20. aprīlis, 2019, Sestdiena

Mirta, Ziedīte

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Korģenes ciema svētki

02.08.2018 07:25

Siltajā 28. jūlija vakarā Korģenē notika nu jau ceturtie biedrības „Mēs Korģenei” organizētie Korģenes ciema svētki. Svētkus atklāja biedrības valdes pārstāve Gunita Bisniece ar īsu uzrunu un tad Marko Tuomas Ojalas spēlētā bajāna pavadībā visi nodziedājām Korģenes himnu.

Ciema vecākā savā uzrunā pateicās visiem biedrības biedriem par ieguldīto darbu pasākumu organizēšanā. Paldies izskanēja Salacgrīvas novada domei par piešķirto finansējumu projekta „Iedzīvotāji veido sau vidi” galdu iegādei brīvdabas pasākumiem. Tika iegādātas arī puķu kastes, par kuru sastādīšanu jāsaka paldies Salacgrīvas novada ainavu arhitektei Ilvai Erkmanei. Biedrība piedalījās arī divos Limbažu fonda organizētajos projektos. Vienā projektā biedrība tika pie sava karoga, kurš nu lepni plīvos visos pasākumos, otrā – „Ziedotāju aplis Salacgrīva 2018” ieguvām papildus finansējumu nākošajam lielākajam pasākumam – izklaidējošai, radošai un atpūtas nometnei „Esmu savas dzīves sainmieks”, kura risināsies 11. un 12. augustā Korģenes sabiedriskā centra teritorijā.

Tālāk jau tika sumināti no iepriekšējiem ciema svētkiem līdz šiem piedzimušie  mazuļi, izrādās tādi ir seši, četriem jaunajiem skolniekiem novēlējām būt centīgiem un uzcītīgiem skolā.

Mūsu ciema svētkos savu priekšnesumu sniedza vienīgais pašdarbības kolektīvs – Korģenes kantri klubiņš K3 Daces Klintsones vadībā. Meitenes dejo savam priekam un uzstājas arī citur. Pēc uzstāšanās viņas devās uz kaimiņu novadu rādīt iemācītās dejas. Ciemā ir arī talantīga Majoru ģimene. Arta, Amanda un Adrians veltīja mazuļiem un jaunajiem skolniekiem dziesmu un atskaņoja skaņdarbu uz ksilofona.

Ar savu zelta dziesmu izlasi koncertēja Anta Eņģele un Marko Tuomas Ojala. Pasākuma apmeklētāji ieinteresēti klausījās sirsnīgo koncertu. Kā izteicās Anta Eņģele, viņa pie mums jūtas labi, kā mājās. Un kā slavenības – ar iesildošajām grupām – mūsu pašdarbniekiem.

Ciema svētki noslēdzās ar balli. Tajā spēlēja šā gada sirdsdziesmas uzvarētājs Rikardions ar Kristīni Šomasi un Santu Getmančuku. Varējām gan dejot, gan klausīties kā koncertu.

Biedrības „Mēs Korģenei” biedri ir ļoti gandarīti par kuplo apmeklētāju skaitu. Ir prieks censties un organizēt pasākumus, ja ir atbalsts no iedzīvotāju puses. Cerams, ka arī citi pasākumi būs tikpat kupli apmeklēti.