19. februāris, 2019, Otrdiena

Zane, Zuzanna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana

03.07.2018 11:51

Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana

Projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošana Salacgrīvas novadā. Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) kā projekta vadošais partneris, ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām - sadarbības partneriem – maijā uzsāka nacionālas nozīmes projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" īstenošanu (Reģ. Nr. 1-08/260/2018). 

Projekts tiek realizēts Latvijas vides un aizsardzības fonda valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” ietvaros no 2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 1. novembrim.

Projekta mērķis ir īstenot jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti - iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.
Kopumā projektam "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" no LVAF budžeta Salacgrīvas novada piekrastes apsaimniekošanai tika piešķirti EUR 19628,00.

Piešķirtie līdzekļi tiks izmantoti izskaloto un atpūtnieku atstāto atkritumu savākšanai un utilizēšanai visā Salacgrīvas novada pludmales garumā (55km), Salacgrīvas un Ainažu pludmaļu (peldvietu) atbrīvošanai no apauguma – aršanai, frēzēšanai, atsevišķās vietās pļaušanai, izskaloto ūdensaugu savākšanai. Salacgrīvas pludmalei tiks izgatavotas jaunas atkritumu urnas ar vāku. Projekta ietvaros tiks algots darbinieks, kas veic pludmales uzkopšanas darbus.

Informāciju sagatavoja:

Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore Solvita Kukanovska