19. oktobris, 2018, Piektdiena

Drosma, Drosmis, Elīna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Liepupe pasniedz Labo darbu balvas

05.01.2018 12:16

Otrajos Ziemassvētkos, Liepupes Tautas namā notika Labo darbu balvas pasniegšanas ceremonija. Šo balvu labo darbu veicējiem Liepupē pasniedz jau septīto reizi. Svētkus atklāja Inese Broka, sakot Dalailamas vārdus “Kļūt par cilvēku ir ļoti grūti, ja vērtējam pēc karmas. Tāpēc ar šo ķermeni un prātu ir jārīkojas ļoti atbildīgi. Aiz sevis ir jāatstāj skaists nospiedums pasaulei. Labi darbi. Tad tava karma būs tev patvērums.”

“Labo darbu balvā mēs nemeklējām lielus varoņus”, sacīja Liepupes tautas nama vadītājs Andris Zunde, “nerīkojam sacensību kurš šogad labāks, mēs vienkārši veicām aptauju lai noskaidrotu un daudzinātu labos ļaudis mums apkārt. Labais vairo labo.”

Savukārt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs sveica klātesošos Ziemassvētkos un sacīja “ikdienā mēs bieži vien nepasākām paldies, kaut vajadzētu. Šoreiz es vislielāko paldies saku tiem, kuri uzdrošinājās pateikt paldies, lai mēs šovakar varētu godināt Labo darbu balvu saņēmējus. Tas ir brīnišķīgi, ka sakāt paldies.”

Šogad tika iesniegtas 46 anketas un pirmais Labo darbu balvu saņēma tūjietis Valdis Andersons. Tūjas bibliotēkās vadītāja Zeltīte Millere par viņu pieteikuma anketā rakstījusi “Valdis ir ievērojams, darbīgs tūjietis ar sava mūža ieguldījumu un devumu vietējai un arī visas Latvijas sabiedrībai. Valdis ir “Ieviņu” pulka turētājs. Šovasar pie Valda mājās tika organizēts Ieviņu spēlmaņu saiets. Valdis var lepoties ar seno instrumentu kolekciju, kuri tiek restaurēti un atjaunoti.”

Liepupes Tautas nama vadītājs Andris Zunde pievienojas Zeltītes rakstītajam “šis vīrs jau tagad kļuvis par pagasta leģendu. Lai turas vaigs, jo kopā ir ne tikai paveiktas, bet arī nākotnē iecerētas lielas lietas.”

Labo darbu balvu saņēma arī Ojārs Zigurds Kiršteins un Zigrīda Kiršteine no Tūjas. Tūjas bibliotēkas vadītāja ir pateicīga par šo darbīgo cilvēku atbalstu pasākumos un dalīšanos stāstos un ģimenes daiļdārza un Tūjas kaskādes apskati.

Tūjieši Labo darbu balvu piešķīruši Sandrai Vikmanei, strādīgam un atsaucīgam cilvēkam, kurš uzkopj un uztur kārtībā un tīrībā Tūju.

Labo darbu balvas piešķirtas Liepupes vidusskolas atbalstītājiem un palīgiem lielākos un mazākos darbos – Ievai Bergšteinai par atbalstu ekoskolas programmai un dalību akcijā “Salasi ābolus sev”, Aivai Krastiņai, Jānim Berķim, Normundam Žulpam, Egitai Lauskai un Liepupes muižas kolektīvam par iespēju izmantojot pacēlāju izrotāt skolas egli, Mārītei Tomsonei, Ilzei Rutkai, Arnim Skrastiņam un Irai Janišai.

Salacgrīvas novada Sociālais dienests no sirds priecājas par labo sadarbību ar sirdsgudriem, nesavtīgiem, dāsniem novada ļaudīm, kuri palīdz grūtībās nonākušajām ģimenēm ar bērniem, kuri kā Ziemassvētku rūķi ienes ģimenēs prieku, pārsteigumu un ļauj bērniem justies īpašiem. Paldies to ģimeņu vārdā, pie kurām aizceļoja attīstošās rotaļlietas, puzles , spēles, mazlietoti bērnu apģērbi un apavi, bērnu gultiņas, rakstāmgalds, ledusskapis, mēbeles, zīdaiņu ratiņi, velosipēdi un daudzas citas sadzīves lietas un priekšmeti.

Paldies Leldei Tešai, kura šā gada augustā, sadarbībā ar Liepupes draudzi, noorganizēja ziedojumu vākšanu “Skolas akcija”, ģimenēm tika sarūpēti skolas piederumu komplekti un bērnu apģērbi .Bet īsi pirms ziemassvētkiem Lelde atkal sadarbībā ar Liepupes draudzi uzņēmās labdarības akcijas organizēšanu un 20 Liepupes pagasta ģimenes saņems pārtikas sūtījumu kopā ar Ziemassvētku stāstu.

Paldies arī Voldemāram Lejiņam, kurš jau ceturto gadu Ziemassvētku vecīša izskatā ierodas pie vairākām ģimenēm, dāvā prieku un pārsteigumu bērniem kā arī pašas nepieciešamākās sadzīves lietas , kuras ģimenes šaurās rocības dēļ nespēj iegādāties.

Paldies Jurim Janītim, Dagnijai Lapai un Andai Ristamecai, Aigai Vildei un Initai Grudzinskai par atbalstu, uzmundrinājumu, sirsnību, dāsnumu, dāvanām un Ziemassvētku pārsteigumiem.

Savukārt “Sniedžu” māju iedzīvotāji Labo darbu balvai izvirzījuši Ati Gailīti, Valdi Jokstu un Liju Joksti par atbalstu mājas pagalma labiekārtošanas darbos. Par Liju anketas aizpildījuši un paldies par atbalstu saka arī deju kolektīva “Ulubele” dejotāji un Liepupes tautas nama vadītājs Andris Zunde.

Mārīte Mežgaile, jeb Mārīštante, ir regulāra labo darbu balvas saņēmēja un neiztrūks arī šogad. Par viņu kāda liepupiete raksta: Mārīte izcili veic pensionāru priekšnieces pienākumus, regulāri organizējot ekskursijas un pasākumus un par tiem atgādinot.

Liepupes pensionāri paldies, piešķirot Labo darbu balvu, sacīja Jurim Kalniņam un Rutai Kraulei.

Šogad Labo darbu balvu saņēma arī Aldis Vilde, Valentīna Stabiņa, Pēteris Petrokaitis, Liepupes vidusskolas saimnieces Jugita, Dace un Ineta, pastniecīte Santa Oša, Uģis Dzirne, Māris un Anda Alsbergi, Elza, Ilze, Mārtiņš Kačevski un Maiga Sāre.

Savukārt Liepupes tautas nama vadītājs Andris Zunde Labo darbu balvai bija pieteicis “Sidrabiņu” saimnieku Kasparu Biti, kurš ir atsaucīgs un izpalīdzīgs uzņēmējs un atbalsta Liepupē notiekošos svētkus. Saņemot balvu Kaspars sacīja “es saku paldies jums, ka mākat un sakāt paldies! Novēlu lai nākamajā gadā šī zāle būtu par mazu visiem Labo darbu balvas saņēmējiem.”

Paldies un Labo darbu balva arī Robertam Sarkisjanam, Dignai Čuikovai, Gurijam Bullem, Guntaram Vītolam, Guntim Sakārnim, Līgai Zvirbulei, Agitai Bušmanei Arnim Krastiņam, Līgai Priedei, Mekes saimniekiem Aivaram un Dainai Sudrabiem, un Jānim Lokmanim, kurš ir pagasta tautas nama sens draugs. Par viņu Andris Zunde sacīja “Viņš, līdzīgi kā citi uzņēmēji uzskata, ka palīdzēt savam pagastam ir goda lieta un par to nevajag viņu īpaši cildināt. Mēs jau arī īpaši necildinām, tika gribam pateikt paldies. Un šodien, sarīkojuma noslēgumā, mēs atkal pacelsim Jāņa sarūpēto dzirkstošā vīna glāzi.”

Šajā svētku reizē ar liepupiešiem kopā bija un muzikālas dāvaniņas dāvāja festivāla “Sudraba kaija” laureāti grupa Sonus no Ādažiem.

Ilga Tiesnese