19. jūlijs, 2019, Piektdiena

Jautrīte, Kamila, Digna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Aicinām pieteikties darbā uz teritorijas plānotāja amata vietu

27.12.2018 15:53

Aicinām pieteikties darbā uz teritorijas plānotāja amata vietu

Salacgrīvas novada dome, Reģ.Nr.90000059796, aicina pieteikties darbā uz vakanto TERITORIJAS PLĀNOTĀJA amata vietu uz noteiktu laiku

Prasības pretendentam:  
II līmeņa augstākā izglītība telpiskās attīstības plānošanā, ģeogrāfijā, arhitektūrā vai vides zinātnes jomā (maģistra grāds tiks uzskatīts par priekšrocību);
Pieredze darbā teritoriālplānošanas jomā vismaz 1 gads.
valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
pamatiemaņas finanšu plānošanas un lietvedības jautājumos;

datorlietotāja prasme – Teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, ArcView, MicroSation);
prasme strādāt ar plānojumu kartogrāfisko materiālu, spēja projektēt un veidot dažādu veidu kartogrāfiskos attēlus vai kartogrāfiskās informācijas kopas, kā arī rediģēt un atjaunot to saturu;
labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
Mēs sagaidām pretendentus ar augstu atbildības sajūtu, ar pastiprinātu interesi par Salacgrīvas novada telpiskās struktūras veidošanu;
Projektu sagatavošanas un ieviešanas pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību. 

Galvenie darba pienākumi:
Piedalīties teritoriju ekonomiskās, sociālās un vides situācijas noteikšanā, attīstības tendenču identificēšanā un analīzē;
Veikt telpiskās attīstības plānošanas dokumentu plānošanas procesu un piedalīties telpiskās attīstības plānošanas dokumentu izstrādē;
Organizēt, vadīt un piedalīties attīstības un telpiskās attīstības plānošanas projektu sagatavošanā un izstrādē;
Koordinēt telpiskās attīstības plānošanas dokumentos noteikto nosacījumu, politiku un rīcību ieviešanu un veikt ieviešanas uzraudzību;
Veikt telpiskās attīstības plānošanas dokumentu izvērtēšanu un priekšlikumu sagatavošanu to grozīšanai;
Koordinēt un uzraudzīt Salacgrīvas novada teritorijas plānojumu.
Koordinēt telpiskās attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programmu, stratēģiju, plānu, teritorijas plānojumu, dabas aizsardzības plānu) izstrādi un īstenošanu
Veic digitālās topogrāfiskās kartes aktualizēšanu, kā arī nodrošina inženierkomunikāciju izvietojuma plānu un datubāzu aktualizāciju, pamatojoties uz iesniegtajiem izpilduzmērījumiem un inženiertopogrāfiskiem plāniem
Novērtē ekonomisko, sociālo un vides situāciju, situāciju teritorijas attīstības jomā
Izskata personu iesniegumus zemes ierīcības jomā, sagatavo atbilstošus domes vai būvvaldes lēmumu projektus par atļauju zemes ierīcības projektu izstrādei un apstiprināšanu vai atteikumus.

Mēs piedāvājam:
Mēnešalgu EUR 1129.00 (Bruto)
Darba līgumu uz noteiktu laiku (uz darbinieka prombūtnes laiku).
Sociālās garantijas.

Amata pretendentiem līdz 11.01.2019. plkst.16.00 personīgi jāiesniedz Salacgrīvas novada domes personāla speciālistei, kab.Nr.204, Smilšu ielā 9, Salacgrīva, LV – 4033, vai pa e-pastu: personals@salacgriva.lv, šādi dokumenti:
• motivācijas vēstuli;
• CV (profesionālās pieredzes aprakstu) (europass formātā) ar atzīmi par atsauksmēm;
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus paziņojumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu  laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Ja ir neskaidrības par izsludināto vakanci, zvani Salacgrīvas novada būvvaldes vadītājai Inetai Cīrulei uz tālruņa numuru 29343086 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi personals@salacgriva.lv ar norādi "Jautājums par VAKANCI".

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases norisi.