19. oktobris, 2018, Piektdiena

Drosma, Drosmis, Elīna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Pedagogu Ziemassvētku konference

08.01.2018 16:51

Gada nogalē, 28.decembrī, Salacgrīvas vidusskolā notika novada pedagogu Ziemassvētku konference. Bet pirms konferences pedagogi tikās ar mācību jomas koordinatoriem, lai pārrunātu aktuālāko pirmskolas, sākumskolas, sociālās un pilsoniskās, latviešu un svešvalodu, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas, matemātikas, dabas zinību jomās un klausītos mākslas skolas direktora Imanta Klīdzēja lekciju “Par Ķīnas kultūru”. 

Konferenci atklāja Salacgrīvas novada izglītības speciāliste Antra Paegle. Uzrunājot pedagogus no Liepupes un Salacgrīvas vidusskolām, Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas, novada mūzikas un mākslas skolām un pirmskolas izglītības iestādēm, viņa sacīja “pēc pāris dienām sāksies jauns gads un turpinot mūsu ikgadējo tradīciju, mēs tiekamies Ziemassvētku konferencē. Katrs gads nes rūpes un gandarījumu par sasniegto. Tāpēc saku jums lielu paldies par paveikto darbu, par nenovērtējamo ieguldījumu, kuru sniedzat diendienā audzēkņus izglītojot, mācot dažādas prasmes un iemaņas, saskatot viņos talantus un tos pilnveidojot. Ļoti vēlos, lai šajā saspringtajā laikā mēs atrastu laiku kad pabūt vienatnē, ļauties vaļaspriekiem, parunāties ar tuviem un mīļiem cilvēkiem, izstaigāties pa mežu, vai pabūt pie jūras. Sagaidot Jauno gadu novēlu jums izturību, veselību, kolēģu pleca sajūtu, atbalstu, darba prieku un visam pāri ļoti lielu cilvēkmīlestību.”

Pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs aicināja pedagogus, aizdomāties par svarīgāko – par mūsu nākamo paaudzi. “Mēs cenšamies būvēt ēkas, sarakstīt grāmatas, bet tas ir īslaicīgi, ja nebūs mūsu nākamās paaudzes. Jūs, mīļie pedagogi, esat tie, ar kuriem kopā mēs domājam par pašu svarīgāko – nākamo paaudzi. Ar vissirsnīgakaijiem sveicieniem es saku jums paldies un vēlu veiksmi!”
Priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jomā Evija Keisele savukārt pedagogiem vēlēja uzturēt sevī vēlmi mācīties un tieksmi vienmēr apgūt ko jaunu un mudināja vienmēr paturēt prātā, ka mūsdienu teholoģijām bagātajā laikā visvērtīgākās prasmes ir vienkārša cilvēcība un empātija.

Šajā konferencē uzstājās lektore Inese Prisjolkova ar lekciju “Es esmu savas dzīves autors” un lektore Laima Geikina ar lekciju “Audzināšanas problemātika izglītības satura reformas kontekstā”. Muzikālo sveicienu bija sarūpējusi akustiskās mūzikas festivāla laureāte Lorete Medne ar savu grupu.

Ilga Tiesnese