21. janvāris, 2018, Svētdiena

Agne, Agnese, Agnija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

2. Akustiskās mūzikas festivāls „Sudraba kaija”

16.05.2013 14:28

Rīkotājs: Festivālu rīko Salacgrīvas novada pašvaldība un Liepupes pagasta tautas nams.

Ideja: Akustiskās muzicēšanas tradīciju saglabāšana cauri laikiem.

Festivāla konkurss Nolikums 

Laiks un vieta: Piektdiena, 2013. gada 14. jūnijs, Salacgrīvas novada Liepupes pagasta tautas nams.

Adrese: Salacgrīvas novada Liepupes pagasta Duntes „Mežgravas”.

Mērķi. 

Apzināt un popularizēt mūsdienās muzicējošās  akustiskās vokāli instrumentālās grupas. 

Veicināt šā muzicēšanas stila  tālāku attīstību.

Rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās līdzdalību akustiskās muzicēšanas popularizēšanā.

Dalībnieki. 

Festivāla konkursā piedalās dažādu žanru ( džeza, džezroka, folk, folkrok, blūz, blūzrok,  rok, poprok, pop, kantri, šlāger, etno,  tautas mūzikas un citu mūzikas žanru vokāli instrumentālās grupas ,  kuru sastāvā ir ne mazāk kā trīs dalībnieki un priekšnesumā tiek izmantoti akustiskie mūzikas instrumenti.

Programma.

Festivāla konkursā tiek izpildīta līdz 12 minūtēm gara vokāli  instrumentāla programma bez fonogrammām, izmantojot tikai akustiskos mūzikas instrumentus. 

Kopējai grupas apskaņošanai uz skatuves ir viens aktīvais ( kondensatoru) mikrofons.

Mūzikas žanrs nav ierobežots.

Konkursa programmā konkursanti izmanto ne mazāk kā trīs akustiskos mūzikas instrumentus, kas vismaz vienā konkursa vokāli instrumentālajā skaņdarbā tiek spēlēti vienlaicīgi.

Vērtēšana.

Konkursa objektīvai vērtēšanai festivāla rīkotāji izveido konkursa žūriju, kuras sastāvā iekļauj ekspertus - Latvijā pazīstamus mūziķus un kultūras darbiniekus, kā arī Salacgrīvas novada pašvaldības pārstāvi. Žūrijas priekšsēdētājs Valts Pūce.

Katrs žūrijas loceklis vērtē grupas priekšnesuma māksliniecisko līmeni pēc 50 punktu sistēmas un kopiespaidu pēc 50 punktu sistēmas. Maksimālais punktu skaits no viena žūrijas locekļa ir 100 punkti. Katram konkursantam tiek aprēķināts un piešķirts vidējais žūrijas locekļu piešķirtais punktu skaits, kas nepārsniedz 100 punktus.

Vispārīgie noteikumi. 

Konkursa dalības maksa tiek noteikta LVL 10,00 no kolektīva un tā iemaksājama Salacgrīvas novada domes kontā līdz 2013. gada 5.jūnijam.

Rekvizīti: Salacgrīvas novada dome, Liepupes pag. pārvalde, Smilšu iela 9, Salacgrīva LV 4033, LV-90000059796 , SEB banka, konts: LV71UNLA0013013130848. 

Maksājuma mērķis – akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāls – konkurss „Sudraba kaija”.

No dalības maksas atbrīvoti kolektīvi, kas piedalās festivālā ārpus konkursa.

Konkursā piedalās  grupas, kuras iesniegušas dalībnieku pieteikuma anketu ( skat. pielikumā) līdz 2013. gada 1. jūnijam, saņēmušas konkursa rīkotāju dalības apstiprinājumu un samaksājušas dalības maksu.  

Veicot konkursantu atlasi, konkursa rīkotāji nepieciešamības gadījumā veic grupu noklausīšanos vai lūdz iesniegt savus audioierakstus, paturot tiesības dalību konkursā neapstiprināt.

Konkursa žūrija objektīvu iemeslu dēļ ir tiesīga veikt izmaiņas nolikumā par to informējot konkursantus.

Naktsmītnes nepieciešamības gadījumā tās apmaksā festivāla konkursa dalībnieki 

(telts vieta jūras krastā sākot no ls. 1,00 vienai personai, viesu nami sākot no ls. 5,00 vienai personai ).

Apbalvošana.

Festivāla konkursa dalībnieki saņem naudas prēmijas un  diplomus.

Naudas prēmiju fonds EUR 750,00

Naudas prēmijas  tiek sadalītas sekojoši:

EUR 350,00 - Grand Prix ,

EUR 200,00 –pirmā prēmija,

EUR 120,00 – otrā prēmija,

EUR 80,00 – trešā prēmija

Paredzētas speciālās balvas labākajiem izpildītājiem. 

Konkursa norise. 

14.00 – 17.30 reģistrēšanās, mēģinājumi ( iepazīšanās ar skatuvi). Katram kolektīvam 20 min pēc konkursa rīkotāju noteikta grafika. 

18.00 Festivāla atklāšana,

18.15 Festivāla koncerts -konkurss.

Dalībnieku uzstāšanās kārtība tiek izlozēta telefoniski vai pēc vienošanās.

19.40 Starpbrīdis.

19.50 Festivāla koncerts - konkurss

21.10 Starpbrīdis.

21.20 Akustiskais koncerts. Oskars Petrauskis (saksofons), Raimonds Petrauskis (klavieres) , 

22.00 Apbalvošana. Festivāla konkursa noslēgums.

Ieeja Ls. 2,00

Informācija par pasākumu tiek publicēta Salacgrīvas novada mājas lapā  www.salacgriva.lv , Salacgrīvas novada ziņās un laikrakstā „Auseklis” www.auseklis.lv    

Informācija:

Andris Zunde, Salacgrīvas novada Liepupes pagasta tautas nama vadītājs,

e- pasts: andris.zunde@salacgriva.lv,  tālrunis: 64023932; 26526554.

Seminārs „Senie amati mūsdienās”

Laiks un vieta. 

2013. gada 15. – 16. jūnijs.  Viesu nams „Vecmuiža”

Adrese.

Salacgrīvas novada  Liepupes pagasta „Vecmuiža”

Dalībnieki.

LAD projekta „Senie amati mūsdienās” iesaistītie amatnieki, amatu darbnīcu dalībnieki, eksperti, akustiskās mūzikas festivāla dalībnieki.

Norise.

15. jūnijs. Pl.12.00 – 16.00

• Seminārs ar LAD finansētā projekta „Senie amati mūsdienās” laikā iegūto lietisko un audiovizuālo materiālu pielietojumu.(Projekta gaitā piecās meistardarbnīcās tiek restaurētas 20 gs. sākuma cītaras, vijole, mandolīna, izgatavotas keramikas udu bungas un džamba, izgatavota akustiskā Lap Steel ģitāra, dūdas, bungas un kokles).

• Projektā iesaistīto amatnieku un meistaru darinājumu izstādes izveidošana un izvietošana semināra vietā,

• ekspertu un amatnieku lekcijas, diskusijas  un komentāri,

• tradicionālo un mūsdienu akustisko mūzikas instrumentu spēles demonstrējumi un meistarklases. 

16. jūnijs.Pl. 09.00 – 12.00  

• Projektā iesaistīto amatnieku, dalībnieku un ekspertu projekta gaitas un sasniegto rezultātu izvērtējums. Projekta rezultātu pielietojuma iespējas turpmākajā praksē. 

• Debates.

Vispārīgie jautājumi. 

Semināra dalībnieki tiek nodrošināti ar naktsmītnēm, vienreizēju ēdināšanu un kafijas pauzēm.

Akustiskās mūzikas koncerts Liepupes pilskalnā

Laiks un vieta.  15. jūnijs. Liepupes pilskalns, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

Dalībnieki. 

Festivāla koncertā tiek aicināti piedalīties dažādu žanru - džeza, džezroka, folk, folkrok, blūz, blūzrok,  rok, poprok, pop, kantri, šlāger, etno,  tautas mūzikas un citu mūzikas žanru vokāli instrumentālās grupas un izpildītāji. 

Programma.

Festivāla koncertā tiek izpildīta 30 – 40 minūšu gara vokāli  instrumentāla programma bez fonogrammām, izmantojot tikai akustiskos mūzikas instrumentus. 

Koncerta laikā tiek veikta klausītāju aptauja Festivāla klausītāju simpātiju noteikšanai.

Festivāla organizētāji nodrošina pilnu grupas apskaņošanu, ja iesniegta specifikācija 10 dienas pirms koncerta sākuma.

Vispārīgie noteikumi. 

Ieeja festivālā ir bezmaksas.

Festivāla rīkotāji apmaksā akustiskās mūzikas koncerta dalībnieku ceļa izdevumus Latvijas teritorijā pēc iepriekš saskaņota piestādītā rēķina, kā arī nodrošina vienreizēju ēdināšanu. Koncertā piedalās  grupas un individuālie izpildītāji, kas iesnieguši dalībnieku pieteikuma anketu līdz 2013. gada 1. jūnijam un saņēmuši konkursa rīkotāju dalības apstiprinājumu. Pēc izvēles dalībnieki var pieteikt dalību gan konkursā, gan festivāla koncertā. Veicot festivāla dalībnieku atlasi, konkursa rīkotāji nepieciešamības gadījumā veic grupu noklausīšanos vai lūdz iesniegt savus audioierakstus, paturot tiesības dalību koncertā neapstiprināt.

Norise.

14.00-16.00 – akustiskās mūzikas koncerta skaņas mēģinājumi

16.00 – 18.00  LAD finansētā projekta „Senie amati mūsdienās” meistardarbnīcu noslēgums, projekta gaitā tapušo un restaurēto seno un mūsdienu akustisko instrumentu izstāde, instrumentu spēles demonstrējumi.

16.00  Akustiskās mūzikas koncerts.

Aicinātie mūziķi:

Day Dreem ( Ādaži)

Soļi ( Rīga)

Sergeja Voroņina trio ( Volhova, Krievija)

Valda Andersona kapela ( Tūja)

Koklētāju ansamblis ( Rīga)

Māsas Tiesneses ( Svētciems)

Imanta Toča džeza grupa ( Valmiera)

Cielavas spēlmaņi ( Salacgrīva)

Katrīna, Līna un Dāvis Borozdini ( Svētciems) 

Mati ( Matīši)

Dūdu ansamblis ( Līgatne, Rīga)

Perkusionistu ansamblis ( Rīga)

Liepupes vīru ansamblis ( Dunte, Liepupe, Tūja, Salacgrīva)

Ieeja brīva!

Grandeg akustiskais nakts koncerts 

Laiks un vieta: 2013. gada 15. jūnijs, Liepupes pilskalns, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

• 23.00 Astro`n`out akustiskais sastāvs

• 24.00 Zigfrīds Muktupāvels un grupa Gūtmans 

• 01.00 Triānas parks akustiskais sastāvs

• 02.00 – 04.00 The Black Cats

Ieeja Ls. 3.00

Festivālu atbalsta: Salacgrīvas novada dome , Lauku atbalsta dienests, Biedrība Jūrkante, Grandeg granulu apkures katli,  Thomaflor,  Geka, Kūkdari, Tūjas beķereja.

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
  • Vai gaidāt ziemas atnākšanu?

  • DELFI