27. jūnijs, 2019, Ceturtdiena

Malvīne, Malvis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Jauniešu biznesa plāna konkurss

01.07.2018 15:23

Jauniešu biznesa plāna konkurss

Ar 2017. gada 28 decembra domes lēmumu, ir apstiprināts jauns konkursa nolikums “Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā”.

1.Nolikums nosaka kārtību, kādā Salacgrīvas novada jaunieši vecumā no 18-30 gadiem var piedalīties konkursā „Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā.”

2. Konkursu rīko Salacgrīvas novada dome, kas atrodas Salacgrīvā, Smilšu ielā 9. Konkursa rīkotāja pilnvarotā kontaktpersona ir Solvita Kukanovska, tel. +37164071982, e-pasta adrese: solvita.kukanovska@salacgriva.lv .
3. Konkursa mērķis – stimulēt jaunu komersantu veidošanos novadā, motivējot jauniešus sava biznesa veidošanai.
4. Konkursa uzvarētāji iegūst tiesības noslēgt līgumu ar Pašvaldību par naudas līdzekļu saņemšanu no Salacgrīvas novada privatizācijas fonda līdzekļiem komersantu izveidošanai un komercdarbības uzsākšanai.
5. Konkursa īstenošanai piešķirts finansējums EUR 22500 apmērā no Salacgrīvas novada domes privatizācijas fonda līdzekļiem. Vienam uzņēmējam līdz EUR 2500
6. Konkursam vairs nebūs kārtas – bet tas tiek izsludināts ar 2. janvāri un ir nepārtrauktā pietiekšanās visa 2018 gada garumā. :
6.1 Pieteikumus pieņem Salacgrīvas novada dome Smilšu ielā 9 darba dienās līdz plkst.17.00
Zemāk konkursa jaunais Nolikums un pieteikuma veidlapa.

Gatavojot projektu ļoti nopietni jāpiestrādā pie bilances un naudas plūsmas, kas atbilstu konkursa nolikuma prasībām. Konsultācijas pie Solvitas Kukanovskas pa tel. 640719852 vai personīgi tiekoties.

Konkursa NOLIKUMS

Pieteikuma veidlapa