26. aprīlis, 2018, Ceturtdiena

Rūsiņš, Sandris, Alīna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Pelmas” (kadastra Nr. 6605 001 0077), Ainažos, Salacgrīvas novadā

21.11.2016 11:04

Salacgrīvas novada dome 2016.gada 16.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr.415 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Pelmas” (kadastra Nr. 6605 001 0077), Ainažos, Salacgrīvas novadā. Detālplānojuma izstrādes mērķis – izvērtēt un pamatot nekustamo īpašumu zemes robežu pārkārtošanu, piekļūšanu, īpašuma attīstīšanu, aizsargājamo teritoriju zonējumu, aizsargjoslas.

Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA „Vidzemes mērnieks”. Detālplānojuma izstrādes vadītāja Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja – Marita Muceniece. Plašāku informāciju par detālplānojumu iespējams saņemt Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.

LĒMUMS Nr.415 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Pelmas” Ainažos, Salacgrīvas novadā (kadastra Nr. 66050010077) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66050010096