19. februāris, 2019, Otrdiena

Zane, Zuzanna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšanu

03.07.2018 10:44

Par barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšanu

Latvijas Republikas Saeima 2017.gada 22.jūnijā pieņēma likumu “ Par 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu” un ar likumu noteikts, ka barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izsniedz 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība.

19.jūlijā apliecību izsniegšana notiks Salacgrīvā, Salacgrīvas novada muzejā, Sila ielā 2, laika posmā no 09.00 līdz 17.00, tālrunis , kur iepriekš pieteikties 64071987

Būsim pateicīgi, ja savlaicīgi šajā datumā pieteiksieties uz noteiktu laiku, lai izvairītos no liekas gaidīšanas rindā. 

Ierodoties uz apliecības saņemšanu līdzi jābūt barikāžu apbalvojuma vai Pateicības raksta oriģinālam vai kopijai un peronu apliecinošam dokumentam ( pase vai ID karte).

1991.gada barikāžu dalībnieka apliecību izsniegs bez derīguma termiņa ierobežojuma un bez maksas. Barikāžu dalībnieka apliecība paredzēta uzrādīšanai valsts un pašvaldību iestādēs, saskaņā ar likumu “Par 1991.gada barikāžu dalībnieku statusu”. Šis likums paredz, ka pašvaldība ir tiesīga noteikt šīm personām sociālās garantijas, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kā arī atvieglojumus pašvaldības nodevu maksāšanā vai pakalpojumu saņemšanā.

Barikāžu muzeja pārstāvji lūdz iedzīvotājus pārlūkot savus personīgos arhīvus un mantu kambarus, kuros varētu būt saglabājušās kādas liecības par barikāžu laiku, video-foto materiāli, kādas piezīmes vai atmiņas, fotoaparāti vai radioaparāti. "Muzeja darbinieki labprāt pieņemtu šādas lietas glabāšanai Nacionālajā muzeju krājumā," norāda Eglīte.

2018.gada 20.martā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.172 „Noteikumi par 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu un apliecības izsniegšanas un reģistrācijas kārtību”

Ilga Tiesnese