19. aprīlis, 2019, Piektdiena

Vēsma, Fanija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Ražas balle Liepupes Birzgaiļos

22.10.2018 17:09

Ražas balle Liepupes Birzgaiļos

20.okotbrī Liepupes “Birzgaiļos” notika Salacgrīvas novada sakoptāko sētu godināšana, teātra lustes un balle kopā ar grupu “Galaktika” no Rēzeknes. Salacgrīvas novada sakoptāko īpašumu godināšana. 

Balvas par Salacgrīvas novada sakoptāko īpašumu pasniedza Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, ainavu arhitekte Gundega Upīte – Vīksna un galvenā arhitekte Ineta Cīrule.

Klātesošos uzrunāja Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, un  nedaudz paildzinot intrigu, sacīja “šovakar mums ir brīnišķīgs vakars, ir bijusi fantastiska vasara un tagad ir burvīgs rudens. Šodien mēs  ne tikai sumināsim sakoptāko īpašumu saimniekus, bet arī svinēsim Ražas balli. Ceru, ka ražu esat novākuši: kartupeļi ir apcirkņos, labība ir klētīs, tomāti un gurķi salikti konservos, jaunie ievārījumi ir nomainījuši vecos, esat gatavi ziemai un gatavi svinēt šos svētkus. Lai jauks šis vakars!”

Pirmie atzinības rakstus saņēma labāko un skaistāko Laiku sētu īpašnieki – atzinības raksti: “Druvnieku” un  “Upmaliņu” saimniekiem, trešā vieta un Goda raksts Liepupes pagasta “Jaunstenderu” saimniekiem Līgai un Uģim Dzirnēm, otrā vietā Daces un Gunta Jankovsku īpašumam “Jaunbranti”, uzvarētāji nominācijā Lauku sēta - īpašums “Alejas”. To saimnieki Raimonds un Indra Medņi saņēma goda rakstu un goda plāksni “Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2018.”

Nominācijā Savrupmāja pilsētā vai ciemā komisija apskatīja un vērtēja septiņus īpašumus. Atzinības rakstus saņēma Ojārs un Zigrīda Kiršteini no Tūjas, salacgrīvieši: Irēna un Ivars Tereškoviči, Ilze Melnalksne un Anita Makarēviča. Trešā godalgotā vieta Evijai Līdakai Lauku ielā Ainažos, otrā vieta Ingas Ednes daiļdārzam Ziedu ielā Salacgrīvā un pirmā vieta šajā nominācijā Veltas Ozolas īpašumam Jūrmalas ielā Salacgrīvā.

Daudzdzīvokļu māju nominācijā Goda plāksni un goda rakstu saņēma daudzdzīvokļu māja “Sniedzes”, otrajā vietā Liedaga ielas 2, Tūjā daudzdzīvokļu māja.

Žūrija savu speciālbalvu par izdomas bagāta, telpiska vides objekta izvietošanu vidē piešķīra Mārtiņam Kviesim no Liedaga ielas 2, Tūjā.  

Sakoptākā savrupmājas dārza īpašniece Velta Ozola jūtas brīnišķīgi un jau tagad gaida Ziemassvētkus, lai svētku rotā atkal postu savu māju un pagalmu. “Nākošajā pavasarī noteikti atkal izdaiļosim dārzu,” pārliecināta ir Veltas kundze, “idejas ir Vēsmai, bet visu darām kopā, domājam, plānojam un īstenojam”.

Arī daudzdzīvokļu mājas “Sniedzes” pārvaldnieks Valdis Dārznieks ir gandarīts par saņemto apbalvojumu “ir ļoti patīkami būt novērtētam, Goda plāksne būs papildus stimuls strādāt vēl. Lai visu izdarītu skaisti, konsultējāmies ar novada ainavu arhitekti, domājam un strādājam paši, un par pašvaldības konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” piešķirtajiem līdzekļiem esam izdarījuši labus darbus,” stāsta Valdis.

Sakot paldies visiem skaisto dārzu īpašniekiem novada ainavu arhitekte Gundega Upīte – Vīksna izteica cerību, ka skaistu dārzu un sakoptu sētu novadā kļūs ar katru gadu vairāk.

Kopā ar sakoptāko īpašumu saimniekiem un Ražas balles viesiem šajā vakarā bija Liepupes amatieru teātris “Vāgūzis” un režisore Inese Broka. Mākslinieki ļāva skatītājiem video un izrādes versijā vēlreiz izdzīvot līdzi filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsās” varoņiem.

Konkursa “Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums” mērķis ir veicināt sakoptas, labiekārtotas, videi draudzīgas dzīves un darba vides veidošanu Salacgrīvas novadā, izkopt novada iedzīvotāju gaumi un izdomu, dabas skaistuma izpratni, sekmēt daiļdārzu veidošanu novadā, attīstīt Salacgrīvas novada iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmi sadarboties un dalīties savu īpašumu sakopšanas pieredzē, veicināt tūrisma attīstību un celt novada iedzīvotāju un uzņēmēju pašapziņu un lepnumu par savu paveikto darbu.

Ilga Tiesnese