23. februāris, 2018, Piektdiena

Haralds, Almants

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Līga Zālīte - 64071979 liga.zalite@salacgriva.lv 
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, pirmajā stāvā
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās:
8:00 – 13:00; 14:00 – 18:00
Otrdienās; trešdienās; ceturtdienās
8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Piektdienās:
8:00 – 13:00; 14:00 – 16:00
Sestdienās - pēc vienošanās laulību reģistrēšana.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Liepupē Ginta Jēkabsone - 64023933 ginta.jekabsone@salacgriva.lv 
Liepupes pagasta pārvaldē „Mežgravās”
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 8:00 – 13:00; 14:00 – 18:00
Trešdienās 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Piektdienās: 8:00 – 11:00
Sestdienās - pēc vienošanās laulību reģistrēšana.

Salacgrīvas novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi

Pakalpojumu veidlapas

 

2015.gads Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļā

 

 2015.gadā Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļā kopā izdarīti 130 ieraksti civilstāvokļa aktu reģistos: 35 – dzimšanas, 55 – laulības un 40 – miršanas  reģistros. Dažādi papildinājumi un labojumi veikti 14 reģistru ierakstos. Atkārtoti  izsniegtas 21 civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecība. Divas sievietes saņēmušas atļauju mainīt uzvārdu, viena – vārdu.

 

Dzimšana
No reģistrētajiem 35 jaundzimušajiem 17 ir meitenes, 18 - zēni. Reģistrēti arī divi dvīņu pāri: novembrī- dvīņu meitenes , decembrī – dvīņu puikas.  Kā pirmā novadniece reģistrēta 1.janvārī dzimusī meitenīte, kuras dzīvesvieta deklarēta Salacgrīvas pagastā. Laulībā dzimuši  15 bērni, ar paternitātes atzīšanu reģistrēti 17, bez ziņām par tēvu – 3 bērni, no kuriem vienam paternitāte atzīta pēc bērna tēva pilngadības iestāšanās. Pērn reģistrējot dzimšanu, iespēja iesniegt kopīgo trīspusējo paternitātes atzīšanas iesniegumu, izmantota vienreiz. Iesniegumu var rakstīt bērna māte, bērna mātes vīrs vai bijušais vīrs  un bērna bioloģiskais tēvs. Pretējā gadījumā par tēvu bērnam, kurš piedzimis sievietei laulības laikā vai ne vēlāk kā 306.dienā pēc tam, kad laulība izbeigusies, tiek ierakstīts bērna mātes vīrs (paternitātes pieņēmums). Paternitātes pieņēmumu var apstrīdēt tikai tiesā.
Pirmie bērni dzimuši 13 māmiņām, otrie – 12, trešie – 9, ceturtais – 1 māmiņai. Par mātēm kļuvušas sievietes, kuras dzimušas laikā no 1974. līdz 1998.gadam, tādējādi divas māmiņas, bērnam piedzimstot, nebija sasniegušas pilngadību. Interesanti, ka no reģistrētajiem bērniem neviens nav nācis pasaulē vakarā no pulksten 20.00 līdz 24.00. Naktī, laikā no pusnakts līdz 7.00 rītā, dzimuši  10 bērni. Kā dzimšanas vieta 14 bērniem norādīta Valmiera, 10 – Rīga, 9 – Cēsis, 2 – Sigulda.
Meitenēm doti vārdi Amēlija, Paula, Alīna, Beāte, Elza, Sofija, Elena, Ksenija, Ance(2), Ilze, Aivija, Dana Dagne, Dženija, Elīza, Ariāna un Linda Marī.
Puiši tikuši pie šādiem vārdiem – Ozols, Martins, Reinis, Rihards, Helmuts, Hugo, Maksims, Oto, Daniels (2), Ralfs, Adrians, Kaspars, Namejs, Jānis, Kristians, Sebastians un Jānis Krišs.
Visiem bērniem, kuru dzimšana reģistrēta Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļā, tiek dāvināti dzimšanas apliecības vāciņi ar novada ģerboni un kopš 2013.gada 14.februāra - Ainažu biedrības “Dzintarlāse” sarūpētie, ar Agras Jēgeres čaklajām rokām adītie zeķu pāri.

 

Laulības

 

Laulību reģistrācijā joprojām ir pieauguma tendence. No 35 laulībām 2013.gadā un 40 – 2014.gadā, pērn reģistrēto laulību skaits ir pieaudzis līdz 55. No tām 49 noslēgtas dzimtsarakstu nodaļā, 4 - Liepupes evaņģēliski luteriskajā draudzē, 2 – Lielsalacas evaņģēliski luteriskajā draudzē. Joprojām liela vēlme noslēgt laulību Salacgrīvas novadā ir citu novadu iedzīvotājiem. Tas nav tāpēc, ka laulātais ir noskatīts mūsu pusē. Piem. viens līgavainis bija Beļģijas pilsonis un kopā ar savu izredzēto, meiteni no Latvijas, speciāli ieradās Salacgrīvā, lai “jā” vārdu teiktu pie jūras. Ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām reģistrētas 22 laulības.
Laulību mūsu novadā noslēguši 29 Rīgas iedzīvotāji. Pārējo laulājamo dzīvesvietas deklarētas teju visā Latvijā   - Liepājā,  Venstpilī,  Jūrmalā,  Jelgavā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Valmierā, Kuldīgā, Ikšķilē, Mālpilī, kā arī Mārupes, Ādažu, Limbažu, Saulkrastu, Alojas, Valkas, Ilūkstes,  Priekuļu, Priekules,  Varakļānu, Ķekavas, Stopiņu novados, pat Beļģijā un Tallinā. No 110 salaulātajiem mūsu novadnieki bija 19 līgavas un 24 līgavaiņi.
Kā svinīgas tika pieteiktas 39 laulību reģistrācijas, bet 10 pāri vēlējās savas attiecības nostiprināt tikai juridiski, bez svinīgas ceremonijas rīkošanas. Atgādinu, ka dzimtsarakstu nodaļā joprojām ir iespējams reģistrēt laulību, bez pāra klātesot tikai diviem lieciniekiem. Par to jāmaksā vienīgi valsts nodeva 14 eiro.
Pāri, kuros laulībā pirmo reizi stājās abi, bija 43. Iepriekšēja laulību pieredze ir bijusi 11 vīriešiem (astoņas otrās laulības un trīs trešās laulības) un 6 sievietēm (trīs otrās un trīs trešās laulības). Piecos gadījumos abi laulājamie stājās atkārtotā laulībā. Interesanti un jauki, ka viens pāris savstarpējā laulībā pēc pārtraukuma stājās atkārtoti. Līgavaiņu vecuma amplitūda no 21 līdz 63 gadiem, līgavu - no 19 līdz 53 gadiem. Noslēdzot laulību, vīrietis uzvārdu mainījis tikai vienā gadījumā, un abi ar sievu pieņēmuši kopīgu dubultuzvārdu. Savukārt piecas sievietes savam pirmslaulības uzvārdam pievienojušas vīra uzvārdu. Astoņos gadījumos sievietes saglabājušas pirmslaulības uzvārdu.
Atzīme par laulības šķiršanu pie notāra izdarīta 7 laulības reģistra ierakstos, par šķiršanu tiesā – 2.

 

Miršanas reģistrācija

 

2015.gadā Salacgrīvas nodaļā reģistrēti 40 miršanas fakti (2014.gadā – 56). Divi no reģistrētajiem bija citu novadu iedzīvotāji. Diemžēl kopējais mirušo skaits novadā ir lielāks, jo reģistrācija tiek veikta arī citur. Apkopojot Iedzīvotāju Reģistra datus, mirušo novadnieku skaits sasniedz 110 (59 sievietes un 51 vīrietis). No reģistrētajiem jaunākais bija 54 gadīgs vīrietis, bet visgarāko mūžu bija piedzīvojusi 97 gadīga sieviete. Ļoti daudzos gadījumos kā nāves cēloņi norādītas sirds un asinsvadu slimības, 11 gadījumos tas ir bijis ļaundabīgs audzējs. Vairākus gadus demogrāfiskā bilance novadā ir ar negatīvu zīmi.

 

Atgādinām, ka pēc bērna dzimšanas reģistrēšanas dzimtsarakstu nodaļā, jādeklarē arī viņa dzīvesvieta. Ja nepieciešams saņemt izziņu par bērna deklarēto dzīvesvietu, tad deklarēšana jāveic pie speciālista pašvaldībā. Pirmreizēji deklarējot bērna dzīvesvietu pie speciālista, valsts nodeva nav jāmaksā.
Iespēja vienlaicīgi reģistrēt bērna dzimšanu un deklarēt bērna dzīvesvietu ir Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 1.stāvā 107. kab.  pie Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Līgas Zālītes (tālr. 64071979). Bērna dzimšanas reģistrāciju varat veikt arī pie Gintas Jēkabsones (tālr. 64023933) Liepupes pagasta pārvaldē un dzīvesvietu deklarēt Liepupes pagasta vai Ainažu pilsētas pārvaldē pie sekretāres.
Bērna dzīvesvietu elektroniski var deklarēt arī vecāki paši, ja lieto kādu no piedāvātajām internetbankām vai elektronisko parakstu. Portālā www.latvija.lv sadaļā “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana” tas izdarāms bez maksas.

 

Novēlu, lai novada iedzīvotājiem šis gads dod iespēju sajust savu gribu un varēšanu un īstenot kaut vienu no savām iecerēm un  visiem kopā sajust mūs vienojošās vērtības un spēku tās nosargāt. Lai mierīgs un gaišs 2016.gads!
Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Līga Zālīte

 

2014.gads Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļā

Aizvadītajā gadā Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļā dzimšanas reģistrā izdarīti 41 ieraksti. No jaundzimušajiem 17 ir meitenes, 24 - zēni. Pirmais reģistrētais novadnieks bija 2013.gada nogalē dzimušais liepupietis.
Meitenēm doti vārdi Adriāna, Amanda, Annika, Elizabete, Enija, Gabriela (2), Keita, Keitija, Kitija Rebeka, Lavīnija, Linda, Monta, Nele, Rebeka Dace, Sāra, Viktorija. Reģistrēto puišu vārdi ir Adrians, Aleksandrs, Augusts, Daniels, Demīds, Dominiks, Eduards Jānis, Emīls, Gabriels, Gabriels Artūrs, Jānis (3), Jēkabs, Kaido, Kārlis, Krišjānis, Mārcis, Mārtiņš, Rivo, Rojs, Sandis, Tomass, Valters.
Ar paternitātes atzīšanu reģistrēti 22 bērni, bez ziņām par bērna tēvu – viens. Pērn dzimtsarakstu nodaļā nav iesniegts neviens trīspusējs paternitātes atzīšanas iesniegums. Visvairāk jaundzimušo mīt Salacgrīvā. Pirmdzimto bērniņu ir sagaidījušas 17 māmiņas, tajā skaitā arī dvīņu māmiņa, kura ar minūtes starpību dzīvību dāvājusi arī otrai meitiņai. 2014.gads ar dvīņu meitenēm Adriānu un Gabrielu ir iepriecinājis Salacgrīvā mītošo ģimeni. Trešo reizi jānosauc skaitlis 17 - tik māmiņām reģistrēti otrie bērni. Kā trešie savām māmiņām piedzimuši pieci bērni, ceturtie - tikai divi. Visvairāk reģistrēti janvārī, augustā, septembrī un novembrī dzimušie bērni. Bērni dzimuši 19 – 42 gadus sasniegušām sievietēm. Tēvu vecuma robeža no 21 līdz 46 gadiem.
Visiem bērniem, kuru dzimšana reģistrēta Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļā, tiek dāvināti dzimšanas apliecības vāciņi ar novada ģerboni un Ainažu biedrības “Dzintarlāse” sarūpētie Agras Jēgeres adītie zeķu pāri. Ar savām adītajām dāvanām mazajiem Agras kundze iepriecina jau trešo gadu.

Apkopojot statistiku par reģistrētajām laulībām, nākas secināt, ka to skaitam ir tendence pieaugt. Pieaugumu dod citu novadnieku vēlme noslēgt laulību mūsu pusē. Novadā 2010.gadā reģistrēta 21 noslēgtā laulība, 2011.gadā – 26, 2012.gadā – 15, 2013.gadā – 35 un 2014.gadā – 40. Pērn no tām baznīcā noslēgtas 3 laulības, visas Liepupes evaņģēliski luteriskajā draudzē. Pagājušajā gadā mūsu novadā “jā” vārdu teica līgava no Norvēģijas un līgavaiņi no Vācijas un Lietuvas. Visvairāk laulāties gribētāju piejūras novadā bija rīdzinieki. 12 līgavaiņu un 17 līgavu deklarētās dzīvesvietas bija Rīgā. Salacgrīvas novadā vīra godā iegāja arī līgavaiņi no Bauskas, Babītes, Salaspils, Cesvaines, Dobeles Ķekavas, Limbažu, Siguldas, Krimuldas, Olaines, Daugavpils novadiem, savukārt līgavas pārstāvēja Lielvārdes, Engures, Alojas, Salaspils, Alojas, Aizkraukles, Carnikavas, Siguldas, Ķekavas un Olaines novadus. Mūsu novadnieki bija 11 līgavas un 11 līgavaiņi.
Kā svinīgas tika pieteiktas 28 laulību reģistrācijas. Pēc pāru vēlmes, laulības tika noslēgtas arī kabinetā bez svinīgas ceremonijas, tikai liecinieku klātbūtnē parakstot laulības reģistra ierakstu.
24 pāri bija tādi, kuros laulībā abi stājās pirmo reizi. Laulību pieredze, neskaitot atraitņus, ir bijusi gan 10 vīriešiem, gan 10 sievietēm. Piecos gadījumos abiem laulājamiem tika reģistrēta atkārtota laulība. Otrajā laulībā stājušies 8 vīrieši un 7 sievietes, trešajā – 1 vīrietis un 2 sievietes, ceturtajā – pa vienam vīrietim un sievietei. Jaunākais līgavainis – 25, vecākais – 59 gadus vecs, savukārt līgavas bija 22 - 55 gadu vecas. Noslēdzot laulību, vīrieši uzvārdus nav mainījuši. Savukārt 3 sievietes paturēja savu pirmslaulības uzvārdu.
Diemžēl gada laikā 14 agrāk veiktajos laulības reģistra ierakstos tika izdarīta atzīme par laulības šķiršanu. Pie notāra laulība šķirta 11 gadījumos, tiesā – 3.

2014.gadā Salacgrīvas nodaļā reģistrēti 56 miršanas fakti (2013.gadā – 60), bet šis skaitlis neparāda kopējo mirušo novada iedzīvotāju skaitu, jo reģistrāciju var veikt jebkurā nodaļā Latvijā. Pieci no reģistrētajiem bija citu novadu iedzīvotāji. Apkopojot Iedzīvotāju Reģistra datus, mirušo novadnieku skaits sasniedz 116. No reģistrētajiem Aizsaulē aizgājušajiem bija 26 sievietes un 30 vīrieši. Jaunākais no mirušajiem bija 39 gadīgs vīrietis, bet visgarāko mūžu bija piedzīvojusi 99 gadīga sieviete. Demogrāfiskā bilance novadā joprojām ir ar negatīvu zīmi.

Dažādu iemeslu dēļ 17 reģistru ierakstos izdarīti papildinājumi vai labojumi. Atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegtas 16 reizes. Viena persona saņēmusi atļauju mainīt uzvārdu.

Atgādinām, ka pēc bērna dzimšanas reģistrēšanas dzimtsarakstu nodaļā, jādeklarē arī viņa dzīvesvieta. Ja nepieciešams saņemt izziņu par bērna deklarēto dzīvesvietu, tad deklarēšana jāveic pie speciālista pašvaldībā. Pirmreizēji deklarējot bērna dzīvesvietu pie speciālista, valsts nodeva nav jāmaksā.
Iespēja vienlaicīgi reģistrēt bērna dzimšanu un deklarēt bērna dzīvesvietu ir Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 1.stāvā 107. kab. pie Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Līgas Zālītes (tālr. 64071979). Bērna dzimšanas reģistrāciju varat veikt arī pie Gintas Jēkabsones (tālr. 64023933) Liepupes pagasta pārvaldē un dzīvesvietu deklarēt Liepupes pagasta vai Ainažu pilsētas pārvaldē pie sekretāres.
Bērna dzīvesvietu elektroniski var deklarēt arī vecāki paši, ja lieto kādu no piedāvātajām internetbankām vai elektronisko parakstu. Portālā www.latvija.lv sadaļā “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana” tas izdarāms bez maksas.

Par 2013.gadu Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļā

Jaundzimušo reģistrācija

Jāņus tomēr varēsim sveikt! 2013.gadā Salacgrīvas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti divi Jāņi – viens gada sākumā Ainažu pagastā, otrs – gada nogalē Salacgrīvas pagastā. Lūk, kādi vārdi doti mūsu nodaļā reģistrētajiem jaundzimušajiem: Agris, Alberts, Aleksa, Aleksandrs, Alise, Antons, Arta Kristīna, 2 Dārtas, Domeniks, Gabriela, Gustavs, Halina, Hugo, Ītans, Jana, 2 Jāņi, Kārlis Augusts, Krista, Kristofers, Kristofers Kārlis, Linda, Markuss, Marta, Martina, Mārtiņš, Nikolass, Olivers Andis, Oskars, Patrīcija, Ralfs, Ričards, 2 Rihardi, Roberts, Sendija, Una.

Gada laikā nodaļā reģistrēti 38 bērni, bet novadā pavisam kopā klāt nākuši 50 jaundzimušie. Tas nozīmē, ka vecāki izmantojuši iespēju savu bērnu dzimšanu reģistrēt citās nodaļās. Atgādinām, ka reģistrējot bērniņu Salacgrīvas novada dzimtsarakstu nodaļā, dzimšanas apliecību vāciņus ar novada ģerboni dāvinām. Bez tam arī kādu laiku, kamēr nepagurs mūsu novadnieces Agras Jēgeres čaklās rokas, dāvanā jaundzimušajiem būs iespēja saņemt viņas adītās zeķītes. 

No pērn reģistrētajiem bērniem 15 bija meitenes un 23 - zēni. Kā pirmie savām māmiņām piedzimuši 14 bērni, otrie bērni gandrīz tikpat – 13, trešie jau mazāk – 8, bet ceturtie – tikai 3 māmiņām. Salacgrīvas pagastā vienai māmiņai rūpes un uzmanība nu ir jādala diviem dvīņu zēniem – Markusam un Robertam. Jaunākajai māmiņai pagājušajā gadā bijuši 18 gadi, pieredzējušākajai – 42.

Ļoti liels skaits, t.i. 23 jaundzimušie reģistrēti ar paternitātes atzīšanu. Tas nozīmē, ka bērna māte un tēvs savstarpēji nav reģistrējuši laulību. Šādā gadījumā, reģistrējot bērna dzimšanu, abiem bērna vecākiem jāierodas dzimtsarakstu nodaļā, lai uzrakstītu paternitātes atzīšanas iesniegumu. Reģistrējot dzimšanu ar paternitātes atzīšanu, 20 bērniem dots tēva uzvārds. 2012.gadā seši tēvi vai nu „nebija pamanījuši”, ka viņiem piedzimis bērns, vai arī mātes bija izlēmušas vienas uzņemties atbildību par savu bērnu. Aizpērn izteiktā cerība, lai nebūtu jāizsniedz dzimšanas apliecības, kurās nav ierakstītas ziņas par tēvu, 2013.gadā ir piepildījusies!  

2013.gada 1.janvārī stājās spēkā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums un grozījumi Civillikumā, kuri dod iespēju, reģistrējot dzimšanu, ziņas par bērna tēvu ierakstīt uz trīspusējā paternitātes atzīšanas iesnieguma pamata. Bērna māte, bērna mātes vīrs vai bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs iesniedz kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu, lūdzot par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu. Šādā gadījumā paternitātes pieņēmums, ka bērna tēvs ir bērna mātes vīrs vai bijušais vīrs, nestājas spēkā. Ja trīspusējais paternitātes atzīšanas iesniegums, reģistrējot dzimšanu, netiek iesniegts, stājas spēkā paternitātes pieņēmums, kuru var apstrīdēt tiesā. Pagājušajā gadā nodaļā, pamatojoties uz trīspusējo paternitātes atzīšanas iesniegumu, ir reģistrēts viens bērns.

Laulību reģistrācija

Pieaudzis mūsu nodaļā reģistrēto noslēgto laulību skaits. 2013.gadā Salacgrīvas novadā savas ģimenes nodibinājuši 35 pāri. Tas ir par divdesmit laulībām vairāk nekā 2012.gadā. Dzimtsarakstu nodaļā „jā” vārds teikts 33 reizes, baznīcā – 2. Laulību noslēgušo personu vecuma amplitūda ir plaša. Jaunākā līgava bija 23 gadus jauna, savukārt jaunākais līgavainis - 21 gadu jauns. Laulību noslēdzis arī atraitnis, kuram apritējis 81 gads. Savukārt sieviešu gadu skaita augstākā robeža, noslēdzot laulību, ir bijis 71 gads. Atkārtotā laulībā stājās 10 vīrieši, no šī skaita – 2 atraitņi. Savukārt no 9 sievietēm, kuras laulību noslēgušas atkārtoti, 4 bija atraitnes. No atkārtotajām laulībām viens vīrietis un arī viena sieviete laulību noslēdza trešo reizi, pārējie stājās otrajā laulībā. 

Mūsu novadā laulību ar Latvijas pilsoņiem noslēguši divi ārzemnieki – Lietuvas un Vācijas pilsoņi. 11 pāri bija tādi, kuros abu deklarētās dzīvesvietas ir Salacgrīvas novads. No 35 līgavaiņiem 10 pārstāvēja citus Latvijas novadus, bet 9 bija Rīgas iedzīvotāji. No 35 līgavām 13 bija no citiem novadiem, bet 8 - rīdzinieces. Droši vien jaunā iespēja laulību noslēgt ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām ir pievilinājusi citu novadu iedzīvotājus. Pagājušajā gadā ārpus nodaļas telpām laulības noslēgtas 10 reizes. Tiek izmantota iespēja laulību noslēgt arī kabinetā bez svinīgas ceremonijas, tikai liecinieku klātbūtnē parakstot laulības reģistru. Tam ir vairāki iemesli – pārliecība un uzskati, materiālie apstākļi, vēlme noslēgto laulību svētīt svinīgā ceremonijā baznīcā pēc tam vai citi apstākļi.

Pēc laulības noslēgšanas vīrieši uzvārdus nav mainījuši, izņemot vienu gadījumu, kad laulātie izvēlējušies veidot kopēju dubultu uzvārdu no abu laulāto pirmslaulības uzvārdiem. Piecas sievietes savam pirmslaulības uzvārdam pievienojušas vīra uzvārdu, četras atstājušas savu pirmslaulības uzvārdu, bet lielākā daļa sieviešu pieņēmušas vīra uzvārdu.

Viens pāris atzinās, ka iepazinušies pirms 4 gadiem Salacgrīvā POSITIVUS festivālā. Tas arī bijis noteicošais faktors laulības noslēgšanas vietas izvēlei. Šī gada janvārī pasaulē nācis arī pāra pirmdzimtais dēliņš. Jācer, ka šādas liktenīgas tikšanās ir bijušas daudz vairāk, lai gan oficiālas informācijas par to mums nav.

Mirušo reģistrācija

Diemžēl demogrāfiskā bilance joprojām ir negatīva. Pērn Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 60 aizsaulē aizgājušie. Četri no reģistrētajiem nebija mūsu novada iedzīvotāji. Savukārt pēc Iedzīvotāju reģistra datiem mirušo novadnieku skaits ir daudz lielāks – 119. Atšķirība skaitļos tāpēc, ka ar 2013.gadu likums paziņoto miršanas faktu atļauj reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā. No reģistrētajiem mirušajiem 35 bija sievietes un 25 – vīrieši. Piecas mirušās sievietes bija nodzīvojušas garus mūžus – no 91 līdz 96 gadiem. Divpadsmit sievietes un četri vīrieši miruši vecumā no 80 līdz 89 gadiem. Deviņpadsmit iedzīvotāji miruši vecumā no 70 līdz 79 gadiem. Arī šajā vecumā pārsvarā ir mirušas sievietes. Vecumā no 60-69 gadiem – 3 sievietes un 7 vīrieši, vecumā no 50-59 gadiem – 1 sieviete un 5 vīrieši, 43 – 45 gadu vecumā no dzīves šķīrušies 3 novadnieki un diemžēl arī 2 gadīgs bērniņš.

Laulības reģistri ar ziņām par laulības šķiršanu papildināti 11 reizes (par diviem mazāk nekā 2012.gadā). Dažādu iemeslu dēļ papildinājumi vai labojumi izdarīti 20 reģistru ierakstos. 22 reizes izsniegtas atkārtotas apliecības, jo iepriekšējie dokumenti ir pazaudēti vai aktualizēts to saturs. Saņemts viens pamatots uzvārda maiņas iesniegums. Rezultātā persona ir saņēmusi atļauju mainīt uzvārdu. Interesanti, ka tagad mūsu novadā dzīvo vīrietis, kurš saņēma TM Dzimtsarakstu departamenta atļauju mainīt tautību uz „lībietis”. Jāpiebilst, ka mainot tautības ierakstu uz „lībietis (līvs)”, valsts nodeva nav jāmaksā.

Atgādinām, ka pagājušajā gadā stājās spēkā likuma norma, ka iesniegums un citi dokumenti laulības noslēgšanai jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļā arī tad, ja svinīgā ceremonija paredzēta baznīcā. Par dokumentu pārbaudi tiek izsniegta izziņa, kuru var iesniegt garīdzniekam vai citai dzimtsarakstu iestādei, ja mainījušies apstākļi un ir vēlme laulību noslēgt citā novadā. 

2013. gada 27.septembrī mainījās arī valsts nodevu apmēri. Par laulības reģistrāciju tagad jāmaksā 14 euro, par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu un atjaunošanu – 7 euro, par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecību – 7 euro. Ja nepieciešama tikai izziņa, jāmaksā pašvaldības nodeva 2,85 euro. Protams, ir paredzēti gadījumi, kad no nodevas atbrīvo.

Ja bērna dzimšanu reģistrē Salacgrīvā, tad arī viņa dzīvesvietu tagad varat deklarēt turpat Dzimtsarakstu nodaļā. Bērna dzīvesvietas pirmreizējā deklarēšana ir bez maksas. 

Lai varam informēt par līdzi ņemamajiem dokumentiem un vienoties par ērtāko pieņemšanas laiku, jebkurā gadījumā iesakām pirms nākšanas uz nodaļu mums piezvanīt. Par dzimtsarakstu jautājumiem katru darba dienu lūdzam zvanīt Līgai Zālītei pa tālr. 64071979 vai nākt uz Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļu Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 1.stāvā. Liepupes pagasta pārvaldē „Mežgravās” Jūs apkalpos pirmdienās, trešdienās, piektdienās Ginta Jēkabsone, tālr. 64023933. 

2012. gads Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļā

2012.gadā Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 15 laulības. No tām – 12 noslēgtas dzimtsarakstu nodaļā, 3 – baznīcā. Sešas ģimenes izveidojušās no mūsu novada iedzīvotājiem. Trīs novadnieki noslēguši laulību ar citā novadā noskatītu dzīvesdraugu. Mūsu pusē gredzenus mijuši seši pāri no citiem novadiem, tajā skaitā – viens līgavainis no Lielbritānijas. 13 senāk sastādītos laulības reģistros izdarītas atzīmes par laulības šķiršanu. Šis rādītājs tomēr ir zemāks nekā 2011.gadā. Divi pāri bija izteikuši vēlmi svinīgi atskatīties uz saviem laulībā aizvadītajiem 50 zelta gadiem.

Jau vairākus gadus negatīva ir demogrāfiskā bilance. Pērn 90 reģistrēto aizsaulē aizgājušo iedzīvotāju ir par 43 vairāk nekā dzimušo. Mirušo skaits gan ir samazinājies, jo divus iepriekšējos gadus tas pārsniedza simtu.

Trešo gadu pēc kārtas sastādīto dzimšanas reģistru skaits ir samērā nemainīgs, pat minimāli pieaugošs. Dzimšanas apliecības izsniegtas 27 meitenēm un 20 zēniem. Divkāršs bērnu sagaidīšanas prieks ir bijis vienā ģimenē, kurā diviem puišiem pievienojušās dvīnītes. Sešos reģistros ziņas par tēvu iztrūkst, tomēr jācer, ka šo bērnu reālajās dzīvēs tēvi savas vietas tukšas neatstās. 22 dzimšanas reģistri sastādīti ar paternitātes atzīšanu. Vienam bērnam paternitāte noteikta tiesā. Visvairāk jaundzimušo reģistrēts gada pirmajā pusē. Bērniem likti atšķirīgi vārdi, bet ir vārdi, kuri iecienīti vairāk – Alise, Katrīna, Marta, Gustavs un Martins. Pie diviem vārdiem tikuši 7 bērni. 

Dažādu iemeslu dēļ 28 reģistru ierakstos izdarīti papildinājumi vai labojumi. 20 reizes izsniegtas atkārtotas apliecības, jo iepriekšējie dokumenti ir pazaudēti vai aktualizēts to saturs. Pa vienam ir saņemti pamatoti vārda un uzvārda maiņas iesniegumi, kā rezultātā personas ir saņēmušas atļaujas mainīt vārdu vai uzvārdu.

Šajā gadā ir izmaiņas civilstāvokļu aktu reģistrēšanā, jo ar 2013.gada 1.janvāri ir stājies spēkā jaunais Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums un pieņemti grozījumi Civillikuma Ģimenes tiesību daļā. Turpmāk nebūs publiski jāizsludina pieteiktās laulības, lai gan no iesnieguma rakstīšanas līdz laulības noslēgšanas dienai tāpat paredzēts vismaz viens mēnesis. Iesniegums un citi dokumenti laulības noslēgšanai jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļā arī tad, ja svinīgā ceremonija paredzēta baznīcā. Par dokumentu pārbaudi tiks izsniegta izziņa, kuru varēs iesniegt garīdzniekam vai citai dzimtsarakstu iestādei, ja mainījušies apstākļi un ir vēlme laulību noslēgt citā novadā. Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību ārpus nodaļas telpām - citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus. 

Pēc saņemtajiem jautājumiem par laulību noslēgšanu, jāvērš uzmanību uz to, ka dzimtsarakstu nodaļas funkcija ir reģistrēt civilstāvokļa aktu, šajā gadījumā – reģistrēt laulības noslēgšanu. Ja personas vēlas, laulības reģistrēšanu, tā saukto – oficiālo daļu, dzimtsarakstu iestāde nodrošina svinīgu, bet tas nenozīmē, ka dzimtsarakstu nodaļai ir jāorganizē kāzu svinības. To pēc pašu izvēles var lūgt darīt kāzu rīkotājus vai vedējus (lieciniekus).

Ja izmaiņām laulību noslēgšanā ir pievērsta paaugstināta sabiedrības un masu mediju uzmanība, tad jaunā iespēja paternitātes atzīšanā ir atstāta novārtā. Jaunais likums paredz, ka, reģistrējot bērna dzimšanu, bērna māte, bērna mātes esošais vai bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs var rakstīt kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs paši sev atvieglosiet dzīvi, ja ievērosiet procesu tradicionālu secību, juridiski sakārtojot savas attiecības.

Iesakām pirms nākšanas uz nodaļu piezvanīt, lai varam informēt par līdzi ņemamajiem dokumentiem un vienoties par ērtāko pieņemšanas laiku. Par dzimtsarakstu jautājumiem lūdzam zvanīt Līgai Zālītei Salacgrīvā – tālr. 64071979 un Gintai Jēkabsonei Liepupē – tālr.640 23933. Gaidām Jūs arī Dzimtsarakstu nodaļā Salacgrīvā, Smilšu ielā 9 un Liepupē, „Mežgravās”.

2011. gads Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļā

2011.gadā sastādītie civilstāvokļa akta reģistri liecina, ka Salacgrīvas novadā noslēgtas 26 laulības, 3 no tām – baznīcā, reģistrēti 46 jaundzimušie un aizsaulē aizgājuši 102 iedzīvotāji. Joprojām saglabājas negatīva iedzīvotāju bilance. Laulību var reģistrēt jebkurā nodaļā neatkarīgi no dzīvesvietas, tāpēc Salacgrīvas novadā gredzenus mijuši 10 pāri no citiem novadiem, bet 4 mūsu novadnieki savu dzīvesbiedru noskatījuši citā novadā. 12 laulātos pārus izveidojuši Salacgrīvas novada iedzīvotāji. Kopumā mūsu novadā salaulāti par 5 pāriem vairāk nekā 2010.gadā un par 3 vairāk nekā 2009.gadā. Vidējais jaunlaulāto sieviešu vecums – 30,5 gadi, vīriešu – 35. Jauki, ka viens pāris kopdzīvi uzsākuši jau cienījamā vecumā pēc tuva cilvēka zaudējuma sāpju pārdzīvošanas.
Savukārt strauji pieaudzis laulību šķiršanas skaits. Atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 22 reģistros. Tas ir par 16 šķirtām laulībām vairāk nekā 2010.gadā. Krasais pieaugums varētu būt skaidrojams ar to, ka 2011.gada sākumā stājās spēkā likums, kas atļauj šķirt laulību ne tikai tiesā, bet arī pie notāra.
Novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 46 jaundzimušie, tikai par 3 bērniņiem vairāk nekā 2010.gadā. Pērn reģistrētas 27 meitenes un 19 zēni. Meitenēm populārākie vārdi, kuri doti divām meitenēm katrs, ir Alise, Emīlija, Estere un Kristiāna. Savukārt puišiem vienādu vārdu nav. Četrām meitenēm dokumentos būs rakstīti divi vārdi – Alise Laura, Estere Elīna, Kitija Keita, Samanta Nikola. Starp meitenēm dotajiem ir vārdi Amēlija, Dārta, Hanna, Lote, Undīne un Sofija. Arī viena zēna vecāki ir izmantojuši iespēju ielikt divus vārdus – Pēteris Kristers. Zēni tiks saukti tādos vārdos kā Gundis, Kristofers, Patriks, Vestards, Viljams.
Visvairāk piedzimuši pirmie bērni – 24 māmiņām, 14 – otrie, 7 – trešie un 1 septītais bērniņš. Šo māmiņu vidējais vecums – 28 gadi.
23 dzimšanas reģistri sastādīti ar paternitātes atzīšanu, jo jaundzimušo vecāki nav stājušies laulībā. Vienam bērnam paternitāte noteikta tiesā. Ziņas par bērna tēvu nav ierakstītas vienā dzimšanas reģistrā. Šī gada sākumā ir reģistrēts viens pērnā gada decembrī dzimis puisītis.
Diemžēl mirušo skaits pārsniedz dzimušo skaitu. No reģistrētajiem mirušajiem 59 ir sievietes un 44 vīrieši. Visgarāko mūžu ir nodzīvojusi 95 gadus vecā novada iedzīvotāja. Vecumā 30-39 gadi miris 1 iedzīvotājs, 40-49 gadi – 2 iedzīvotāji, 50-59 gadi – 9 iedzīvotāji, 60-69 gadi – 18 iedzīvotāji. Visvairāk mirušo ir vecuma grupās 70-79 gadi – 34 un 80-89 gadi – 31 mirušais. Pēc deviņdesmit gadu vecuma sasniegšanas mirušas 7 sievietes. Tendence, ka pārsvarā mūžībā aiziet 70, 80 un 90 gadīgie novada iedzīvotāji, bija arī 2010.gadā.
Pārsvarā gadījumu nāves cēlonis ir bijusi slimība vai vecums. Pa vienam gadījumam nāves iemels bijusi trauma, autoavārija, pašnāvība un nenoteikti dabīgi apstākļi.
2011.gadā veiktas 2 uzvārda maiņas, kuru pamatojums ir bijusi vēlme iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā. Par to jāmaksā valsts nodeva Ls 50. Ja persona maina gan vārdu, gan uzvārdu, valsts nodeva ir Ls 100. Gadījumos, kad apliecība pazudusi, bojāta vai konkrētai personai nepieciešama kādas lietas kārtošanai, tiek izsniegta atkārtota civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinoša apliecība. 2011.gadā izsniegtas 23 šādas apliecības. 
Atgādinām, ka par dzimtsarakstu jautājumiem laipni lūdzam zvanīt Līgai Zālītei Salacgrīvā – tālr. 640 71979 un Gintai Jēkabsonei Liepupē – tālr.640 23933. Gaidām Jūs arī Dzimtsarakstu nodaļā Salacgrīvā, Smilšu ielā 9 un Liepupē, „Mežgravās”.

Salacgrīvas novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Līga Zālīte

Aizvadītais 2010.gads Salacgrīvas novada dzimtsarakstu nodaļā
2010.gadā Salacgrīvas novadā darbojās vienota dzimtsarakstu nodaļa, kuru izveidoja izveidota 2009.gada 1.septembrī. Ar novada dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu Ainažu, Liepupes un Salacgrīvas iedzīvotājus reģistrē vienotā reģistrā. Novada iedzīvotāji tiek apkalpoti Salacgrīvā, Smilšu ielā 9 un Liepupē, „Mežgravās”.

Pagājušajā gadā novadā ir ievērojami samazinājies reģistrēto jaundzimušo bērnu skaits – tikai 43. Novada teritorijā kopā, t.i. Liepupes pagastā, Ainažu un Salacgrīvas pilsētas un to lauku teritorijās, 2007.gadā bija reģistrēts 61 bērns, 2008.gadā – 68 un 2009.gadā – 60 jaundzimušo.
Nodaļā reģistrētie pirmie bērni ir piedzimuši 10 māmiņām. Par 6 vairāk, t.i. 16, ir dzimuši otrie bērni. Kā trešie bērni māmiņai pasaulē nākuši 9 mazuļi, ceturtie – 6, piektais un septītais pa vienam. Pagājušajā gadā zēni dzimuši vairākumā. 2010.gadu par savējo varēs saukt 16 meitenes un 27 zēni.
Daudz bērnu, t.i. vairāk nekā puse, dzimst nereģistrētā laulībā. Ar paternitātes atzīšanu sastādīti 23 reģistri. Tikai viena dzimšanas apliecība tika izsniegta bez ziņām par tēvu.

Savukārt par laulības noslēgšanu novadā sastādīts 21 reģistrs, desmit no tiem – par baznīcā noslēgtajām laulībām. Atzīmes par laulības šķiršanu izdarītas 6 reģistros.
Diemžēl krasi pieaudzis mirušo cilvēku skaits. 2010.gadā tas sniedzas jau līdz 115 (4 no reģistrētajiem ir citu pašvaldību iedzīvotāji). Sastādīti arī divi īpaša gadījuma miršanas reģistri. Aizsaulē pārsvarā devušies vecāka gadagājuma cilvēki. Ļoti agri dzīves pavediens pārtrūcis trīs novadniekiem. Vecumā no 50 līdz 60 gadiem reģistrēti 11 mirušie, no 60 līdz 70 gadiem – 19, no 70 līdz 80 – 25. Visvairāk no dzīves aizgājuši sirmgalvji vecumā no 80 līdz 90 gadiem, bet 7 bija pārkāpuši 90 gadu slieksnim. No mirušajiem 60 bija sievietes un 55 - vīrieši.
Deviņos civilstāvokļa aktu reģistros veikti dažādi papildinājumi. Ne reti iedzīvotājiem rodas vajadzība pēc atkārtotas dzimšanas, miršanas vai laulības apliecības. Pērn tādas ir izsniegtas 28.

Pagājušajā gadā tika izsniegta viena apliecība par uzvārda maiņu. Valsts nodeva šobrīd par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir Ls 50. Varbūt tas ir iemesls, kāpēc cilvēki vairāk pārdomā nepieciešamību mainīt vecāku ielikto vārdu.

Šķiet, ka pagājušajā gadā dzimušajiem tāda doma nenāks prātā, jo mazuļu vecāki ir izraudzījušies skaistus un interesantus vārdus. Tie, vecāki, kuru bērnam ielikti divi vārdi, atzīstas, ka tas darīts par godu abiem vecvecākiem. Ir gadījumi, kad viens vārds patīk tētim, otrs mammai. Arī šādos gadījumos bērniņš tiek pie diviem vārdiem. Jādomā gan, ka ikdienā lietos tikai vienu vārdu, bet jāraugās, lai visos turpmākajos dokumentos (bērnudārzā, skolā u.c.) tiktu norādīti abi vārdi.
Interesanti, ka zēniem likti līdzīgi skanoši vārdi – Miks (otrs vārds Fēlikss), Mikus, Mikuss, Markus, Markuss (2 zēniem), Mariss. Mums pievienojušies divi Gustavi un Gusts, divi Edgari un Edgars Augusts, divi Dāvji un divi Mārtiņi. Nav pavisam aizmirsts arī Jāņa vārds, tas ir likts gan kā pirmais, gan kā otrais vārds – Jānis Lauris un Daniels Jānis. Divas meitenes atsauksies uz vārdu Monta. Citi meitenēm liktie vārdi neatkārtojas, tāpēc nevar teikt, ka pērn bijuši „modes” vārdi. Te būs daži no ieliktajiem meiteņu vārdiem – Aiva, Anna Krista, Ieva, Justīne, Katrīna, Evelīna, Viktorija. Pavisam deviņiem bērniem ir doti divi vārdi.

Neatkarīgi no ieliktā vārda, novēlu un ceru, ka katrs bērniņš būs laimīgs un saņems savu vecāku mīlestību un rūpes. Arī tie, kam šobrīd to vēl pietrūkst. Lai pietiek spēka, pacietības un veselības tām ģimenēm, kurām jāaudzina vairāki bērni.

Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Līga Zālīte

Tālrunis informācijai – 64071979.

Atgādinām, ka piedzimstot bērnam, vecāku pienākums ir deklarēt bērna dzīvesvietu. Tas nenotiek automātiski, reģistrējot dzimšanu. Bērnu var deklarēt vecāku dzīvesvietā (ja tās ir atšķirīgas, tad pēc pašu izvēles pie viena no vecākiem).
Ja to vēl neesat izdarījuši, Jums jāierodas novada domē vai pārvaldēs, atbilstoši dzīvesvietai, ar savu pasi un bērna dzimšanas apliecību. Jautājumus par dzīvesvietas deklarēšanu varat uzdot, zvanot pa tālruņiem: Salacgrīvā – 64071975, Ainažos – 64071310, Liepupē – 64020142.

Par dzimtsarakstu jautājumiem lūdzam zvanīt Līgai Zālītei Salacgrīvā - 64071979 un Gintai Jēkabsonei Liepupē – 64023933.