16. jūlijs, 2018, Pirmdiena

Hermīne, Estere

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Aktuālie projekti

iesniegtie projekti

Projekta nosaukums  Plānotās izmaksas
 (ES, Latvijas valsts vai pašvaldības budžeta finansējums) 
Stadija 

 Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” finansētais projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” (Reģ. Nr. 1-08/260/2018).
Vadošais partneris Latvijas Pašvaldību savienība, sadarbības partneri visas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldības

 Salacgrīvas novada domei piešķirtais LVAF finansējums  19628,00 eiro.

 

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekts Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā - “Saviļņojošā Vidzeme”.
Vadošais projekta partneris Carnikavas novada dome, sadarbības partneri Limbažu novada pašvaldība, Salacgrīvas novada dome un Saulkrastu novada dome.

 Kopējās projekta izmaksas ir 4793022,33 eiro, t.sk. ERAF finansējums – 2381180 eiro, savukārt nacionālais publiskais finansējums 602194,13 eiro

Salacgrīvas novada domes attiecināmās izmaksas projektā 954680,77 eiro, t.sk. ERAF finansējums 761977,84 eiro.

 

 Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Karjeras atbalsta projekts Salacgrīvas novadā

"Aspired zinātnes diena" Liepupes vidusskolā

 ESF finansējums periodam līdz 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam 9861.33 EUR  Projekts apstiprināts. Projekts tiek realizēts

 SAM 3.3.1. projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā” ideja (Sēņu iela, Svētciems) 

 190 091 EUR
 ERAF finansējums 161577 EUR Pašvaldības finansējums 28514 EUR
 Ideja apstiprināta. Projekta pieteikums CFLA jāiesniedz līdz 04.09.2017.
 SAM 3.3.1. projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētā” ideja (Transporta iela, Salacgrīva)  369 116 EUR
ERAF finansējums 313749 EUR
Pašvaldības finansējums 55367 EUR
 Ideja apstiprināta. Projekta pieteikums CFLA jāiesniedz līdz 04.09.2017.

 Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma, projekts „HIKING ROUTE ALONG THE BALTIC SEA COASTLINE IN LATVIA - ESTONIA”. Vadošais partneris – lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”

Vairāk par projektu:

Int eu.jpg

 Salacgrīvas novada finansējuma daļa kopējā
38 038 EUR
Igaunijas-Latvijas programmas finansējums
32332 EUR
Pašvaldības finansējums
5706 EUR
 Projekts apstiprināts 2017.gada janvārī

 Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma, projekts „Green Railway – Revitalization of former Narrow Gauge Railway lines through environmentally responsible tourism routeth”. Vadošais partneris – Vidzemes tūrisma asociācija.

 Par projektu

 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju, Beļģiju un Luksemburgu. Interreg Est-Lat projekta Green Railways ietvaros

Int eu.jpg

 

 Salacgrīvas novada finansējuma daļa kopējā
41 850 EUR
Igaunijas-Latvijas programmas finansējums
35572,50 EUR
Pašvaldības finansējums
6277,50 EUR
 Projekts apstiprināts 2017.gada janvārī

 Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma, projekts „Estonian and Latvian entrepreneurs corporation platform”. Vadošais partneris – Mulgimaa development centr (Igaunija).

 Vairāk par projektu:

 Igauņu uzņēmēju vizīte

"Igaunijas un Latvijas uzņēmēju sadarbības platforma"

Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai

Konkursa nolikums

Konkursa pieteikuma veidlapa

Int eu.jpg

 Salacgrīvas novada finansējuma daļa kopējā
29792,90 EUR
Igaunijas-Latvijas programmas finansējums
25323,96 EUR
Pašvaldības finansējums
4468,94 EUR

 Projekts apstiprināts 2017.gada janvārī 

 Īstenošnas periods:

01.05.2017 - 30.10.2018

 Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Safe coast and sea in Latvia and Estonia “SAFE SEA”. Vadošais partneris – Kurzemes plānošanas reģions.

Piekrastē uzsākts kopīgs projekts ar Igauniju labākai sadarbībai un reaģēšanai jūras piesārņojuma katastrofu gadījumā

Igaunijas-Latvijas programmas projekts 18 Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā / Safe Sea

Int eu.jpg

 Salacgrīvas novada finansējuma daļa kopējā
Igaunijas-Latvijas programmas finansējums
25500 EUR
Pašvaldības finansējums
4500 EUR
 Projekts apstiprināts 2017.gada janvārī
 EJZF projekts „Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā”.  200 000 EUR
EJZF un valsts finansējums 165289,26 EUR
Pašvaldības finansējums 34710,74 EUR
 1.kārtā projekts nav apstiprināts.
Iesniegts atkārtoti 4.kārtā – pašlaik vērtēšanā VRG „Jūrkante”
 EJZF projekts „Antropogēmās slodzes samazināšana Salacgrīvas novadā”  70 000 EUR
EJZF un valsts finansējums 57851,24 EUR
Pašvaldības finansējums 12148,76 EUR
 Projekts apstiprināts. Sākta projekta realizācija
 ELFLA projekts „Vieta pozitīvām emocijām”.

 Informācija par projektu

 20 000 EUR
ELFLA un 16518,93 EUR
Pašvaldības finansējums 3481,07 EUR
 Projekts apstiprināts. Sākta projekta realizācija
 SAM 4.2.2. projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā” ideja  128 200 EUR
ERAF finansējums 108970 EUR
Pašvaldības finansējums 19230 EUR
 Ideja apstiprināta. Projekta pieteikums CFLA jāiesniedz līdz 29.11.2017.
 Šveices sadarbības programma, projekts „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazaattīstītos reģionos”  1 350 EUR

Šveices finansējums 1350 EUR

 

 Projekts realizēts 2017.gada janvārī
 SAM 9.2.4.2. projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salacgrīvas novadā”  94 020 EUR
ES un valsts finansējums 94020 EUR
 Notiek projekta vērtēšana CFLA

 EJZF projekts „Saules un vēja enerģija Salacgrīvas novada ielu apgaismojumā”.

 

 200 000 EUR
EJZF un valsts finansējums 165289,26 EUR
Pašvaldības finansējums 34710,74 EUR
 Notiek projekta vērtēšana LAD
 SAM 5.4.1.1. projekts „Infrastruktūras izveide un atjaunošana antropogēnās
slodzes mazināšanai DL “Randu pļavas””
 83958 EUR
ERAF un valsts finansējums 74512 EUR
Pašvaldības finansējums 9446 EUR
 Notiek projekta vērtēšana CFLA
 EJZF projekts „Jūriņ' prasa smalku tīklu, dvēsel' - skaistas tradīcijas”  200 000 EUR
EJZF un valsts finansējums 165289,24 EUR
Pašvaldības finansējums 34710,76 EUR
 Notiek projekta vērtēšana VRG „Jūrkante”
 EJZF projekts „Nēģu fabrikas atjaunošana un dzīvojamās ēkas jumta un būvkonstrukciju stiprināšana bijušajā
zvejnieku saimniecībā “Upesjennas””
 200 000 EUR
EJZF un valsts finansējums 165289,26 EUR
Pašvaldības finansējums 34710,74 EUR
Notiek projekta vērtēšana VRG „Jūrkante”