19. aprīlis, 2019, Piektdiena

Vēsma, Fanija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas sporta padome turpina darbu jaunā sastāvā

11.04.2018 09:56

Salacgrīvas sporta padome turpina darbu jaunā sastāvā

Salacgrīvas novada dome apstiprinājusi jaunu konsultatīvās sporta padomes sastāvu. Tās deviņu locekļu vidū būs trīs jaunpienācēji: Uldis Močāns pārstāvēs Limbažu un Salacgrīvas sporta skolu, Jānis Bergs – biedrības, sporta skolotājs Jānis Cīrulis – Salacgrīvas vidusskolu. Pirmajā sēdē par priekšsēdētāju ievēlēja Kasparu Neimani, biedrības Basketbola klubs "Salacgrīva" pārstāvi, kurš darbojies padomē kopš tās izveidošanas.

K.Neimanis uzskata, ka šāda nozares pārstāvju kopāsanākšana ir vērtīga ne tikai ar to, ka tiek risināti problēmjautājumi, bet notiek arī savstarpēja informācijas apmaiņa, dalībnieki uzzina, ko dara citu sporta veidu entuziasti. – Iekšējā sporta "virtuve" kļūst pārskatāmāka, – viņš skaidro. Tas ir būtiski arī tādēļ, lai dažādo organizāciju pārstāvji saskatītu un varētu izmantot iespējas sadarboties. Protams, padomē runā arī par konkrētām lietām. Piemēram, tikko Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā iesniegts priekšlikums par vienotu formastērpu Salacgrīvas novada sportistiem.

Vēl dienaskārtībā ir izmaiņas nolikumā, saskaņā ar ko tiek piešķirtas naudas balvas par augstiem sasniegumiem sportā. K.Neimanis piebilst, ka turpinās spriest, kā sportiskā un aktīvā dzīvesveidā ieinteresēt pēc iespējas lielāku iedzīvotāju daļu, dažādas paaudzes. Viņš vēlreiz uzsver, ka padomei ir tikai padomdevēja statuss, lēmumus pieņem deputāti. Tomēr tā ir iespēja sporta jomas cilvēkiem paust savu viedokli. Sēdes ir atklātas, piedalīties var ikviens.

Linda TAURIŅA

www.auseklis.lv