojumā Ernests Ronis
Izstrādātājs - SIA „3D projekts”