20. oktobris, 2018, Sestdiena

Leonīda, Leonīds

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Kontakti

Salacgrīvas novada dome

Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033
Reģ. Nr. 90000059796
PVN Reģ. Nr. LV90000059796

Tel. 64071973, fakss - 64071993 dome@salacgriva.lv

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-13:00, 14:00-18:00. Otrdiena 8:00-13:00, 14:00-17:00. Trešdiena 8:00-13:00, 14:00-17:00. Ceturtdien 8:00-13:00, 14:00-17:00. Piektdiena 8:00-13:00, 14:00-16:00.

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumu saraksts

UZMANĪBU - SVARĪGI!

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda parsonu apliecinošs dokuments - pase vai identifikācijas karte.

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

 Klientu apkalpošanas speciāliste Ārija Mikša 

 64075000, 

 fakss 64071993 

 109 

 arija.miksa@salacgriva.lv 

 dome@salacgriva.lv 

 salacgriva@pakalpojumucentri.lv 

Pamatbudžeta konti

 A/S Swedbanka
 kods HABALV22
 konts LV18HABA0551012205203

 A/S SEB banka
 kods UNLALV2X
 konts LV71UNLA0013013130848

 DNB banka

 kods RIKOLV2X

 konts LV77RIKO0002013118289

 A/S Citadele banka (EUR)
 kods PARXLV22
 konts LV10PARX0002241210033

 

 Speciālā budžeta konts
 A/S SEB banka

 Kods UNLALV2X

 Konts LV55UNLA0013000142836 

 Ziedojumu konts
 A/S Citadele Banka(EUR)

 Kods PARXLV22

 Konts LV32PARX0002241210025 

Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas ziedojumu konts - A/S Citadele Banka(EUR) Kods PARXLV22 Konts LV32PARX0002241210025

Pašvaldība pieņem elektroniski parakstītus dokumentus

Salacgrīvas novada domes darbinieku, iestāžu vadītāju telefonu numuri un e-pastu adreses

 

 Tel.nr.

Kab.

 e-pasts

 Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

 64071994

203

 dagnis.straubergs@salacgriva.lv

 Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis

 64071970,

25606611

201

 cirulis.janis@salacgriva.lv

 Priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos Evija Keisele

 26420464

 

 evija.keisele@salacgriva.lv 

 Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane

 64024994, 

fakss 64071993

204  inita.hartmane@salacgriva.lv
       

 Izpilddirektors Andris Zunde

 64071972,

 25631555

202

 andris.zunde@salacgriva.lv 

 Izpilddirektora palīgs tehniskajos jautājumos Jānis Blūmiņš

 27363311

205

 janis.blumins@salacgriva.lv 

 Tehniskā sekretāre Jana Kovača

 64071998,

109

 jana.kovaca@salacgriva.lv 

 Padomnieks juridiskos jautājumos Dita Lejniece

 64071974

201

 dita.lejniece@salacgriva.lv

 Juriskonsults Marija Paula Pēce 

  108  marija.paula.pece@salacgriva.lv 

 Personāla speciāliste Gunta Kristiņa

 64071975

204

 gunta.kristina@salacgriva.lv

 Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja (Dzīvesvietas deklarēšana) – Līga Zālīte

 64071979

107

 liga.zalite@salacgriva.lv

 „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” - Ceļu un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Edžus Jirgensons

 64024992,

 27336687

206

 edzus.jirgensons@salacgriva.lv 

 

 

 

 

 Finanšu nodaļas vadītāja Ilze Bendrāte

 64071977

104

 ilze.bendrate@salacgriva.lv

 Finanšu nodaļas vadītājas vietniece Guna Jirgensone

 64071988

103

 guna.jirgensone@salacgriva.lv

 Ekonomiste-budžeta plānotāja Ināra Lazdiņa

 64071994

103

 inara.lazdina@salacgriva.lv

 Algu grāmatvede Inese Stivriņa

 64071978

101

 inese.stivrina@salacgriva.lv

 Grāmatvede Aija Sumčenko

 64071978

101

 aija.sumcenko@salacgriva.lv

 Grāmatvede Maija Andersone

 64024991

101

 maija.andersone@salacgriva.lv

 Grāmatvede Zane Zvejniece

 64071992

102

 zane.zvejniece@salacgriva.lv 

 Grāmatvede Olga Lūse

 64024989

102

 olga.luse@salacgriva.lv

 

 

 

 

 Projektu vadītāja Sarma Kacara

 64071982

110

 sarma.kacara@salacgriva.lv

 Projektu koordinatore Solvita Kukanovska

 64071982

110

 solvita.kukanovska@salacgriva.lv

 Uzņēmējdarbības atbalsta centrs

KONTAKTINFORMĀCIJA - Salacgrīvas novada domes Klientu apkalpošanas centrs tālr.Nr.64071973, fakss 64071993 vai e-pasts: dome@salacgriva.lv 

 64071973

 

 dome@salacgriva.lv 

 Informācijas nodaļas vadītāja Ilga Tiesnese

 64071987, 

 26545574

105

 ilga.tiesnese@salacgriva.lv

 Informācijas aprites speciālists Kaspars Neimanis

 64071987

105

 kaspars.neimanis@salacgriva.lv

       

 Autovadītājs - kurjers Mārcis Kalniņš

 29235646

   

 Autovadītājs - kurjers Māris Zvejnieks

 29267759    

 

 SOCIĀLAIS DIENESTS

 

 

 

 Sociālā dienesta vadītāja Ilze Ēltamma

 64024997, 

 29157673

115

 ilze.eltamma@salacgriva.lv 

 Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Zane Paegle

 64024993

114

 zane.paegle@salacgriva.lv

 Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām Inga Veide

 64071980

113

 inga.veide@salacgriva.lv

 Sociālais pedagogs Inga Parole

 64071980 25694747

114

 inga.parole@salacgriva.lv 

 Sociālais darbinieks Iveta Mendziņa (Ainaži)  64071306  

 iveta.mendzina@salacgriva.lv

 Sociālais darbinieks Līvija Bērziņa (Liepupe)

64020303 22044371    livija.berzina@salacgriva.lv 

 Sociālais rehabilitētājs Baiba Kuņeca

 26113351 114  baiba.kuneca@salacgriva.lv 

 Sociālās palīdzības organizators Agita Zvejniece

 64071999 112  agita.zvejniece@salacgriva.lv 

 

 BĀRIŅTIESA

 

 

 

 barintiesa@salacgriva.lv 

 Bāriņtiesas priekšsēdētāja Maruta Pirro

 64024996, 

 25436459

116

 maruta.pirro@salacgriva.lv

 Bāriņtiesas sekretāre, bāriņtiesas locekle Dina Bantersone

 64071990

117

 dina.bantersone@salacgriva.lv

 Bāriņtiesas locekle, dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece - Ginta Jēkabsone

 28007713

 64023933

 

 ginta.jekabsone@salacgriva.lv

 

 

 

 

 

 NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODAĻA

 

 

 

 Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja, zemes lietu speciāliste Guna Paegle

 64024990

207

 guna.paegle@salacgriva.lv

 Nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste Valda Neimane

 64071984

108

 valda.neimane@salacgriva.lv

 Nekustamā īpašuma speciāliste Digna Būmane

 64071986

207

 digna.bumane@salacgriva.lv

 

 Administratīvā komisija

     

 Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Marija Paula Pēce

 64071969

108

 marija.paula.pece@salacgriva.lv 

 

 NOVADA KĀRTĪBAS NODAĻA

 

 

 

 Kārtībniece Gunita Bisniece

 26443894

111

 gunita.bisniece@salacgriva.lv

 

 Kārtībnieks Didzis Žibals

 25636008

111

 didzis.zibals@salacgriva.lv

 

 BŪVVALDE

 

 

 

 Būvvaldes vadītāja - Galvenā arhitekte Ineta Cīrule

 64071996,

 29343086

208

 ineta.cirule@salacgriva.lv

 Būvinspektors Artis Ukass

 64071997,

 29457785

209

 artis.ukass@salacgriva.lv

 Teritorijas plānotāja Vineta Krūze

 64071997,

26662248

209  vineta.kruze@salacgriva.lv  

 Salacgrīvas novada ainavu arhitekte Gundega Upīte-Vīksna

 27336698,  64024998 205  gundega.upite-viksna@salacgriva.lv 

 

 

 

 

 Enerģētiķis Jānis Zaķis

 64024992,

 26552180

206

 janis.zakis@salacgriva.lv 

       

 Salacgrīvas novada izglītības speciāliste Antra Paegle

 64024995

26443291

111

 antra.paegle@salacgriva.lv 

 

IESTĀDES

 Salacgrīvas novada bibliotēka-vadītāja Hedviga Inese Podziņa

64071989,

fakss 64071995

hedviga.podzina@salacgriva.lv 

 Svētciema bibliotēka- vadītāja Līga Borozdina

64071721

svetciemabiblioteka@salacgriva.lv

 Korģenes bibliotēka-

vadītāja Ilze Baumane

64030843

29275200

korgenesbiblioteka@salacgriva.lv

 Ainažu bibliotēka- vadītāja Sanita Kānīte

64043254

ainazubiblioteka@salacgriva.lv 

 Tūjas bibliotēka- vadītāja Zeltīte Millere

64032172

tujasbiblioteka@salacgriva.lv

 Liepupes bibliotēka- vadītāja Sarmīte Zvīne

64020139

liepupesbiblioteka@salacgriva.lv

 

 Salacgrīvas muzejs - vadītāja - Ieva Zilvere

 64071981

 muzejs@salacgriva.lv 

 Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs "BĀKA" - vadītāja Liene Eglīte

 64071991

 liene.eglite@salacgriva.lv 

 Jaunatnes lietu speciāliste - Marta Dance

 64071991

 marta.dance@salacgriva.lv 

 Salacgrīvas kultūras nams - vadītāja Pārsla Dzērve

 64041458

 parsla.dzerve@salacgriva.lv 

 Lauvu Tautas nams - vadītāja Indra Kauliņa

 64030884

 indra.kaulina@salacgriva.lv 

 Zvejnieku parks - pārvaldnieks Kristaps Močāns

 64041553,

 28372195

 zvejniekuparks@salacgriva.lv

 Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs - vadītāja Kristīne Paegle

 64041254,

 26463025

 kristine.paegle@salacgriva.lv 

 TIC Ceļojuma konsultants - Līga Līsmane

 64041254

 info@visitsalacgriva.lv

 Ostas pārvalde - pārvaldnieks - Ivo Īstenais

 64071111

 port@salacgrivaport.lv

 SALACGRĪVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

 

 

 Salacgrīvas vidusskola - direktore Sanita Šlekone

 64023060

 sanita.slekone@salacgrivasvsk.lv 

 V-sk. sekretāre - Daiga Lūse

 64023061

 daiga.luse@salacgrivasvsk.lv 

 V-sk. grāmatvede - Dace Trautmane

 64023062

 dace.trautmane@salacgrivasvsk.lv 

 Dir. vietn. izglītības jomā Santa Čiževska

 64023064

 santa.cizevska@salacgrivasvsk.lv 

 Salacgrīvas Mūzikas skola - direktore Katrīna Borozdina

 64041867,

 28386412

 katrina.borozdina@salacgriva.lv

 Salacgrīvas Mākslas skola - direktors Imants Klīdzējs

 64041346,

 29151889

 makslasskola@salacgriva.lv

 Pirmskolas izglītības iestāde "Vilnītis" - vadītāja Dace Vilemsone

 64041839

 salacgrivavilnitis@salacgriva.lv

 dace.vilemsone@salacgriva.lv  

 Pirmskolas izglītības iestādes "Vilnītis" filiāle Svētciemā

 64071701

 salacgrivavilnitis@salacgriva.lv 

 Veco ļaužu mītne "Sprīdīši"

 64071622,

 fakss 64071621

 spridisi@salacgriva.lv 

 Veco ļaužu mītne "Sprīdīši" - direktora pienākumu izpildītāja Anita Lūse

 28313193

 anita.luse@salacgriva.lv 

 

 Salacgrīvas novada domes Ainažu pilsētas pārvalde

 

 ainazi@salacgriva.lv

 Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja - Ilona Jēkabsone

 64071308,

 29136539

 ilona.jekabsone@salacgriva.lv

 Ainažu pilsētas pārvaldes sekretāre - Gundega Puriņa

 64071310,

 28653675

fakss 64071309

 gundega.purina@salacgriva.lv 

 Bāriņtiesas locekle - Ginta Jēkabsone 

 64071313,

28007713

 ginta.jekabsone@salacgriva.lv 

 Ainažu pārvaldes ēku un apsaimniekošanas teritorijas pārzinis - Raivis Viļļa

 64071356

 raivis.villa@salacgriva.lv 

 Salacgrīvas novada Tūrisma informācijas centrs Ainažos - vadītāja Inta Briģe

 64071241

 26414207

 inta.brige@salacgriva.lv

 Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola - direktore Sandra Kuka

 64043379
 64043289

 ainazu.skola@salacgriva.lv

 Kultūras nama vadītāja - Solveiga Muciņa 

 64043219

 28371559

 solveiga.mucina@salacgriva.lv 

 Mākslinieciskās daļas vadītāja Madara Oga-Timofējeva

 64043219   

 

 Liepupes pagasta pārvalde

 

 liepupe@salacgriva.lv 

 Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja/pienākumu izpildītāja - Ilze Ozoliņa 

 64020118

 ilze.ozolina@salacgrīva.lv 

 Liepupes pagasta pārvaldes sekretāre - Inga ĢĒĢERE

 64020142,

 fakss 64023928

 inga.gegere@salacgriva.lv 

 Bāriņtiesas locekle, dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece - Ginta JĒKABSONE

 28007713

 64023933

 ginta.jekabsone@salacgriva.lv

 Nekustamā īpašuma nodokļa speciālista palīgs, kasiere Inga ĢĒĢERE

 64023931

 inga.gegere@salacgriva.lv

 Sociālā darba organizatore – Agita ZVEJNIECE

 64020303

 agita.zvejniece@salacgriva.lv 

 Sociālais darbinieks - Līvija BĒRZIŅA

 64020303,

 22044371

 livija.berzina@salacgriva.lv

 Liepupes apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Normunds Žulps

 27292266 

 

 Liepupes pagasta tautas nama vadītājs - Armands Leimanis

 64023932

 armands.leimanis@salacgriva.lv 

 Liepupes vidusskolas direktore ir Arta Rubeze

 64020376

 64020354

 liepupesvsk@salacgriva.lv

 

Datu aizsardzības speciālists: Uldis Sīpols, + 371 26658265, e-pasts: datu.specialists@salacgriva.lv

Salacgrīvas novada dome, Reģ. Nr. 90000059796, juridiskā adrese: Smilšu iela-9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033, +371 64071973,e-pasts:  dome@salacgriva.lv