20. aprīlis, 2019, Sestdiena

Mirta, Ziedīte

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Jauniešu pieredzes apmaiņas vizīte Viļānos

30.07.2018 09:18

Pašā vasaras viducī, laikā no 17.jūlija līdz 19.jūlijam, pieci jaunieši no Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra “BĀKA”, seši no Valkas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra un trīspadsmit no Viļānu novada pašvaldības satikās pieredzes apmaiņas vizītē – pilotprojektā “Mācīšanās procesa apzināšana neformālajā izglītībā” Viļānos, lai triju dienu garumā iepazītu Youthpass mācīšanās rīkus, neformālās izglītības metodes, mācītos izvirzīt mācīšanās mērķus, trenētos analizēt apgūtās kompetences un piedalītos brīvprātīgajā darbā.

Kopā būšanas laiks paskrēja vēja spārniem. Jaunieši Latgales tradicionālās kultūras centrā „Latgaļu sāta” radošā gaisotnē apguva maizes cepšanas un sviesta kulšanas prasmes, izmēģināja veļas velēšanu, kokles spēlēšanu, aušanu, veica orientēšanos Viļānu pilsētā, iesaistījās brīvprātīgā darba akcijā, krāsojot rotaļu laukumus. Visi kā viens atzinīgi novērtēja iespēju pašiem plānot un gatavot kopīgās maltītes, prezentēt savu pilsētu vai novadu un jauniešu īstenotās aktivitātes tajos. Strādājot individuāli un darba grupās, tika izstrādāti uzmetumi, kādu jaunieši redz ideālo dienu, nedēļu un mēnesi savā centrā vai pašvaldībā. Dalīšanās labajā praksē ļāva aizdomāties, cik daudzas lietas vēl ir iespējams savā novadā pilnveidot vai attīstīt, aktīvi līdzdarbojoties pasākumos un iniciējot savus projektus.

Intensīvā mācīšanās procesa starplaikos jaunieši saliedējās kopīgā dancī, dziesmā un paguva atveldzēties arī Radopoles ezerā. Vienā no kopvakariem, spēlējot spēli “Mafija”, jauniešiem radās doma izveidot pašiem SAVU spēli un izmēģināt to pie draugiem Valkā un Salacgrīvā. Idejas pirmā skice jau top. Cerēsim uz izdošanos!

Savās pārdomās par pieredzēto Viļānos dalās projekta dalībnieki no Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra “BĀKA”.

Ilmārs: “Šāda veida projektos, kurus koordinē “BĀKA”, piedalos jau trešo reizi. Lai tiktu uz Viļāniem, biju gatavs mainīt pat darba grafiku. Apmācībās tev ir iespēja pilnveidot sevi, apzināt savas stiprās un vājās puses. Neiebilstu pret mācīšanos skolas solā (tradicionālo izglītību), bet uzskatu, ka tieši neformālā izglītība un neformālā gaisotne ir tā, kura palīdz labāk iemācīties un izprast sevi”.”

Alise: “Sapratu, cik ļoti mums ir paveicies, ka pašvaldībā ir centrs jauniešiem. Viļānos tāda nav. Šajās dienās iemācījos vairāk paļauties uz sevi, izkāpt ārpus komforta zonas, ieguvu jaunu pieredzi un iedvesmojos no citu jauniešu stāstītā.”

Ance: “Šīs apmācības lika man apzināties un lepoties ar vietu, no kurienes es nāku, apjaust, cik daudz iespēju mums kā jauniešiem ir Salacgrīvā. Man ļoti patika mācīšanās veids – neformāli, vienam no otra, brīvi komunicējot ar dažādiem cilvēkiem, sadarbojoties, palīdzot. Lieliska bija piedalīšanās brīvprātīgajā darbā, krāsojot bērnu rotaļu laukumus Viļānu pilsētā.“

Kate: “Man patika viss! Jau no paša sākuma! Parasti es cenšos izvairīties no runāšanas publiski vai iesaistīšanos grupu darbos, kurās ir man nepazīstami cilvēki, bet šeit es biju spiesta to darīt un tas bija labi! Man ļoti patika “mafijas” vakari, jo tā mēs vairāk iepazinām viens otru. Nevaru sagaidīt nākamo reizi, kad tiksimies!”

Sendija: “Man ļoti patika trīs pavadītās dienas Viļānos un ne tikai tāpēc, ka ieguvu jaunus draugus, bet arī tāpēc, ka daudz uzzināju par latgaļu vēsturi, kultūru, tradīcijām. Man ļoti patika citu jauniešu pieredzes stāsti, no kuriem daudz varēja iedvesmoties un smelties idejas, ko līdzīgu mēs varētu ieviest savā novadā. Patika trešās dienas programma, t.i., darbošanās dažādās stacijās. Piedaloties ģitāristu stacijā, ar Amandu no Viļāniem, sacerējām himnu, veltītu šai pieredzes apmaiņas vizītei. Iesaku saviem vienaudžiem piedalīties šādos projektos, jo tā ir iespēja baudīt vasaru ar jauniem draugiem, iepazīt Latviju un piedzīvot ko jaunu!”

Katrā ziņā pieredzes apmaiņas vizīte Viļānos varbūt arī nenotiktu, ja vien Viļānu, Valkas un Salacgrīvas novada pašvaldības nebūtu iesaistījušās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotajā stratēģiskās partnerības projektā „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, kur viens no projekta aktivitātes veidiem ir lokālu iniciatīvas projektu izstrāde un starppašvaldību sadarbības iniciatīvu īstenošana.

Informāciju sagatavoja un jauniešu viedokļus apkopoja:

Karmena Kotāne, Viļānu novada pašvaldības projektu vadītāja,

Liene Eglite, Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra “BĀKA” vadītāja