22. janvāris, 2019, Otrdiena

Austris, Vincents

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvieši Latgalē runā par jūru

16.04.2018 09:28

Turpinās salacgrīviešu “Bibliokuģa “Krišjānis Valdemārs”” aktivitātes Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētajā mērķprogrammā “Latvijai – 100”. Jaunus impulsus projektam “Bibliokuģis Latgalē: 19 tikšanās ar jūru” devuši sadarbības partneri – Latvijas Kuģu kapteiņu asociācija -, kur nopietni darbojas mūsu novadnieki tālbraucēji kapteiņi Ivo Logins, Normunds Vilkaušs un Ingus Siliņš.

Kad Latvijas Jūras akadēmijas rektora pienākumu izpildītājam Andrejam Zvaigznem dipomētie jūras virsnieki aizrādīja par aktivitāšu nepietiekamību Latgalē, talkā nāca bibliokuģa komanda, kas vienmēr savos braucienos aicina līdzi Rīgas Jūrskolas audzēkņus un Latvijas Jūras akadēmijas studentus un pasniedzējus.
20. martā Salacgrīvas novada simbolika bija redzama Aglonā un Dagdā. Lai gan pār Aglonas internātvidusskolu karājas izglītības reformas zobens, nedrīkstam šai skaudrajā pārmaiņu laikā aizmirst bērnus, kuri stāv arodu izvēles un dzīves krustcelēs. Te lieti noderēja Latvijas Jūras akadēmijas II kursa kuģu elektroautomātikas specialitātes studenta Artūra Spīķa uzmundrinošais stāstījums par noslēpumiem pilno pasauli, ko paver darbs uz kuģa. Savukārt Jūras akadēmijas sabiedrisko attiecību speciālists atvaļinātais komandleitnants Vilmārs Štalmeistars dalījās savu jūras gaitu pieredzē dažādās zemeslodes malās.
Īpaši skolās bija gaidīts viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots. Tik pārliecinošu un motivējošu uzrunu sen nebija nācies dzirdēt. Dagdas vidusskolas zālē simtiem jauniešu varēja aplūkot admirāļa Zeibota apbalvojumus, ko viņš saņēmis par darbu kā jūrā, tā krastā.
To, cik interesanta ir dzīve piejūrā, vēstīja bibliokuģa komanda, kas latgaliešus aicināja mūsu pusi tuvāk iepazīt Salacgrīvas Reņģēdāju festivālā.
26. martā ar mums savā dzimtajā pusē – Vārkavā un Preiļos – bija mūsu bibliokuģa patrons kinorežisors Jānis Streičs. Latviskuma stundas par trim mūsu zemes pamatvērtībām – mežiem, jūru un kultūru – bagātināja Jūras akadēmijas studentu pieredze. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā – savā dzimtajā skolā – atgriezās Latvijas Jūras akadēmijas III kursa kuģu vadītāju specialitātes studente Sanita Ūzuliņa, lai dalītos atmiņās par pirmo jūras praksi un deldētu uzskatus, ka sievietes uz kuģa nav vēlamas.
Visas iepriekš minētās skolas saņēma uzaicinājumus piedalīties 8. patriotiskās dzejas festivālā Salacgrīvā 11. novembrī, kam šogad pamatā likta mūsu Jūras spēku devīze “Mūs vieno Latvijas svētais vārds!” un kuru jau tradicionāli atbalsta Salacgrīvas novada dome.

 

VIĻĀNOS ZINA, KAS IR “CARA ŠPROTES”

Uzņemot salacgrīviešus, Viļānu vidusskolas darbinieki mūs tūdaļ vedina aplūkot baznīcu. Tad skola, muzejs un bibliotēka. Neviļus aizdomājamies – kā darītu mēs? Tālumniekus noteikti vispirms vestu lūkot jūru (katram savas prioritātes!), jo bibliokuģa “Krišjānis Valdemārs” komanda visciešāk tomēr ir saistīta ar šo mūsu nacionālo dārgumu.
Latvijas Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Latvijai – 100” nu jau apgūta vai puse Latgales, kur salacgrīvieši vedina vietējos skolu jauniešus uz sarunām ciklā “Bibliokuģis Latgalē: 19 tikšanās ar jūru”. Šoreiz ar mums kopā Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku štāba priekšnieks, jūras kapteinis Valdis Stanka. Novadnieks no Gaigalavas, dzimis Viļānos. Tas arī pārliecina – no vistālākās Latgales pilsētas vai ciema var atrast ceļu uz jūru! Viļānos lieliski darbojas jau daudziem par bubuli izsludinātā izglītības reforma – skola ir viena, un visi tajā zinības apgūst valsts valodā. Krievu un citu tautību jaunieši integrējušies gadu gaitā, plecu pie pleca ar latviešiem – te godā ir nacionālās, valstiskās un sakrālās vērtības.
Iepazīt Tēvzemi – šādi atvadoties bilda skolas pedagogi, vēloties jau šopavasar apmeklēt Vidzemes jūrmalu, kur noteikti gribot pabūt Ainažu Jūrskolas muzejā (lūk, ko nozīmē Valdemāra auras kopšana!) un degustēt “Cara šprotes” A/s “Brīvais Vilnis” (zīmola atpazīstamība dara brīnumlietas!).
Mēs atkal esam soli tuvāk – novadi sasaucas -, un par to paldies Salacgrīvas novada domei, kura atbalsta jauniešu vērtīborientāciju jūrniecības arodiem.

Gints Šīmanis.