19. februāris, 2019, Otrdiena

Zane, Zuzanna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Sadarbības līgums ar LU Akadēmisko bibliotēku

04.12.2017 08:47

Sadarbības līgums ar LU Akadēmisko bibliotēku

Sadarbības līguma parakstīšana starp Salacgrīvas novadu un LU Akadēmisko bibliotēku 1.decembris Salacgrīvas vidusskolā pagāja ''Bibliokuģa'', K.Valdemāra, Ainažu jūrskolas un bibliotēkas zīmē. Skolā viesojās Gints Šīmanis, Venta Kocere un Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.

G.Šīmanis, ko visi pazīstam kā ''Bibliokuģa'' bocmani, sarunu uzsāka ar jautājumu, vai zinām, kādas nozīmīgas dienas priekšvakarā ciemiņi ir ieradušies. Atbilde - rīt Latvijas jūrniecības tēvam,  Ainažu jūrskolas dibinātājam K.Valdemāram, 192. dzimšanas diena. Saistībā ar šo faktu Venta Kocere - LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore -  rādīja prezentāciju par tēmu, ko viņa ir cītīgi pētījusi, ''Latviešu cilvēku likteņi Ukrainā senākos laikos'', konkrētāk, ''Latvija - Hersona, vēsturiski fakti par jūrniecības sakariem''. Klausītāji uzzināja interesantus faktus par to, ka Pirmā pasaules kara laikā Ainažu jūrskola tika evakuēta uz Ukrainu - Alešķiem, 30 kilometrus no pilsētas Hersonas. V. Kocere savā pētījumā vadījusies gan pēc K.Valdemāra  grāmatas ''Lietišķā un privātā sarakste'', gan K.Bahmaņa darba ''Latvieši Ukrainā 1917.-1917.gados'', gan preses materiāliem, kas atrodami gan Latvijā, gan Ukrainā Alešķu novadpētniecības muzejā.
Tajā saglabāti arī citi materiāli par Ainažu jūrskolu. V.Koceres darbs novērtēts ļoti atzinīgi. Ar lasījumu ''Hersona - Latvija: kultūrvēsturiskās saknes'' viņa uzstājās Hersonas Valsts universitātē, pēc tam tika noslēgts arī sadarbības līgums ar šo mācību iestādi, kā arī no Latvijas aizgādātas grāmatas. Par savu darbu  pētniece stāsta arī Latvijā, sevišķi interesanta tikšanās ar klausītājiem bijusi šī gada 3.jūnijā Ainažu jūrskolas muzejā Latvijas jūrnieku salidojumā.
Pēc V.Koceres prezentācijas sekoja ļoti nozīmīgs notikums. Salacgrīvas vidusskolā tika noslēgts sadarbības memorands starp Salacgrīvas novadu un LU Akadēmisko bibliotēku. G.Šīmanis pirms līguma parakstīšanas godināja Salacgrīvas vidusskolas bibliotekāri Valentīnu Kalniņu par skolēnu ieinteresēšanu lasīšanā, par kultūras vērtību popularizēšanu sabiedrībā. Savukārt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs D.Straubergs pateicās par to, ka šāda sadarbība ir iespējama, un aicināja klausītājus - 3., 4.un 11.klašu skolēnus - rūpīgi domāt par savu nākotni, ietverot mērķus, kas saistīti ar nākotnes profesiju, un galvenais - izvēlēties to, kas katram patīk vislabāk un vislabāk padodas.
Salacgrīvas vidusskolas vārdā liels paldies Akadēmiskajai bibliotēkai, kas dāvina  mūsu skolas bibliotēkai 70 dažādas grāmatas. Interesenti tagad var lasīt grāmatas gan par latviešu valodu, piemēram, A.Blinkenas ''Caur vārdu birzi'', gan par valodniecību un valodniekiem, piemēram, J.Endzelīnu, gan par vēsturi, piemēram, Rīgas kartēm vai Misiņa bibliotēku un vēl, un vēl...
Tā ka visi tiek gaidīti Salacgrīvas vidusskolas bibliotēkā, lai iepazītos ar šīm grāmatām! Paldies par šo tikšanos, par iespēju būt klāt sadarbības līguma parakstīšanas brīdī, un gaidīsim nākamās tikšanās!

Salacgrīvas vidusskolas skolotāja
Inta Balode